โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1692)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'อ' จำนวน 84 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 อกิตา 15
เพศ: ชาย (37) เพศ: หญิง (37) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (40)
Create: 2013-03-08 11:30:24Update: 2018-04-21 14:40:45 cip: 115.67.228.68
2 อครา 15
เพศ: ชาย (135) เพศ: หญิง (109) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (96)
Create: 2009-01-23 10:12:06Update: 2018-04-23 00:41:40 cip: 202.28.62.245
3 องญาดา 15
เพศ: ชาย (66) เพศ: หญิง (73) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (67)
Create: 2008-09-12 14:44:57Update: 2018-03-29 08:08:57 cip: 118.174.210.136
4 องุ่น 15
เพศ: ชาย (36) เพศ: หญิง (37) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (35)
Create: 2013-01-06 09:35:34Update: 2018-04-18 16:53:07 cip: 119.46.218.1
5 อชิชา 15
เพศ: ชาย (30) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2011-12-01 10:27:30Update: 2018-04-15 22:28:00 cip: 203.121.167.246
6 อชิต 15
เพศ: ชาย (1555) เพศ: หญิง (1162) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (1000)
Create: 2010-01-06 00:12:42Update: 2018-04-23 23:48:57 cip: 113.53.4.81
7 อชุนา 15
เพศ: ชาย (13) เพศ: หญิง (19) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (20)
Create: 2014-08-22 15:46:59Update: 2018-04-18 06:25:12 cip: 223.204.81.5
8 อญรา 15
เพศ: ชาย (57) เพศ: หญิง (65) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (54)
Create: 2006-11-25 16:37:21Update: 2018-04-19 11:58:34 cip:
9 อฑิภา 15
เพศ: ชาย (27) เพศ: หญิง (23) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (28)
Create: 2012-02-17 08:15:51Update: 2018-04-15 03:49:08 cip: 58.9.211.188
10 อณุชา 15
เพศ: ชาย (24) เพศ: หญิง (23) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (19)
Create: 2015-02-10 21:41:11Update: 2018-04-23 22:13:07 cip: 183.89.220.166
11 อดิปภา 15
เพศ: ชาย (65) เพศ: หญิง (61) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (60)
Create: 2007-03-21 18:01:53Update: 2018-04-10 11:56:01 cip:
12 อเดล 15
เพศ: ชาย (30) เพศ: หญิง (34) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (35)
Create: 2012-10-20 23:27:23Update: 2018-04-16 15:11:08 cip: 180.183.138.151
13 อติกา 15
เพศ: ชาย (31) เพศ: หญิง (34) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (34)
Create: 2012-02-17 16:59:38Update: 2018-04-15 19:10:30 cip: 83.253.194.175
14 อติภา 15
เพศ: ชาย (25) เพศ: หญิง (36) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2012-02-21 08:25:41Update: 2018-04-22 20:20:04 cip: 125.27.185.192
15 อทิตา 15
เพศ: ชาย (52) เพศ: หญิง (52) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (48)
Create: 2009-04-07 21:07:14Update: 2018-04-13 14:29:15 cip: 125.25.86.108
16 อธิก 15
เพศ: ชาย (1066) เพศ: หญิง (726) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (978)
Create: 2011-12-15 19:31:15Update: 2018-04-23 21:54:14 cip: 171.7.92.237
17 อธิท 15
เพศ: ชาย (1020) เพศ: หญิง (940) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (1084)
Create: 2011-07-25 11:23:56Update: 2018-04-23 23:49:17 cip: 115.87.222.232
18 อนะ 15
เพศ: ชาย (31) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2012-09-10 20:03:04Update: 2018-04-23 08:44:07 cip: 223.204.228.157
19 อนุขา 15
เพศ: ชาย (55) เพศ: หญิง (62) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (58)
Create: 2009-06-12 13:15:33Update: 2018-04-17 14:42:43 cip: 125.27.36.126
20 อนุชา 15
เพศ: ชาย (66) เพศ: หญิง (62) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (68)
Create: 2007-01-15 11:55:59Update: 2018-04-23 09:27:11 cip:
21 อนุชา. 15
เพศ: ชาย (24) เพศ: หญิง (23) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (32)
Create: 2013-04-29 21:46:42Update: 2018-04-19 21:07:47 cip: 27.55.2.44
22 อนุภู 15
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (26) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (27)
Create: 2012-04-03 16:41:44Update: 2018-04-18 20:37:31 cip: 110.171.100.92
23 อนุุช 15
เพศ: ชาย (15) เพศ: หญิง (23) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (19)
Create: 2014-01-27 14:16:28Update: 2018-04-06 21:05:10 cip: 171.100.54.130
24 อภัทชา 15
เพศ: ชาย (50) เพศ: หญิง (55) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (54)
Create: 2009-09-21 18:07:40Update: 2018-04-02 05:40:29 cip: 58.9.4.232
25 อภิชช 15
เพศ: ชาย (24) เพศ: หญิง (23) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2012-05-08 17:14:37Update: 2018-04-11 07:05:28 cip: 1.2.163.110
26 อภิชดา 15
เพศ: ชาย (66) เพศ: หญิง (59) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (53)
Create: 2008-09-16 00:14:35Update: 2018-04-23 04:04:31 cip: 202.28.62.245
27 อภิญ 15
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (28) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2012-04-15 13:18:46Update: 2018-03-11 02:03:28 cip: 171.5.51.178
28 อภิตา 15
เพศ: ชาย (54) เพศ: หญิง (57) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (56)
Create: 2009-04-28 14:11:58Update: 2018-04-22 10:45:55 cip: 124.121.153.96
29 อภิปภา 15
เพศ: ชาย (63) เพศ: หญิง (63) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (58)
Create: 2007-08-13 23:09:36Update: 2018-04-14 09:13:10 cip:
30 อภิภาดา 15
เพศ: ชาย (23) เพศ: หญิง (25) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2011-12-01 10:28:07Update: 2018-04-07 05:52:42 cip: 203.121.167.246
31 อภูดม 15
เพศ: ชาย (55) เพศ: หญิง (57) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (57)
Create: 2009-05-01 16:53:39Update: 2018-04-19 22:17:22 cip: 125.25.244.36
32 อมร 15
เพศ: ชาย (61) เพศ: หญิง (59) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (63)
Create: 2006-05-03 21:07:50Update: 2018-04-18 20:25:52 cip:
33 อมฤต 15
เพศ: ชาย (33) เพศ: หญิง (37) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (34)
Create: 2011-07-31 18:19:20Update: 2018-04-18 11:39:30 cip: 58.64.81.192
34 อมาต 15
เพศ: ชาย (29) เพศ: หญิง (30) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (32)
Create: 2012-01-24 13:10:43Update: 2018-04-22 23:21:30 cip: 118.175.52.226
35 อรกค 15
เพศ: ชาย (30) เพศ: หญิง (30) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2012-12-20 08:48:41Update: 2018-04-16 19:14:28 cip: 125.26.30.127
36 อรกร 15
เพศ: ชาย (63) เพศ: หญิง (63) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (65)
Create: 2006-11-25 16:25:44Update: 2018-04-23 15:06:07 cip:
37 อรชุดา 15
เพศ: ชาย (16) เพศ: หญิง (17) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (17)
Create: 2015-03-27 23:23:23Update: 2018-04-12 09:56:45 cip: 223.207.117.54
38 อรญา 15
เพศ: ชาย (59) เพศ: หญิง (62) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (58)
Create: 2006-12-08 15:28:21Update: 2018-04-07 07:18:16 cip:
39 อรน 15
เพศ: ชาย (60) เพศ: หญิง (61) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (63)
Create: 2008-12-28 14:50:59Update: 2018-04-08 11:14:21 cip: 124.121.224.155
40 อรภญ 15
เพศ: ชาย (32) เพศ: หญิง (31) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (32)
Create: 2013-01-28 20:46:32Update: 2018-04-22 23:58:28 cip: 125.26.24.174
41 อรรถ 15
เพศ: ชาย (64) เพศ: หญิง (57) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (66)
Create: 2008-08-26 23:22:55Update: 2018-04-23 13:55:00 cip: 58.97.51.18
42 อรรา 15
เพศ: ชาย (30) เพศ: หญิง (35) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (33)
Create: 2012-03-09 12:18:28Update: 2018-04-23 04:20:49 cip: 71.227.171.39
43 อรษา 15
เพศ: ชาย (52) เพศ: หญิง (56) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (51)
Create: 2009-04-21 12:52:26Update: 2018-04-18 06:42:40 cip: 57.67.17.100
44 อริด 15
เพศ: ชาย (59) เพศ: หญิง (63) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (56)
Create: 2008-10-24 15:29:03Update: 2018-04-17 01:15:45 cip: 124.120.13.229
45 อรุษ 15
เพศ: ชาย (57) เพศ: หญิง (63) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (57)
Create: 2007-10-25 11:29:05Update: 2018-04-13 03:44:55 cip:
46 อะภิ 15
เพศ: ชาย (27) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2012-06-04 17:12:28Update: 2018-04-02 02:17:26 cip: 125.27.230.207
47 อัชชา 15
เพศ: ชาย (27) เพศ: หญิง (29) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2012-02-26 20:23:50Update: 2018-04-14 01:17:48 cip: 49.49.115.151
48 อัฌ 15
เพศ: ชาย (35) เพศ: หญิง (29) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2012-04-15 17:31:40Update: 2018-04-22 07:26:47 cip: 27.55.1.37
49 อัน 15
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (33)
Create: 2012-04-28 12:58:14Update: 2018-04-20 07:17:18 cip: 49.48.130.213
50 อัม 15
เพศ: ชาย (25) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (25)
Create: 2012-07-14 16:32:31Update: 2018-04-16 15:20:04 cip: 124.120.203.139
51 อาจู 15
เพศ: ชาย (33) เพศ: หญิง (31) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2012-12-21 09:00:10Update: 2018-04-17 18:21:15 cip: 183.99.86.66
52 อาซา 15
เพศ: ชาย (60) เพศ: หญิง (60) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (57)
Create: 2008-09-22 14:48:14Update: 2018-04-20 07:10:31 cip: 124.157.247.94
53 อาฒกร 15
เพศ: ชาย (23) เพศ: หญิง (30) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2013-03-14 13:24:37Update: 2018-04-19 23:26:24 cip: 113.53.181.187
54 อาทิชา 15
เพศ: ชาย (57) เพศ: หญิง (57) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (58)
Create: 2008-09-10 19:17:56Update: 2018-03-22 03:20:33 cip: 58.136.66.45
55 อาทิต 15
เพศ: ชาย (61) เพศ: หญิง (58) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (59)
Create: 2009-02-13 23:08:24Update: 2018-04-23 23:19:26 cip: 125.24.51.120
56 อานชา 15
เพศ: ชาย (52) เพศ: หญิง (52) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (49)
Create: 2009-07-01 20:51:14Update: 2018-04-23 05:25:16 cip: 119.46.59.226
57 อาเบะ 15
เพศ: ชาย (29) เพศ: หญิง (31) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (33)
Create: 2012-02-16 17:26:47Update: 2018-04-14 09:16:21 cip: 125.24.83.123
58 อาภาภัท 15
เพศ: ชาย (56) เพศ: หญิง (57) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (51)
Create: 2009-11-18 11:53:45Update: 2018-04-22 16:12:22 cip: 61.90.13.222
59 อาย 15
เพศ: ชาย (52) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (59)
Create: 2009-08-03 22:45:32Update: 2018-04-23 01:31:55 cip: 58.9.109.114
60 อารตา 15
เพศ: ชาย (30) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2013-01-08 17:04:20Update: 2018-04-12 23:35:24 cip: 124.122.163.125
61 อาลดา 15
เพศ: ชาย (60) เพศ: หญิง (61) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (57)
Create: 2006-08-04 11:08:17Update: 2018-04-17 08:27:41 cip:
62 อาสา 15
เพศ: ชาย (42) เพศ: หญิง (49) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (50)
Create: 2010-07-23 10:46:18Update: 2018-04-22 18:04:49 cip: 119.42.120.193
63 อ่าฮ่า 15
เพศ: ชาย (58) เพศ: หญิง (55) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (54)
Create: 2008-09-11 07:34:16Update: 2018-04-22 09:42:27 cip: 61.90.225.107
64 อิ๋ง 15
เพศ: ชาย (40) เพศ: หญิง (44) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (43)
Create: 2009-11-02 19:19:26Update: 2018-04-17 23:24:21 cip: 117.47.2.96
65 อิน 15
เพศ: ชาย (50) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (64)
Create: 2008-02-17 21:54:42Update: 2018-04-21 12:00:27 cip:
66 อิม 15
เพศ: ชาย (43) เพศ: หญิง (41) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (41)
Create: 2009-05-06 15:17:17Update: 2018-04-16 14:00:41 cip: 203.144.180.65
67 อุ๊ก 15
เพศ: ชาย (20) เพศ: หญิง (18) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (18)
Create: 2013-04-06 15:06:01Update: 2018-04-12 16:36:23 cip: 125.27.212.16
68 อุชุกร 15
เพศ: ชาย (55) เพศ: หญิง (44) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (45)
Create: 2007-10-25 11:20:18Update: 2018-04-09 12:30:54 cip:
69 อุทิต 15
เพศ: ชาย (42) เพศ: หญิง (34) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (39)
Create: 2010-10-19 09:19:36Update: 2018-04-14 04:45:11 cip: 113.53.111.191
70 อุเทณ 15
เพศ: ชาย (44) เพศ: หญิง (43) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (40)
Create: 2008-08-29 13:31:45Update: 2018-03-10 03:56:47 cip: 203.116.21.19
71 อุเทน 15
เพศ: ชาย (51) เพศ: หญิง (40) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (39)
Create: 2006-04-20 20:10:40Update: 2018-03-15 01:27:12 cip:
72 อุบล 15
เพศ: ชาย (51) เพศ: หญิง (51) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (54)
Create: 2008-04-10 16:28:37Update: 2018-04-23 05:16:23 cip: 203.172.178.136
73 อุเบกขา 15
เพศ: ชาย (39) เพศ: หญิง (40) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (38)
Create: 2010-12-07 15:39:04Update: 2018-04-23 05:11:48 cip: 203.144.184.129
74 อุสา 15
เพศ: ชาย (29) เพศ: หญิง (30) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (28)
Create: 2012-04-01 22:11:28Update: 2018-04-23 04:43:03 cip: 180.183.149.81
75 เอกการ 15
เพศ: ชาย (16) เพศ: หญิง (21) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (20)
Create: 2013-04-09 12:39:57Update: 2018-04-01 14:38:14 cip: 27.55.3.72
76 เอกภัท 15
เพศ: ชาย (31) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (27)
Create: 2011-08-14 18:53:52Update: 2018-04-09 07:03:32 cip: 118.173.157.190
77 เอกรดา 15
เพศ: ชาย (33) เพศ: หญิง (33) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (30)
Create: 2012-04-03 20:39:08Update: 2018-04-22 17:59:52 cip: 125.25.126.170
78 เอญ้า 15
เพศ: ชาย (32) เพศ: หญิง (37) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (30)
Create: 2011-03-28 15:14:30Update: 2018-04-21 14:10:43 cip: 110.168.94.236
79 เอเต้ 15
เพศ: ชาย (20) เพศ: หญิง (19) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (16)
Create: 2017-02-03 01:48:31Update: 2018-04-21 11:58:04 cip: 49.49.237.123
80 เอวา 15
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (33) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2012-02-13 20:25:17Update: 2018-04-20 01:04:36 cip: 58.9.55.75
81 เอส 15
เพศ: ชาย (49) เพศ: หญิง (44) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (48)
Create: 2009-02-27 00:31:43Update: 2018-04-22 06:04:50 cip: 124.157.136.252
82 แอ้ม 15
เพศ: ชาย (46) เพศ: หญิง (49) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (48)
Create: 2009-03-14 22:04:46Update: 2018-04-14 16:13:23 cip: 125.27.78.198
83 โอม 15
เพศ: ชาย (48) เพศ: หญิง (48) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (48)
Create: 2007-03-02 14:06:25Update: 2018-04-21 12:57:15 cip:
84 ไอ 15
เพศ: ชาย (65) เพศ: หญิง (47) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (63)
Create: 2008-10-03 12:19:23Update: 2018-04-22 22:22:45 cip: 118.172.141.232
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin