โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1697)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'อ' จำนวน 85 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 อกิตา 15
เพศ: ชาย (65) เพศ: หญิง (62) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (72)
Create: 2013-03-08 11:30:24Update: 2018-10-24 06:08:16 cip: 115.67.228.68
2 อครา 15
เพศ: ชาย (209) เพศ: หญิง (125) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (107)
Create: 2009-01-23 10:12:06Update: 2018-10-23 16:33:35 cip: 202.28.62.245
3 องญาดา 15
เพศ: ชาย (74) เพศ: หญิง (82) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (86)
Create: 2008-09-12 14:44:57Update: 2018-10-24 06:07:55 cip: 118.174.210.136
4 องุ่น 15
เพศ: ชาย (47) เพศ: หญิง (47) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (49)
Create: 2013-01-06 09:35:34Update: 2018-10-22 20:25:55 cip: 119.46.218.1
5 อชิชา 15
เพศ: ชาย (42) เพศ: หญิง (43) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (52)
Create: 2011-12-01 10:27:30Update: 2018-10-23 19:37:48 cip: 203.121.167.246
6 อชิต 15
เพศ: ชาย (1715) เพศ: หญิง (1274) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (1148)
Create: 2010-01-06 00:12:42Update: 2018-10-23 22:21:09 cip: 113.53.4.81
7 อชุนา 15
เพศ: ชาย (21) เพศ: หญิง (33) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2014-08-22 15:46:59Update: 2018-10-24 05:39:30 cip: 223.204.81.5
8 อญรา 15
เพศ: ชาย (68) เพศ: หญิง (76) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (61)
Create: 2006-11-25 16:37:21Update: 2018-10-24 03:26:39 cip:
9 อฑิภา 15
เพศ: ชาย (40) เพศ: หญิง (37) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (39)
Create: 2012-02-17 08:15:51Update: 2018-10-24 05:14:15 cip: 58.9.211.188
10 อณุชา 15
เพศ: ชาย (38) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (33)
Create: 2015-02-10 21:41:11Update: 2018-10-23 18:38:32 cip: 183.89.220.166
11 อดิปภา 15
เพศ: ชาย (76) เพศ: หญิง (76) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (76)
Create: 2007-03-21 18:01:53Update: 2018-10-23 19:07:57 cip:
12 อเดล 15
เพศ: ชาย (43) เพศ: หญิง (60) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (45)
Create: 2012-10-20 23:27:23Update: 2018-10-24 01:29:56 cip: 180.183.138.151
13 อติกา 15
เพศ: ชาย (42) เพศ: หญิง (41) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (56)
Create: 2012-02-17 16:59:38Update: 2018-10-23 23:28:01 cip: 83.253.194.175
14 อติภา 15
เพศ: ชาย (35) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (44)
Create: 2012-02-21 08:25:41Update: 2018-10-24 01:55:37 cip: 125.27.185.192
15 อทิตา 15
เพศ: ชาย (62) เพศ: หญิง (62) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (55)
Create: 2009-04-07 21:07:14Update: 2018-10-23 20:17:09 cip: 125.25.86.108
16 อธิก 15
เพศ: ชาย (1134) เพศ: หญิง (795) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (1136)
Create: 2011-12-15 19:31:15Update: 2018-10-23 22:15:31 cip: 171.7.92.237
17 อธิท 15
เพศ: ชาย (1129) เพศ: หญิง (1104) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (1279)
Create: 2011-07-25 11:23:56Update: 2018-10-24 07:42:56 cip: 115.87.222.232
18 อนะ 15
เพศ: ชาย (58) เพศ: หญิง (42) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (46)
Create: 2012-09-10 20:03:04Update: 2018-10-24 01:40:37 cip: 223.204.228.157
19 อนุขา 15
เพศ: ชาย (64) เพศ: หญิง (72) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (75)
Create: 2009-06-12 13:15:33Update: 2018-10-23 16:26:06 cip: 125.27.36.126
20 อนุชา 15
เพศ: ชาย (82) เพศ: หญิง (74) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (83)
Create: 2007-01-15 11:55:59Update: 2018-10-24 04:24:16 cip:
21 อนุชา. 15
เพศ: ชาย (32) เพศ: หญิง (38) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (42)
Create: 2013-04-29 21:46:42Update: 2018-10-23 23:40:56 cip: 27.55.2.44
22 อนุภู 15
เพศ: ชาย (44) เพศ: หญิง (36) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (33)
Create: 2012-04-03 16:41:44Update: 2018-10-24 02:41:58 cip: 110.171.100.92
23 อนุุช 15
เพศ: ชาย (23) เพศ: หญิง (38) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (33)
Create: 2014-01-27 14:16:28Update: 2018-10-24 00:34:46 cip: 171.100.54.130
24 อภัทชา 15
เพศ: ชาย (61) เพศ: หญิง (69) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (63)
Create: 2009-09-21 18:07:40Update: 2018-10-23 16:23:13 cip: 58.9.4.232
25 อภิชช 15
เพศ: ชาย (43) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (55)
Create: 2012-05-08 17:14:37Update: 2018-10-23 17:17:50 cip: 1.2.163.110
26 อภิชดา 15
เพศ: ชาย (87) เพศ: หญิง (68) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (68)
Create: 2008-09-16 00:14:35Update: 2018-10-24 08:04:54 cip: 202.28.62.245
27 อภิชภา 15
เพศ: ชาย (6) เพศ: หญิง (6) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (7)
Create: 2018-06-07 16:59:25Update: 2018-10-23 20:02:41 cip: 116.58.247.95
28 อภิญ 15
เพศ: ชาย (38) เพศ: หญิง (38) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (41)
Create: 2012-04-15 13:18:46Update: 2018-10-24 00:11:48 cip: 171.5.51.178
29 อภิตา 15
เพศ: ชาย (78) เพศ: หญิง (66) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (65)
Create: 2009-04-28 14:11:58Update: 2018-10-23 20:58:05 cip: 124.121.153.96
30 อภิปภา 15
เพศ: ชาย (86) เพศ: หญิง (80) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (76)
Create: 2007-08-13 23:09:36Update: 2018-10-24 01:18:48 cip:
31 อภิภาดา 15
เพศ: ชาย (33) เพศ: หญิง (35) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (43)
Create: 2011-12-01 10:28:07Update: 2018-10-24 03:10:39 cip: 203.121.167.246
32 อภูดม 15
เพศ: ชาย (65) เพศ: หญิง (71) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (75)
Create: 2009-05-01 16:53:39Update: 2018-10-24 04:17:27 cip: 125.25.244.36
33 อมร 15
เพศ: ชาย (76) เพศ: หญิง (72) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (73)
Create: 2006-05-03 21:07:50Update: 2018-10-23 23:19:04 cip:
34 อมฤต 15
เพศ: ชาย (53) เพศ: หญิง (47) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (44)
Create: 2011-07-31 18:19:20Update: 2018-10-24 02:09:15 cip: 58.64.81.192
35 อมาต 15
เพศ: ชาย (38) เพศ: หญิง (40) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (43)
Create: 2012-01-24 13:10:43Update: 2018-10-23 15:52:02 cip: 118.175.52.226
36 อรกค 15
เพศ: ชาย (42) เพศ: หญิง (44) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (40)
Create: 2012-12-20 08:48:41Update: 2018-10-23 23:52:05 cip: 125.26.30.127
37 อรกร 15
เพศ: ชาย (80) เพศ: หญิง (77) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (83)
Create: 2006-11-25 16:25:44Update: 2018-10-24 01:52:43 cip:
38 อรชุดา 15
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (27)
Create: 2015-03-27 23:23:23Update: 2018-10-23 23:57:59 cip: 223.207.117.54
39 อรญา 15
เพศ: ชาย (71) เพศ: หญิง (79) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (73)
Create: 2006-12-08 15:28:21Update: 2018-10-23 22:20:07 cip:
40 อรน 15
เพศ: ชาย (68) เพศ: หญิง (73) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (77)
Create: 2008-12-28 14:50:59Update: 2018-10-24 00:43:28 cip: 124.121.224.155
41 อรภญ 15
เพศ: ชาย (46) เพศ: หญิง (47) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (43)
Create: 2013-01-28 20:46:32Update: 2018-10-23 18:48:19 cip: 125.26.24.174
42 อรรถ 15
เพศ: ชาย (76) เพศ: หญิง (70) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (82)
Create: 2008-08-26 23:22:55Update: 2018-10-22 00:02:48 cip: 58.97.51.18
43 อรรา 15
เพศ: ชาย (48) เพศ: หญิง (48) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (51)
Create: 2012-03-09 12:18:28Update: 2018-10-23 21:38:57 cip: 71.227.171.39
44 อรษา 15
เพศ: ชาย (63) เพศ: หญิง (69) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (62)
Create: 2009-04-21 12:52:26Update: 2018-10-23 22:04:39 cip: 57.67.17.100
45 อริด 15
เพศ: ชาย (72) เพศ: หญิง (77) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (69)
Create: 2008-10-24 15:29:03Update: 2018-10-23 21:08:08 cip: 124.120.13.229
46 อรุษ 15
เพศ: ชาย (64) เพศ: หญิง (74) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (71)
Create: 2007-10-25 11:29:05Update: 2018-10-23 21:36:28 cip:
47 อะภิ 15
เพศ: ชาย (39) เพศ: หญิง (44) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (39)
Create: 2012-06-04 17:12:28Update: 2018-10-24 06:03:18 cip: 125.27.230.207
48 อัชชา 15
เพศ: ชาย (39) เพศ: หญิง (40) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (41)
Create: 2012-02-26 20:23:50Update: 2018-10-21 02:53:48 cip: 49.49.115.151
49 อัฌ 15
เพศ: ชาย (52) เพศ: หญิง (39) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (53)
Create: 2012-04-15 17:31:40Update: 2018-10-24 03:24:47 cip: 27.55.1.37
50 อัน 15
เพศ: ชาย (39) เพศ: หญิง (43) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (46)
Create: 2012-04-28 12:58:14Update: 2018-10-24 02:22:42 cip: 49.48.130.213
51 อัม 15
เพศ: ชาย (38) เพศ: หญิง (45) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (38)
Create: 2012-07-14 16:32:31Update: 2018-10-24 08:59:45 cip: 124.120.203.139
52 อาจู 15
เพศ: ชาย (47) เพศ: หญิง (43) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (43)
Create: 2012-12-21 09:00:10Update: 2018-10-24 09:44:24 cip: 183.99.86.66
53 อาซา 15
เพศ: ชาย (71) เพศ: หญิง (70) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (74)
Create: 2008-09-22 14:48:14Update: 2018-10-24 02:35:18 cip: 124.157.247.94
54 อาฒกร 15
เพศ: ชาย (39) เพศ: หญิง (47) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (36)
Create: 2013-03-14 13:24:37Update: 2018-10-23 18:00:04 cip: 113.53.181.187
55 อาทิชา 15
เพศ: ชาย (67) เพศ: หญิง (68) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (67)
Create: 2008-09-10 19:17:56Update: 2018-10-23 17:05:00 cip: 58.136.66.45
56 อาทิต 15
เพศ: ชาย (76) เพศ: หญิง (72) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (75)
Create: 2009-02-13 23:08:24Update: 2018-10-24 02:53:29 cip: 125.24.51.120
57 อานชา 15
เพศ: ชาย (65) เพศ: หญิง (70) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (62)
Create: 2009-07-01 20:51:14Update: 2018-10-24 02:40:20 cip: 119.46.59.226
58 อาเบะ 15
เพศ: ชาย (59) เพศ: หญิง (50) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (47)
Create: 2012-02-16 17:26:47Update: 2018-10-23 19:25:12 cip: 125.24.83.123
59 อาภาภัท 15
เพศ: ชาย (69) เพศ: หญิง (70) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (66)
Create: 2009-11-18 11:53:45Update: 2018-10-24 00:59:19 cip: 61.90.13.222
60 อาย 15
เพศ: ชาย (65) เพศ: หญิง (68) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (78)
Create: 2009-08-03 22:45:32Update: 2018-10-24 01:20:33 cip: 58.9.109.114
61 อารตา 15
เพศ: ชาย (39) เพศ: หญิง (42) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (41)
Create: 2013-01-08 17:04:20Update: 2018-10-23 23:04:45 cip: 124.122.163.125
62 อาลดา 15
เพศ: ชาย (74) เพศ: หญิง (69) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (70)
Create: 2006-08-04 11:08:17Update: 2018-10-23 20:48:43 cip:
63 อาสา 15
เพศ: ชาย (54) เพศ: หญิง (58) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (62)
Create: 2010-07-23 10:46:18Update: 2018-10-23 20:48:12 cip: 119.42.120.193
64 อ่าฮ่า 15
เพศ: ชาย (71) เพศ: หญิง (73) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (65)
Create: 2008-09-11 07:34:16Update: 2018-10-23 16:19:25 cip: 61.90.225.107
65 อิ๋ง 15
เพศ: ชาย (53) เพศ: หญิง (62) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (53)
Create: 2009-11-02 19:19:26Update: 2018-10-23 20:54:50 cip: 117.47.2.96
66 อิน 15
เพศ: ชาย (63) เพศ: หญิง (67) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (74)
Create: 2008-02-17 21:54:42Update: 2018-10-24 02:31:36 cip:
67 อิม 15
เพศ: ชาย (61) เพศ: หญิง (56) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (53)
Create: 2009-05-06 15:17:17Update: 2018-10-24 02:00:41 cip: 203.144.180.65
68 อุ๊ก 15
เพศ: ชาย (33) เพศ: หญิง (29) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (36)
Create: 2013-04-06 15:06:01Update: 2018-10-23 21:21:48 cip: 125.27.212.16
69 อุชุกร 15
เพศ: ชาย (63) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (59)
Create: 2007-10-25 11:20:18Update: 2018-10-24 02:32:06 cip:
70 อุทิต 15
เพศ: ชาย (54) เพศ: หญิง (42) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (50)
Create: 2010-10-19 09:19:36Update: 2018-10-23 23:41:41 cip: 113.53.111.191
71 อุเทณ 15
เพศ: ชาย (58) เพศ: หญิง (52) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (54)
Create: 2008-08-29 13:31:45Update: 2018-10-23 21:57:42 cip: 203.116.21.19
72 อุเทน 15
เพศ: ชาย (62) เพศ: หญิง (57) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (53)
Create: 2006-04-20 20:10:40Update: 2018-10-24 08:05:18 cip:
73 อุบล 15
เพศ: ชาย (65) เพศ: หญิง (74) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (63)
Create: 2008-04-10 16:28:37Update: 2018-10-23 20:49:27 cip: 203.172.178.136
74 อุเบกขา 15
เพศ: ชาย (52) เพศ: หญิง (55) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (50)
Create: 2010-12-07 15:39:04Update: 2018-10-23 23:28:44 cip: 203.144.184.129
75 อุสา 15
เพศ: ชาย (37) เพศ: หญิง (39) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (36)
Create: 2012-04-01 22:11:28Update: 2018-10-23 18:45:39 cip: 180.183.149.81
76 เอกการ 15
เพศ: ชาย (22) เพศ: หญิง (29) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (34)
Create: 2013-04-09 12:39:57Update: 2018-10-23 16:56:07 cip: 27.55.3.72
77 เอกภัท 15
เพศ: ชาย (42) เพศ: หญิง (45) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (42)
Create: 2011-08-14 18:53:52Update: 2018-10-24 05:44:01 cip: 118.173.157.190
78 เอกรดา 15
เพศ: ชาย (44) เพศ: หญิง (60) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (42)
Create: 2012-04-03 20:39:08Update: 2018-10-23 18:13:29 cip: 125.25.126.170
79 เอญ้า 15
เพศ: ชาย (46) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (49)
Create: 2011-03-28 15:14:30Update: 2018-10-24 05:37:18 cip: 110.168.94.236
80 เอเต้ 15
เพศ: ชาย (32) เพศ: หญิง (41) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (28)
Create: 2017-02-03 01:48:31Update: 2018-10-23 23:22:18 cip: 49.49.237.123
81 เอวา 15
เพศ: ชาย (38) เพศ: หญิง (46) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (38)
Create: 2012-02-13 20:25:17Update: 2018-10-24 00:36:27 cip: 58.9.55.75
82 เอส 15
เพศ: ชาย (58) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (61)
Create: 2009-02-27 00:31:43Update: 2018-10-22 04:26:10 cip: 124.157.136.252
83 แอ้ม 15
เพศ: ชาย (56) เพศ: หญิง (58) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (65)
Create: 2009-03-14 22:04:46Update: 2018-10-24 03:16:08 cip: 125.27.78.198
84 โอม 15
เพศ: ชาย (57) เพศ: หญิง (61) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (62)
Create: 2007-03-02 14:06:25Update: 2018-10-23 15:11:44 cip:
85 ไอ 15
เพศ: ชาย (78) เพศ: หญิง (63) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (80)
Create: 2008-10-03 12:19:23Update: 2018-10-24 00:13:41 cip: 118.172.141.232
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin