โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ชื่อ-นามสกุล (ไม่ต้องใส่ ด.ช./ด.ญ. นะครับ)
เริ่มใหม่ ค้นหาชื่อตามตัวอักษร   ค้นชื่อตามค่าดวงดาว
 
คำแนะนำ

- โปรแกรมนี้จะช่วยท่านในการคำนวนค่าดวงดาว โดยคำนวณจากตัวอักษรที่ใช้ประกอบเป็นชื่อและนามสกุล
  ผู้จัดทำพัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการหาคำนวณหาชื่อสำหรับตั้งชื่อได้อย่างรวดเร็ว (ไม่ต้องจิ้มเครื่องคิดเลข)
- หากท่านมีหนังสือแนะนำการตั้งชื่อ จะทำให้ได้รับประโยชน์จากโปรแกรมมากที่สุด
- ยังไม่ได้นำข้อมูลวันเกิดมาใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของชื่อ
- โปรแกรมนี้พัฒนาเพื่อสาธารณะประโยชน์ ไม่คิดค่าใช้จ่าย และไม่มีผลประโยชน์ใดๆกับผู้จัดจำหน่ายหนังสือ
- ชื่อและนามสกุลที่ท่านใช้ในการคำนวณ ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รายอื่นๆต่อไป
  (หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บันทึกข้อมูล โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งาน)

ข้อมูลเพิ่มเติมการตั้งชื่อ อ่านได้จาก http://www.in.th/TMbIE8 (ข้อมูลไม่ได้อ้างอิงจากเว็บที่แนะนำ เพียงเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ อาจมีเว็บอื่นที่ดีกว่า)
 
ความเป็นมาของโปรแกรม
Version 2.0 (13/2/2555) (ใช้ตั้งชื่อลูกคนที่สอง)
- นำระบบทักษา (วันเกิด) มาใช้ในการคำนวณหาชื่อที่เหมาะสม
- เลือกค่าดวงดาวของชื่อก่อน แล้วค้นหาตามหมวดอักษร (จะให้ระบุวันเกิด เพื่อพิจารณาตามทักษา)
- กรอง/ให้ข้อมูล ชื่อที่เป็นกาลกินี กับวันเกิด

Version 1.0 (13/2/2550) (ใช้ตั้งชื่อลูกคนแรก)
- คำนวณค่าดวงดาวเป็นหลัก
- ใช้อำนวยความสะดวก ไม่ต้องจิ้มเครื่องคิดเลขไปเปิดตำราไป
 
 
สถิติการใช้งาน
เดือน 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07
จำนวนการใช้งาน 225  352  104  24  234  113 
        ใช้งานวันนี้ 2 รายการ 

ข้อมูลสถิติโดย Admin