โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1696)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ว' จำนวน 61 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 วทัญ 15
เพศ: ชาย (1206) เพศ: หญิง (908) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (997)
Create: 2010-07-14 23:42:17Update: 2018-06-21 12:42:40 cip: 183.89.82.96
2 วธรา 15
เพศ: ชาย (20) เพศ: หญิง (22) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2017-01-25 18:47:48Update: 2018-06-16 01:56:51 cip: 171.100.109.52
3 วนั 15
เพศ: ชาย (29) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2012-03-01 18:48:06Update: 2018-06-10 20:03:57 cip: 27.55.3.216
4 วนิ 15
เพศ: ชาย (15) เพศ: หญิง (18) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (14)
Create: 2013-12-18 11:43:15Update: 2018-06-10 20:04:01 cip: 171.100.109.248
5 วรกร 15
เพศ: ชาย (81) เพศ: หญิง (91) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (62)
Create: 2008-05-24 15:54:45Update: 2018-06-10 20:04:05 cip: 58.9.68.60
6 วรกฤต 15
เพศ: ชาย (61) เพศ: หญิง (60) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (61)
Create: 2008-07-12 23:04:19Update: 2018-06-10 20:04:11 cip: 125.27.1.99
7 วรชต 15
เพศ: ชาย (27) เพศ: หญิง (28) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (28)
Create: 2012-06-07 16:22:04Update: 2018-06-19 15:31:28 cip: 115.67.192.72
8 วรญา 15
เพศ: ชาย (20) เพศ: หญิง (19) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2011-12-10 21:32:43Update: 2018-06-10 20:04:23 cip: 101.109.218.177
9 วรณ 15
เพศ: ชาย (56) เพศ: หญิง (58) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (64)
Create: 2006-08-02 09:40:28Update: 2018-06-11 21:39:22 cip:
10 วรดร 15
เพศ: ชาย (61) เพศ: หญิง (59) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (55)
Create: 2007-10-25 15:18:24Update: 2018-06-10 20:04:33 cip:
11 วรเดช 15
เพศ: ชาย (66) เพศ: หญิง (59) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (52)
Create: 2008-05-19 08:00:20Update: 2018-06-10 20:04:37 cip: 222.123.220.210
12 วรทร 15
เพศ: ชาย (29) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (30)
Create: 2011-06-22 09:18:34Update: 2018-06-10 20:04:42 cip: 110.164.182.138
13 วรภร 15
เพศ: ชาย (54) เพศ: หญิง (63) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (59)
Create: 2008-07-12 23:05:12Update: 2018-06-10 20:04:45 cip: 125.27.1.99
14 วรรถ 15
เพศ: ชาย (58) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (58)
Create: 2008-09-08 15:28:53Update: 2018-06-10 20:04:50 cip: 124.120.191.250
15 วรรท 15
เพศ: ชาย (61) เพศ: หญิง (55) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (57)
Create: 2008-09-08 15:27:31Update: 2018-06-10 20:04:54 cip: 124.120.191.250
16 วรฤธ 15
เพศ: ชาย (23) เพศ: หญิง (26) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (25)
Create: 2012-07-04 13:57:39Update: 2018-06-10 20:05:01 cip: 118.175.43.118
17 วรัท 15
เพศ: ชาย (66) เพศ: หญิง (56) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (61)
Create: 2007-07-12 15:12:32Update: 2018-06-21 09:37:28 cip:
18 วริท 15
เพศ: ชาย (26) เพศ: หญิง (26) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (32)
Create: 2012-09-01 10:36:25Update: 2018-06-19 16:12:28 cip: 110.171.135.173
19 วรุธ 15
เพศ: ชาย (32) เพศ: หญิง (30) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2012-09-21 16:43:00Update: 2018-06-20 02:44:52 cip: 27.55.10.138
20 วษณ 15
เพศ: ชาย (58) เพศ: หญิง (54) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (54)
Create: 2009-04-01 13:45:30Update: 2018-06-10 20:05:21 cip: 125.27.88.219
21 วสภา 15
เพศ: ชาย (59) เพศ: หญิง (51) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (51)
Create: 2009-04-24 21:56:45Update: 2018-06-10 20:05:27 cip: 115.67.59.233
22 วสุท 15
เพศ: ชาย (15) เพศ: หญิง (20) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (19)
Create: 2013-11-20 13:02:00Update: 2018-06-10 20:05:31 cip: 125.24.148.80
23 วัชชา 15
เพศ: ชาย (19) เพศ: หญิง (25) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (23)
Create: 2013-06-17 22:18:08Update: 2018-06-21 06:16:08 cip: 110.171.135.173
24 วัน 15
เพศ: ชาย (56) เพศ: หญิง (57) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (50)
Create: 2008-09-11 11:43:55Update: 2018-06-17 23:02:43 cip: 203.121.177.69
25 วัม 15
เพศ: ชาย (52) เพศ: หญิง (48) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (50)
Create: 2009-05-12 13:34:28Update: 2018-06-10 20:05:43 cip: 124.121.109.50
26 วาดเกตุ 15
เพศ: ชาย (49) เพศ: หญิง (55) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (46)
Create: 2009-12-03 02:38:16Update: 2018-06-10 20:05:49 cip: 115.67.154.221
27 วาดนภา 15
เพศ: ชาย (50) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (49)
Create: 2009-12-03 14:50:13Update: 2018-06-21 16:46:56 cip: 119.42.73.195
28 วาดบุญ 15
เพศ: ชาย (50) เพศ: หญิง (61) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (56)
Create: 2008-10-15 17:38:24Update: 2018-06-10 20:05:57 cip: 125.25.197.159
29 วาทิต 15
เพศ: ชาย (59) เพศ: หญิง (55) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (51)
Create: 2008-04-22 13:35:18Update: 2018-06-10 20:06:01 cip: 117.47.113.91
30 วาที 15
เพศ: ชาย (47) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (46)
Create: 2009-11-21 13:55:47Update: 2018-06-10 20:06:05 cip: 119.31.113.232
31 วาย 15
เพศ: ชาย (26) เพศ: หญิง (30) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (34)
Create: 2012-10-31 12:40:37Update: 2018-06-21 22:43:29 cip: 27.55.9.1
32 วาริ 15
เพศ: ชาย (50) เพศ: หญิง (47) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (46)
Create: 2009-08-13 14:17:11Update: 2018-06-10 20:06:13 cip: 75.51.146.114
33 วารุชา 15
เพศ: ชาย (25) เพศ: หญิง (25) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (22)
Create: 2013-05-23 12:15:17Update: 2018-06-21 23:20:43 cip: 171.96.60.16
34 วารุต 15
เพศ: ชาย (18) เพศ: หญิง (16) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (16)
Create: 2016-11-30 10:12:23Update: 2018-06-20 20:55:52 cip: 171.100.106.134
35 วาศุ 15
เพศ: ชาย (52) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (51)
Create: 2009-09-23 21:41:28Update: 2018-06-20 15:27:55 cip: 58.9.116.245
36 วาสุ 15
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (28) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (27)
Create: 2012-03-17 14:28:41Update: 2018-06-15 17:30:05 cip: 171.96.17.51
37 วิกร 15
เพศ: ชาย (60) เพศ: หญิง (52) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (53)
Create: 2008-12-19 13:09:24Update: 2018-06-10 20:06:38 cip: 203.209.102.85
38 วิกิ 15
เพศ: ชาย (51) เพศ: หญิง (50) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (45)
Create: 2009-08-03 22:37:43Update: 2018-06-10 20:06:43 cip: 58.9.109.114
39 วิขุภา 15
เพศ: ชาย (31) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2011-08-09 13:23:36Update: 2018-06-14 23:09:22 cip: 125.27.27.144
40 วิชชา 15
เพศ: ชาย (26) เพศ: หญิง (26) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (28)
Create: 2011-10-03 09:59:53Update: 2018-06-10 20:06:52 cip: 119.42.91.176
41 วิชชุ 15
เพศ: ชาย (18) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (22)
Create: 2011-10-03 10:00:00Update: 2018-06-10 20:06:56 cip: 119.42.89.166
42 วิชาดา 15
เพศ: ชาย (54) เพศ: หญิง (54) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (51)
Create: 2008-11-19 10:59:02Update: 2018-06-12 12:32:19 cip: 58.136.131.201
43 วิชุดา 15
เพศ: ชาย (54) เพศ: หญิง (58) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (53)
Create: 2008-03-09 21:26:30Update: 2018-06-21 15:04:14 cip:
44 วิเชด 15
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (25)
Create: 2012-01-26 21:20:44Update: 2018-06-22 11:06:23 cip: 110.49.232.161
45 วิณ 15
เพศ: ชาย (59) เพศ: หญิง (49) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (49)
Create: 2009-05-09 13:58:32Update: 2018-06-17 07:51:03 cip: 58.11.71.177
46 วิทร 15
เพศ: ชาย (35) เพศ: หญิง (25) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (23)
Create: 2012-07-01 15:42:24Update: 2018-06-17 00:10:39 cip: 27.130.119.122
47 วิธา 15
เพศ: ชาย (25) เพศ: หญิง (34) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (27)
Create: 2012-09-28 22:21:22Update: 2018-06-20 21:11:38 cip: 58.9.77.224
48 วิน 15
เพศ: ชาย (62) เพศ: หญิง (54) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (57)
Create: 2008-09-11 11:43:31Update: 2018-06-10 20:07:29 cip: 203.121.177.69
49 วิภร 15
เพศ: ชาย (32) เพศ: หญิง (37) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2011-12-10 21:50:55Update: 2018-06-21 03:40:12 cip: 101.109.218.177
50 วิรา 15
เพศ: ชาย (53) เพศ: หญิง (55) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (53)
Create: 2008-12-27 00:08:55Update: 2018-06-10 21:07:18 cip: 58.9.113.202
51 วิ๓าร 15
เพศ: ชาย (26) เพศ: หญิง (28) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2012-01-03 11:39:10Update: 2018-06-10 20:07:43 cip: 125.26.65.130
52 วีกฤ 15
เพศ: ชาย (24) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (27)
Create: 2012-12-14 06:26:57Update: 2018-06-11 13:58:11 cip: 180.180.120.119
53 วีดา 15
เพศ: ชาย (22) เพศ: หญิง (21) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (28)
Create: 2013-06-02 20:59:20Update: 2018-06-21 07:18:46 cip: 171.7.145.5
54 วุธิ 15
เพศ: ชาย (47) เพศ: หญิง (48) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (45)
Create: 2009-07-22 13:07:00Update: 2018-06-21 03:06:09 cip: 202.133.139.130
55 เวชกร 15
เพศ: ชาย (23) เพศ: หญิง (29) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2012-07-17 10:20:23Update: 2018-06-20 01:22:59 cip: 101.51.194.113
56 เวณกำ 15
เพศ: ชาย (35) เพศ: หญิง (35) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (32)
Create: 2012-12-21 22:32:09Update: 2018-06-15 19:32:39 cip: 118.174.107.105
57 เวทิดา 15
เพศ: ชาย (55) เพศ: หญิง (71) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (51)
Create: 2006-08-16 09:38:13Update: 2018-06-10 20:08:10 cip:
58 เวลา 15
เพศ: ชาย (30) เพศ: หญิง (31) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2011-05-28 20:48:01Update: 2018-06-10 20:08:14 cip: 124.122.19.19
59 เวาหา 15
เพศ: ชาย (21) เพศ: หญิง (17) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (19)
Create: 2016-05-04 00:56:59Update: 2018-06-10 20:08:18 cip: 58.8.155.9
60 แวนดา 15
เพศ: ชาย (18) เพศ: หญิง (15) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (17)
Create: 2014-06-20 15:22:57Update: 2018-06-10 20:08:24 cip: 203.155.62.142
61 แว้น 15
เพศ: ชาย (53) เพศ: หญิง (46) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (50)
Create: 2008-06-04 13:11:29Update: 2018-06-10 20:08:27 cip: 125.25.154.86
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin