โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1697)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ว' จำนวน 61 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 วทัญ 15
เพศ: ชาย (1256) เพศ: หญิง (953) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (1080)
Create: 2010-07-14 23:42:17Update: 2018-10-24 04:43:49 cip: 183.89.82.96
2 วธรา 15
เพศ: ชาย (57) เพศ: หญิง (30) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (38)
Create: 2017-01-25 18:47:48Update: 2018-10-24 08:30:52 cip: 171.100.109.52
3 วนั 15
เพศ: ชาย (37) เพศ: หญิง (38) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (35)
Create: 2012-03-01 18:48:06Update: 2018-10-24 03:07:36 cip: 27.55.3.216
4 วนิ 15
เพศ: ชาย (25) เพศ: หญิง (25) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (23)
Create: 2013-12-18 11:43:15Update: 2018-10-24 00:53:02 cip: 171.100.109.248
5 วรกร 15
เพศ: ชาย (91) เพศ: หญิง (100) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (76)
Create: 2008-05-24 15:54:45Update: 2018-10-23 20:15:10 cip: 58.9.68.60
6 วรกฤต 15
เพศ: ชาย (68) เพศ: หญิง (72) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (70)
Create: 2008-07-12 23:04:19Update: 2018-10-23 21:38:13 cip: 125.27.1.99
7 วรชต 15
เพศ: ชาย (36) เพศ: หญิง (34) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (39)
Create: 2012-06-07 16:22:04Update: 2018-10-23 18:22:14 cip: 115.67.192.72
8 วรญา 15
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (37)
Create: 2011-12-10 21:32:43Update: 2018-10-24 00:04:26 cip: 101.109.218.177
9 วรณ 15
เพศ: ชาย (62) เพศ: หญิง (67) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (73)
Create: 2006-08-02 09:40:28Update: 2018-10-24 00:11:25 cip:
10 วรดร 15
เพศ: ชาย (72) เพศ: หญิง (71) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (64)
Create: 2007-10-25 15:18:24Update: 2018-10-24 02:03:22 cip:
11 วรเดช 15
เพศ: ชาย (76) เพศ: หญิง (64) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (65)
Create: 2008-05-19 08:00:20Update: 2018-10-24 01:06:54 cip: 222.123.220.210
12 วรทร 15
เพศ: ชาย (40) เพศ: หญิง (37) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (39)
Create: 2011-06-22 09:18:34Update: 2018-10-23 18:21:54 cip: 110.164.182.138
13 วรภร 15
เพศ: ชาย (63) เพศ: หญิง (70) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (69)
Create: 2008-07-12 23:05:12Update: 2018-10-23 21:27:09 cip: 125.27.1.99
14 วรรถ 15
เพศ: ชาย (67) เพศ: หญิง (69) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (80)
Create: 2008-09-08 15:28:53Update: 2018-10-24 06:23:49 cip: 124.120.191.250
15 วรรท 15
เพศ: ชาย (70) เพศ: หญิง (69) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (164)
Create: 2008-09-08 15:27:31Update: 2018-10-24 02:13:31 cip: 124.120.191.250
16 วรฤธ 15
เพศ: ชาย (33) เพศ: หญิง (36) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (32)
Create: 2012-07-04 13:57:39Update: 2018-10-20 21:09:54 cip: 118.175.43.118
17 วรัท 15
เพศ: ชาย (76) เพศ: หญิง (66) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (66)
Create: 2007-07-12 15:12:32Update: 2018-10-23 20:12:10 cip:
18 วริท 15
เพศ: ชาย (35) เพศ: หญิง (39) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (41)
Create: 2012-09-01 10:36:25Update: 2018-10-24 02:34:15 cip: 110.171.135.173
19 วรุธ 15
เพศ: ชาย (38) เพศ: หญิง (45) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (42)
Create: 2012-09-21 16:43:00Update: 2018-10-24 09:54:36 cip: 27.55.10.138
20 วษณ 15
เพศ: ชาย (67) เพศ: หญิง (59) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (68)
Create: 2009-04-01 13:45:30Update: 2018-10-24 02:23:25 cip: 125.27.88.219
21 วสภา 15
เพศ: ชาย (72) เพศ: หญิง (62) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (61)
Create: 2009-04-24 21:56:45Update: 2018-10-24 03:01:12 cip: 115.67.59.233
22 วสุท 15
เพศ: ชาย (23) เพศ: หญิง (29) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2013-11-20 13:02:00Update: 2018-10-24 02:36:11 cip: 125.24.148.80
23 วัชชา 15
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (36) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (36)
Create: 2013-06-17 22:18:08Update: 2018-10-23 19:56:07 cip: 110.171.135.173
24 วัน 15
เพศ: ชาย (61) เพศ: หญิง (65) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (59)
Create: 2008-09-11 11:43:55Update: 2018-10-23 22:04:06 cip: 203.121.177.69
25 วัม 15
เพศ: ชาย (64) เพศ: หญิง (54) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (57)
Create: 2009-05-12 13:34:28Update: 2018-10-23 22:44:11 cip: 124.121.109.50
26 วาดเกตุ 15
เพศ: ชาย (59) เพศ: หญิง (63) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (51)
Create: 2009-12-03 02:38:16Update: 2018-10-24 01:10:29 cip: 115.67.154.221
27 วาดนภา 15
เพศ: ชาย (61) เพศ: หญิง (64) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (57)
Create: 2009-12-03 14:50:13Update: 2018-10-23 19:19:38 cip: 119.42.73.195
28 วาดบุญ 15
เพศ: ชาย (59) เพศ: หญิง (75) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (69)
Create: 2008-10-15 17:38:24Update: 2018-10-24 03:06:37 cip: 125.25.197.159
29 วาทิต 15
เพศ: ชาย (84) เพศ: หญิง (68) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (57)
Create: 2008-04-22 13:35:18Update: 2018-10-24 03:13:16 cip: 117.47.113.91
30 วาที 15
เพศ: ชาย (62) เพศ: หญิง (64) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (55)
Create: 2009-11-21 13:55:47Update: 2018-10-23 21:15:04 cip: 119.31.113.232
31 วาย 15
เพศ: ชาย (38) เพศ: หญิง (41) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (47)
Create: 2012-10-31 12:40:37Update: 2018-10-23 23:29:28 cip: 27.55.9.1
32 วาริ 15
เพศ: ชาย (58) เพศ: หญิง (64) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (62)
Create: 2009-08-13 14:17:11Update: 2018-10-23 21:25:17 cip: 75.51.146.114
33 วารุชา 15
เพศ: ชาย (39) เพศ: หญิง (36) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2013-05-23 12:15:17Update: 2018-10-24 04:50:20 cip: 171.96.60.16
34 วารุต 15
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2016-11-30 10:12:23Update: 2018-10-24 00:14:48 cip: 171.100.106.134
35 วาศุ 15
เพศ: ชาย (65) เพศ: หญิง (62) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (64)
Create: 2009-09-23 21:41:28Update: 2018-10-24 06:33:41 cip: 58.9.116.245
36 วาสุ 15
เพศ: ชาย (68) เพศ: หญิง (35) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (36)
Create: 2012-03-17 14:28:41Update: 2018-10-24 01:52:20 cip: 171.96.17.51
37 วิกร 15
เพศ: ชาย (69) เพศ: หญิง (60) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (68)
Create: 2008-12-19 13:09:24Update: 2018-10-24 02:12:19 cip: 203.209.102.85
38 วิกิ 15
เพศ: ชาย (59) เพศ: หญิง (59) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (53)
Create: 2009-08-03 22:37:43Update: 2018-10-24 02:46:47 cip: 58.9.109.114
39 วิขุภา 15
เพศ: ชาย (38) เพศ: หญิง (40) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (58)
Create: 2011-08-09 13:23:36Update: 2018-10-23 22:29:41 cip: 125.27.27.144
40 วิชชา 15
เพศ: ชาย (35) เพศ: หญิง (35) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (36)
Create: 2011-10-03 09:59:53Update: 2018-10-24 01:53:27 cip: 119.42.91.176
41 วิชชุ 15
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (35) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (27)
Create: 2011-10-03 10:00:00Update: 2018-10-23 20:06:13 cip: 119.42.89.166
42 วิชาดา 15
เพศ: ชาย (62) เพศ: หญิง (66) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (61)
Create: 2008-11-19 10:59:02Update: 2018-10-24 02:25:51 cip: 58.136.131.201
43 วิชุดา 15
เพศ: ชาย (69) เพศ: หญิง (67) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (62)
Create: 2008-03-09 21:26:30Update: 2018-10-24 03:27:03 cip:
44 วิเชด 15
เพศ: ชาย (40) เพศ: หญิง (38) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (36)
Create: 2012-01-26 21:20:44Update: 2018-10-24 06:57:04 cip: 110.49.232.161
45 วิณ 15
เพศ: ชาย (65) เพศ: หญิง (65) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (61)
Create: 2009-05-09 13:58:32Update: 2018-10-19 18:15:00 cip: 58.11.71.177
46 วิทร 15
เพศ: ชาย (44) เพศ: หญิง (35) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (33)
Create: 2012-07-01 15:42:24Update: 2018-10-24 04:24:02 cip: 27.130.119.122
47 วิธา 15
เพศ: ชาย (32) เพศ: หญิง (42) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (44)
Create: 2012-09-28 22:21:22Update: 2018-10-23 23:08:12 cip: 58.9.77.224
48 วิน 15
เพศ: ชาย (75) เพศ: หญิง (61) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (68)
Create: 2008-09-11 11:43:31Update: 2018-10-24 09:35:38 cip: 203.121.177.69
49 วิภร 15
เพศ: ชาย (43) เพศ: หญิง (63) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (36)
Create: 2011-12-10 21:50:55Update: 2018-10-23 23:27:19 cip: 101.109.218.177
50 วิรา 15
เพศ: ชาย (61) เพศ: หญิง (63) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (61)
Create: 2008-12-27 00:08:55Update: 2018-10-24 00:14:03 cip: 58.9.113.202
51 วิ๓าร 15
เพศ: ชาย (31) เพศ: หญิง (38) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (38)
Create: 2012-01-03 11:39:10Update: 2018-10-24 02:49:46 cip: 125.26.65.130
52 วีกฤ 15
เพศ: ชาย (33) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (34)
Create: 2012-12-14 06:26:57Update: 2018-10-23 22:53:42 cip: 180.180.120.119
53 วีดา 15
เพศ: ชาย (34) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (39)
Create: 2013-06-02 20:59:20Update: 2018-10-24 01:35:45 cip: 171.7.145.5
54 วุธิ 15
เพศ: ชาย (57) เพศ: หญิง (54) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (58)
Create: 2009-07-22 13:07:00Update: 2018-10-23 19:59:29 cip: 202.133.139.130
55 เวชกร 15
เพศ: ชาย (31) เพศ: หญิง (42) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (35)
Create: 2012-07-17 10:20:23Update: 2018-10-24 02:28:12 cip: 101.51.194.113
56 เวณกำ 15
เพศ: ชาย (45) เพศ: หญิง (51) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (48)
Create: 2012-12-21 22:32:09Update: 2018-10-24 00:04:48 cip: 118.174.107.105
57 เวทิดา 15
เพศ: ชาย (66) เพศ: หญิง (79) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (56)
Create: 2006-08-16 09:38:13Update: 2018-10-24 03:05:50 cip:
58 เวลา 15
เพศ: ชาย (42) เพศ: หญิง (41) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (35)
Create: 2011-05-28 20:48:01Update: 2018-10-24 10:11:10 cip: 124.122.19.19
59 เวาหา 15
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (25)
Create: 2016-05-04 00:56:59Update: 2018-10-23 23:16:23 cip: 58.8.155.9
60 แวนดา 15
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (23) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2014-06-20 15:22:57Update: 2018-10-23 23:50:35 cip: 203.155.62.142
61 แว้น 15
เพศ: ชาย (60) เพศ: หญิง (51) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (62)
Create: 2008-06-04 13:11:29Update: 2018-10-23 18:46:51 cip: 125.25.154.86
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin