โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1697)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ส' จำนวน 66 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 สกาว 15
เพศ: ชาย (99) เพศ: หญิง (93) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (77)
Create: 2008-05-28 21:12:27Update: 2018-08-14 16:07:07 cip: 125.26.172.184
2 สกุณา 15
เพศ: ชาย (73) เพศ: หญิง (75) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (72)
Create: 2006-05-16 12:31:45Update: 2018-08-14 23:22:22 cip:
3 สกุนา 15
เพศ: ชาย (45) เพศ: หญิง (47) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (45)
Create: 2012-02-10 10:58:46Update: 2018-08-15 05:58:50 cip: 223.207.153.194
4 สกุมา 15
เพศ: ชาย (76) เพศ: หญิง (80) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (73)
Create: 2008-06-22 14:14:45Update: 2018-08-15 02:38:26 cip: 58.9.227.27
5 สกุล 15
เพศ: ชาย (77) เพศ: หญิง (80) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (70)
Create: 2008-09-18 10:48:10Update: 2018-08-14 22:58:23 cip: 118.175.177.75
6 สเกน 15
เพศ: ชาย (20) เพศ: หญิง (23) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (22)
Create: 2015-01-03 19:00:44Update: 2018-08-14 22:14:01 cip: 182.53.141.98
7 ส่งเดช 15
เพศ: ชาย (38) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (30)
Create: 2012-09-14 16:20:46Update: 2018-08-15 01:47:33 cip: 203.114.122.27
8 สดวก 15
เพศ: ชาย (1296) เพศ: หญิง (1021) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (1061)
Create: 2007-08-15 12:26:20Update: 2018-08-18 00:35:36 cip:
9 สมาช 15
เพศ: ชาย (35) เพศ: หญิง (29) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (33)
Create: 2012-06-13 07:03:06Update: 2018-08-14 10:08:43 cip: 125.27.237.43
10 สรกฤช 15
เพศ: ชาย (35) เพศ: หญิง (30) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (28)
Create: 2012-03-21 21:30:09Update: 2018-08-15 17:36:33 cip: 223.207.173.67
11 สรร 15
เพศ: ชาย (36) เพศ: หญิง (38) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (37)
Create: 2011-07-31 18:03:07Update: 2018-08-14 21:54:16 cip: 58.64.81.192
12 สรั 15
เพศ: ชาย (33) เพศ: หญิง (31) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2012-10-19 14:10:22Update: 2018-08-14 19:11:49 cip: 125.24.252.34
13 สรุต 15
เพศ: ชาย (53) เพศ: หญิง (48) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (53)
Create: 2008-12-15 14:39:55Update: 2018-08-15 13:11:10 cip: 125.24.72.109
14 สวง 15
เพศ: ชาย (63) เพศ: หญิง (60) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (55)
Create: 2009-01-28 20:50:34Update: 2018-08-18 02:56:52 cip: 222.123.114.108
15 สวาท 15
เพศ: ชาย (33) เพศ: หญิง (35) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (42)
Create: 2011-04-16 16:04:18Update: 2018-08-14 22:10:23 cip: 61.19.67.229
16 สหชา 15
เพศ: ชาย (55) เพศ: หญิง (49) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (53)
Create: 2009-04-25 01:53:26Update: 2018-08-14 09:25:45 cip: 219.73.14.13
17 สอง 15
เพศ: ชาย (81) เพศ: หญิง (57) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (64)
Create: 2006-05-15 10:18:42Update: 2018-08-14 23:43:54 cip:
18 สอาด 15
เพศ: ชาย (33) เพศ: หญิง (28) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (30)
Create: 2012-10-23 13:07:40Update: 2018-08-14 10:15:14 cip: 115.67.37.118
19 สัค 15
เพศ: ชาย (55) เพศ: หญิง (59) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (58)
Create: 2006-05-25 14:30:47Update: 2018-08-15 15:19:36 cip:
20 สากล 15
เพศ: ชาย (57) เพศ: หญิง (57) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (58)
Create: 2006-05-05 16:51:00Update: 2018-08-15 17:56:58 cip:
21 สาทิดา 15
เพศ: ชาย (57) เพศ: หญิง (61) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (66)
Create: 2008-06-23 17:55:47Update: 2018-08-15 14:53:04 cip: 58.97.37.61
22 สามาถ 15
เพศ: ชาย (56) เพศ: หญิง (54) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (46)
Create: 2011-02-02 16:52:48Update: 2018-08-14 19:55:19 cip: 223.207.56.42
23 สารชา 15
เพศ: ชาย (68) เพศ: หญิง (61) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (61)
Create: 2008-05-24 15:15:49Update: 2018-08-15 16:23:52 cip: 58.9.68.60
24 สาวา 15
เพศ: ชาย (56) เพศ: หญิง (56) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (58)
Create: 2009-04-28 17:16:10Update: 2018-08-15 08:07:29 cip: 124.122.140.223
25 สิญ 15
เพศ: ชาย (56) เพศ: หญิง (54) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (48)
Create: 2009-04-28 16:50:45Update: 2018-08-15 08:34:42 cip: 124.122.140.223
26 สิฑา 15
เพศ: ชาย (56) เพศ: หญิง (55) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (56)
Create: 2009-04-28 17:11:16Update: 2018-08-18 04:16:45 cip: 124.122.140.223
27 สิฒา 15
เพศ: ชาย (59) เพศ: หญิง (62) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (62)
Create: 2009-04-28 17:12:35Update: 2018-08-14 18:08:27 cip: 124.122.140.223
28 สิตา 15
เพศ: ชาย (61) เพศ: หญิง (64) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (63)
Create: 2008-07-04 20:08:59Update: 2018-08-15 06:15:46 cip: 202.91.19.205
29 สิปภา 15
เพศ: ชาย (26) เพศ: หญิง (30) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (22)
Create: 2017-08-28 11:22:12Update: 2018-08-15 00:40:08 cip: 1.0.156.10
30 สิร 15
เพศ: ชาย (31) เพศ: หญิง (31) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (27)
Create: 2012-04-02 20:35:21Update: 2018-08-15 12:39:16 cip: 115.67.96.34
31 สุขเดช 15
เพศ: ชาย (34) เพศ: หญิง (31) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2011-05-15 01:01:55Update: 2018-08-15 15:40:21 cip: 27.55.183.94
32 สุชญา 15
เพศ: ชาย (59) เพศ: หญิง (59) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (55)
Create: 2006-04-27 16:24:17Update: 2018-08-14 18:53:46 cip:
33 สุชน 15
เพศ: ชาย (30) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (39)
Create: 2012-03-01 09:39:26Update: 2018-08-15 16:14:30 cip: 171.7.244.183
34 สุชม 15
เพศ: ชาย (38) เพศ: หญิง (38) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (45)
Create: 2011-05-15 00:51:21Update: 2018-08-15 17:35:20 cip: 27.55.183.94
35 สุชาฅิ 15
เพศ: ชาย (29) เพศ: หญิง (25) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (22)
Create: 2013-03-10 16:28:53Update: 2018-08-15 02:44:57 cip: 124.122.191.12
36 สุชาญ 15
เพศ: ชาย (36) เพศ: หญิง (37) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (40)
Create: 2011-05-15 00:56:59Update: 2018-08-15 14:58:06 cip: 27.55.183.94
37 สุชาตา 15
เพศ: ชาย (31) เพศ: หญิง (34) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2012-01-17 11:27:09Update: 2018-08-14 08:27:46 cip: 183.89.28.51
38 สุเชต 15
เพศ: ชาย (52) เพศ: หญิง (54) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (47)
Create: 2009-05-01 21:34:39Update: 2018-08-15 16:43:19 cip: 124.121.228.130
39 สุญาดา 15
เพศ: ชาย (62) เพศ: หญิง (59) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (53)
Create: 2009-01-23 10:54:00Update: 2018-08-14 17:02:00 cip: 117.47.129.139
40 สุดากร 15
เพศ: ชาย (29) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (36)
Create: 2012-02-26 19:42:06Update: 2018-08-15 06:23:37 cip: 110.168.13.70
41 สุดารา 15
เพศ: ชาย (37) เพศ: หญิง (38) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (37)
Create: 2011-07-09 16:15:00Update: 2018-08-14 19:58:35 cip: 58.9.82.114
42 สุทชาต 15
เพศ: ชาย (29) เพศ: หญิง (23) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (30)
Create: 2013-04-07 23:42:34Update: 2018-08-15 06:19:39 cip: 115.67.230.167
43 สุทธดา 15
เพศ: ชาย (69) เพศ: หญิง (63) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (64)
Create: 2007-06-15 15:27:24Update: 2018-08-15 14:39:42 cip:
44 สุทธภา มีรัศมีบริสุทธิ์ 15
เพศ: ชาย (63) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (63)
Create: 2006-09-21 19:19:50Update: 2018-08-15 08:29:24 cip:
45 สุทนา 15
เพศ: ชาย (61) เพศ: หญิง (68) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (54)
Create: 2008-03-15 09:42:15Update: 2018-08-15 14:23:07 cip:
46 สุทรดา 15
เพศ: ชาย (48) เพศ: หญิง (50) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (46)
Create: 2010-05-28 17:29:05Update: 2018-08-15 02:57:00 cip: 125.25.10.104
47 สุทาน 15
เพศ: ชาย (35) เพศ: หญิง (31) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (35)
Create: 2012-09-28 15:39:46Update: 2018-08-15 03:15:29 cip: 125.24.173.160
48 สุทิดา 15
เพศ: ชาย (35) เพศ: หญิง (29) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (25)
Create: 2013-09-04 19:05:09Update: 2018-08-16 03:41:17 cip: 171.99.96.206
49 สุธาง 15
เพศ: ชาย (24) เพศ: หญิง (30) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (30)
Create: 2013-05-07 15:38:02Update: 2018-08-14 15:09:29 cip: 182.53.141.52
50 สุธาดา 15
เพศ: ชาย (68) เพศ: หญิง (68) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (65)
Create: 2007-02-09 14:41:10Update: 2018-08-14 20:22:58 cip:
51 สุบงกช 15
เพศ: ชาย (20) เพศ: หญิง (21) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2013-04-29 16:55:18Update: 2018-08-15 19:05:16 cip: 124.120.25.217
52 สุภกฤษ 15
เพศ: ชาย (34) เพศ: หญิง (35) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2012-02-16 18:09:13Update: 2018-08-14 10:20:15 cip: 101.109.245.32
53 สุภรดา 15
เพศ: ชาย (65) เพศ: หญิง (67) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (56)
Create: 2008-11-17 11:15:46Update: 2018-08-15 05:32:33 cip: 203.144.160.244
54 สุภัช 15
เพศ: ชาย (44) เพศ: หญิง (38) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (42)
Create: 2011-05-15 01:10:52Update: 2018-08-15 06:07:36 cip: 27.55.183.94
55 สุภากร 15
เพศ: ชาย (31) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2012-11-15 16:04:36Update: 2018-08-15 19:07:10 cip: 182.53.232.27
56 สุภาภร 15
เพศ: ชาย (30) เพศ: หญิง (29) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (28)
Create: 2011-11-08 22:23:39Update: 2018-08-15 18:52:57 cip: 110.49.224.44
57 สุภิดา 15
เพศ: ชาย (59) เพศ: หญิง (64) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (66)
Create: 2007-01-26 15:12:06Update: 2018-08-14 17:43:44 cip:
58 สุรชา 15
เพศ: ชาย (57) เพศ: หญิง (55) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (58)
Create: 2009-07-15 16:59:19Update: 2018-08-15 18:19:22 cip: 118.103.170.8
59 สุรบถ 15
เพศ: ชาย (47) เพศ: หญิง (58) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (49)
Create: 2009-04-28 16:59:33Update: 2018-08-15 15:48:05 cip: 124.122.140.223
60 สุราช 15
เพศ: ชาย (60) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (49)
Create: 2008-10-22 18:57:40Update: 2018-08-14 16:53:08 cip: 58.8.1.123
61 สุหฤท 15
เพศ: ชาย (25) เพศ: หญิง (25) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (30)
Create: 2012-05-26 14:14:51Update: 2018-08-14 17:29:46 cip: 27.55.5.150
62 สุุุธา 15
เพศ: ชาย (30) เพศ: หญิง (31) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2011-07-31 18:40:54Update: 2018-08-14 16:52:45 cip: 58.64.81.192
63 เสนา 15
เพศ: ชาย (32) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2011-12-16 10:53:26Update: 2018-08-15 16:32:16 cip: 125.25.10.6
64 เสมา 15
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (28) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2012-05-23 16:46:43Update: 2018-08-14 14:53:07 cip: 101.108.47.20
65 แสงแข 15
เพศ: ชาย (46) เพศ: หญิง (48) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (47)
Create: 2006-04-24 21:52:53Update: 2018-08-15 04:06:19 cip:
66 โสภชา 15
เพศ: ชาย (48) เพศ: หญิง (49) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (45)
Create: 2007-06-09 12:27:43Update: 2018-08-15 18:26:52 cip:
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin