โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1696)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ศ' จำนวน 42 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 ศกส 15
เพศ: ชาย (106) เพศ: หญิง (100) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (95)
Create: 2009-07-24 16:23:16Update: 2018-06-15 03:59:02 cip: 116.58.231.242
2 ศชล 15
เพศ: ชาย (35) เพศ: หญิง (36) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2013-01-14 01:00:01Update: 2018-06-20 12:42:01 cip: 180.183.44.208
3 ศตภร 15
เพศ: ชาย (58) เพศ: หญิง (61) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (55)
Create: 2009-02-22 15:24:01Update: 2018-06-18 08:23:51 cip: 61.7.137.62
4 ศทเชต 15
เพศ: ชาย (1251) เพศ: หญิง (1192) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (1132)
Create: 2009-04-28 17:19:11Update: 2018-06-21 12:43:00 cip: 124.122.140.223
5 ศธร 15
เพศ: ชาย (31) เพศ: หญิง (40) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2011-12-05 08:34:45Update: 2018-06-10 20:08:57 cip: 223.207.114.239
6 ศนุช 15
เพศ: ชาย (1172) เพศ: หญิง (1199) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (1108)
Create: 2012-08-11 20:58:11Update: 2018-06-21 19:37:11 cip: 110.49.248.204
7 ศภเชต 15
เพศ: ชาย (62) เพศ: หญิง (55) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (61)
Create: 2009-04-28 17:18:01Update: 2018-06-22 02:39:03 cip: 124.122.140.223
8 ศภัฑ 15
เพศ: ชาย (32) เพศ: หญิง (26) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (28)
Create: 2013-06-03 09:03:44Update: 2018-06-21 01:44:30 cip: 118.172.187.176
9 ศมภู 15
เพศ: ชาย (60) เพศ: หญิง (59) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (65)
Create: 2006-12-25 20:41:58Update: 2018-06-10 20:09:14 cip:
10 ศริ 15
เพศ: ชาย (23) เพศ: หญิง (30) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (25)
Create: 2013-01-19 19:30:48Update: 2018-06-16 14:18:25 cip: 171.98.169.227
11 ศรุชา 15
เพศ: ชาย (56) เพศ: หญิง (61) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (60)
Create: 2008-09-29 16:25:51Update: 2018-06-21 19:54:20 cip: 61.19.222.31
12 ศรุต 15
เพศ: ชาย (74) เพศ: หญิง (66) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (59)
Create: 2006-08-02 09:49:39Update: 2018-06-16 22:34:10 cip:
13 ศาลา 15
เพศ: ชาย (54) เพศ: หญิง (51) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (51)
Create: 2009-04-28 17:16:16Update: 2018-06-11 00:42:47 cip: 124.122.140.223
14 ศาวา 15
เพศ: ชาย (53) เพศ: หญิง (49) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (52)
Create: 2009-04-28 17:16:06Update: 2018-06-10 20:09:43 cip: 124.122.140.223
15 ศิฃา 15
เพศ: ชาย (57) เพศ: หญิง (59) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (56)
Create: 2009-04-28 17:07:28Update: 2018-06-21 21:08:44 cip: 124.122.140.223
16 ศิฆา 15
เพศ: ชาย (58) เพศ: หญิง (57) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (56)
Create: 2009-04-28 17:07:37Update: 2018-06-10 20:09:53 cip: 124.122.140.223
17 ศิญ 15
เพศ: ชาย (72) เพศ: หญิง (59) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (58)
Create: 2009-04-28 16:50:57Update: 2018-06-10 20:09:58 cip: 124.122.140.223
18 ศิฑา 15
เพศ: ชาย (59) เพศ: หญิง (55) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (65)
Create: 2009-04-28 17:06:18Update: 2018-06-20 09:10:49 cip: 124.122.140.223
19 ศิฒา 15
เพศ: ชาย (60) เพศ: หญิง (58) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (61)
Create: 2009-04-28 17:09:31Update: 2018-06-21 20:13:00 cip: 124.122.140.223
20 ศิตา 15
เพศ: ชาย (53) เพศ: หญิง (56) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (53)
Create: 2009-04-28 16:53:00Update: 2018-06-20 09:52:04 cip: 124.122.140.223
21 ศิร 15
เพศ: ชาย (58) เพศ: หญิง (56) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (66)
Create: 2009-02-02 19:56:57Update: 2018-06-20 17:03:20 cip: 58.8.153.156
22 ศิษ 15
เพศ: ชาย (59) เพศ: หญิง (62) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (59)
Create: 2006-05-24 17:42:56Update: 2018-06-10 20:10:22 cip:
23 ศุกล 15
เพศ: ชาย (63) เพศ: หญิง (64) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (58)
Create: 2007-10-25 15:04:04Update: 2018-06-17 02:16:29 cip:
24 ศุญาภา 15
เพศ: ชาย (62) เพศ: หญิง (59) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (66)
Create: 2009-03-12 18:42:34Update: 2018-06-12 11:06:25 cip: 117.47.189.228
25 ศุภกฤกต 15
เพศ: ชาย (61) เพศ: หญิง (65) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (63)
Create: 2008-05-15 16:13:55Update: 2018-06-21 16:10:26 cip: 125.25.195.140
26 ศุภกฤษ 15
เพศ: ชาย (65) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (65)
Create: 2007-08-22 10:04:12Update: 2018-06-10 20:10:40 cip:
27 ศุภกาญ 15
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (34) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (32)
Create: 2011-12-10 10:38:39Update: 2018-06-11 09:03:31 cip: 103.1.164.54
28 ศุภการ 15
เพศ: ชาย (32) เพศ: หญิง (26) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (33)
Create: 2012-05-27 23:36:00Update: 2018-06-20 09:42:11 cip: 27.55.5.37
29 ศุภกิด 15
เพศ: ชาย (66) เพศ: หญิง (62) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (62)
Create: 2007-08-26 00:40:55Update: 2018-06-20 17:08:20 cip:
30 ศุภชาต 15
เพศ: ชาย (21) เพศ: หญิง (25) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (27)
Create: 2013-04-07 23:33:13Update: 2018-06-14 14:32:50 cip: 115.67.230.167
31 ศุภฌา 15
เพศ: ชาย (25) เพศ: หญิง (26) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2013-08-02 15:28:31Update: 2018-06-20 04:54:39 cip: 58.8.48.252
32 ศุภณา 15
เพศ: ชาย (59) เพศ: หญิง (90) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (63)
Create: 2008-10-22 12:48:11Update: 2018-06-10 20:11:30 cip: 203.144.197.83
33 ศุภภุค 15
เพศ: ชาย (59) เพศ: หญิง (70) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (63)
Create: 2007-02-23 19:46:07Update: 2018-06-10 20:12:00 cip:
34 ศุภรดา 15
เพศ: ชาย (64) เพศ: หญิง (60) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (55)
Create: 2007-09-01 23:33:10Update: 2018-06-10 20:12:05 cip:
35 ศุภฤกษ 15
เพศ: ชาย (57) เพศ: หญิง (51) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (51)
Create: 2008-10-29 12:34:13Update: 2018-06-11 14:00:31 cip: 222.123.190.68
36 ศุภัช 15
เพศ: ชาย (52) เพศ: หญิง (61) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (53)
Create: 2007-03-07 22:34:12Update: 2018-06-11 19:02:27 cip:
37 ศุภากร 15
เพศ: ชาย (87) เพศ: หญิง (63) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (61)
Create: 2006-02-27 17:26:40Update: 2018-06-10 20:12:17 cip:
38 ศุภาภร 15
เพศ: ชาย (53) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (57)
Create: 2010-02-21 12:50:32Update: 2018-06-10 20:12:21 cip: 119.42.85.179
39 ศุภิกา 15
เพศ: ชาย (64) เพศ: หญิง (60) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (57)
Create: 2008-09-16 00:08:39Update: 2018-06-16 20:39:57 cip: 202.28.62.245
40 ศุภิดา 15
เพศ: ชาย (49) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (43)
Create: 2008-03-13 12:47:53Update: 2018-06-10 20:12:28 cip:
41 ศุุภกร 15
เพศ: ชาย (35) เพศ: หญิง (25) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (23)
Create: 2012-12-03 12:32:23Update: 2018-06-11 17:37:08 cip: 110.77.165.134
42 ศูภกฤต 15
เพศ: ชาย (47) เพศ: หญิง (49) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (56)
Create: 2008-12-22 22:32:10Update: 2018-06-15 13:51:17 cip: 202.5.81.91
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin