โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1697)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ล' จำนวน 20 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 ลดาภากร 15
เพศ: ชาย (47) เพศ: หญิง (35) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (43)
Create: 2013-06-16 20:13:19Update: 2018-08-18 03:10:52 cip: 49.48.201.216
2 ลตนา 15
เพศ: ชาย (104) เพศ: หญิง (111) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (98)
Create: 2009-08-13 14:34:41Update: 2018-08-15 15:55:35 cip: 75.51.146.114
3 ลภาภิดา 15
เพศ: ชาย (65) เพศ: หญิง (69) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (67)
Create: 2010-10-04 20:06:23Update: 2018-08-15 16:43:37 cip: 1.46.48.212
4 ลักษ 15
เพศ: ชาย (31) เพศ: หญิง (39) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (37)
Create: 2012-06-29 13:50:56Update: 2018-08-15 19:18:02 cip: 110.49.250.49
5 ลัณ 15
เพศ: ชาย (25) เพศ: หญิง (22) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2016-05-29 07:21:22Update: 2018-08-15 17:48:17 cip: 223.205.240.175
6 ล้ัดดา 15
เพศ: ชาย (26) เพศ: หญิง (19) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2014-08-24 19:21:24Update: 2018-08-15 10:45:15 cip: 1.0.179.169
7 ลัน 15
เพศ: ชาย (31) เพศ: หญิง (38) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (37)
Create: 2011-11-23 16:03:08Update: 2018-08-15 12:53:05 cip: 101.109.148.222
8 ลัม 15
เพศ: ชาย (45) เพศ: หญิง (40) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (43)
Create: 2011-04-28 18:43:52Update: 2018-08-15 17:01:51 cip: 203.144.220.243
9 ลาทิชา 15
เพศ: ชาย (29) เพศ: หญิง (21) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2014-09-12 01:13:33Update: 2018-08-17 16:10:37 cip: 27.55.0.185
10 ลาเว 15
เพศ: ชาย (37) เพศ: หญิง (40) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (38)
Create: 2013-03-04 12:40:57Update: 2018-08-15 19:12:10 cip: 125.26.222.43
11 ลำซำ 15
เพศ: ชาย (80) เพศ: หญิง (99) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (72)
Create: 2008-08-23 18:22:54Update: 2018-08-15 16:05:44 cip: 118.172.122.186
12 ลำนำ้ 15
เพศ: ชาย (37) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (32)
Create: 2013-03-23 20:45:35Update: 2018-08-15 12:35:46 cip: 14.207.62.131
13 ลิน 15
เพศ: ชาย (41) เพศ: หญิง (41) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (36)
Create: 2012-03-06 06:15:32Update: 2018-08-15 16:16:22 cip: 178.174.168.250
14 ลีดา 15
เพศ: ชาย (21) เพศ: หญิง (21) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (25)
Create: 2013-09-15 17:50:15Update: 2018-08-15 12:40:56 cip: 115.67.200.221
15 ลูกโดด 15
เพศ: ชาย (43) เพศ: หญิง (43) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (41)
Create: 2011-12-10 06:48:13Update: 2018-08-15 15:13:28 cip: 103.1.164.70
16 ลูน่า 15
เพศ: ชาย (42) เพศ: หญิง (35) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (37)
Create: 2012-12-15 17:45:34Update: 2018-08-15 10:17:48 cip: 87.123.84.189
17 เลโก้ 15
เพศ: ชาย (38) เพศ: หญิง (39) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (38)
Create: 2012-07-15 02:34:33Update: 2018-08-17 12:28:43 cip: 58.8.101.43
18 เลปกร 15
เพศ: ชาย (39) เพศ: หญิง (38) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (37)
Create: 2012-02-02 14:58:20Update: 2018-08-16 14:56:31 cip: 118.172.148.2
19 โลกิ 15
เพศ: ชาย (38) เพศ: หญิง (39) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (43)
Create: 2012-04-18 16:41:42Update: 2018-08-15 17:09:53 cip: 124.122.181.6
20 ไล 15
เพศ: ชาย (157) เพศ: หญิง (84) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (91)
Create: 2009-12-01 21:20:29Update: 2018-08-15 14:57:20 cip: 118.174.73.248
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin