โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1697)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ษ' จำนวน 3 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 ษธิต 15
เพศ: ชาย (618) เพศ: หญิง (639) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (693)
Create: 2015-03-27 19:03:11Update: 2018-08-21 13:49:23 cip: 171.98.253.23
2 ษิลา 15
เพศ: ชาย (194) เพศ: หญิง (221) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (116)
Create: 2009-04-28 17:04:20Update: 2018-08-15 02:38:49 cip: 124.122.140.223
3 ษิวา 15
เพศ: ชาย (143) เพศ: หญิง (150) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (117)
Create: 2009-04-28 17:04:54Update: 2018-08-15 14:42:38 cip: 124.122.140.223
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin