โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1688)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ล' จำนวน 20 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 ลดาภากร 15
เพศ: ชาย (21) เพศ: หญิง (18) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (18)
Create: 2013-06-16 20:13:19Update: 2018-01-16 23:44:46 cip: 49.48.201.216
2 ลตนา 15
เพศ: ชาย (89) เพศ: หญิง (91) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (75)
Create: 2009-08-13 14:34:41Update: 2018-01-17 23:24:59 cip: 75.51.146.114
3 ลภาภิดา 15
เพศ: ชาย (49) เพศ: หญิง (51) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (52)
Create: 2010-10-04 20:06:23Update: 2018-01-17 02:41:22 cip: 1.46.48.212
4 ลักษ 15
เพศ: ชาย (18) เพศ: หญิง (18) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (20)
Create: 2012-06-29 13:50:56Update: 2018-01-18 06:58:52 cip: 110.49.250.49
5 ลัณ 15
เพศ: ชาย (10) เพศ: หญิง (9) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (7)
Create: 2016-05-29 07:21:22Update: 2018-01-15 15:40:11 cip: 223.205.240.175
6 ล้ัดดา 15
เพศ: ชาย (10) เพศ: หญิง (11) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (9)
Create: 2014-08-24 19:21:24Update: 2018-01-15 13:12:05 cip: 1.0.179.169
7 ลัน 15
เพศ: ชาย (21) เพศ: หญิง (22) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (22)
Create: 2011-11-23 16:03:08Update: 2018-01-16 21:33:16 cip: 101.109.148.222
8 ลัม 15
เพศ: ชาย (33) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2011-04-28 18:43:52Update: 2018-01-11 15:14:38 cip: 203.144.220.243
9 ลาทิชา 15
เพศ: ชาย (8) เพศ: หญิง (9) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (10)
Create: 2014-09-12 01:13:33Update: 2018-01-15 10:01:23 cip: 27.55.0.185
10 ลาเว 15
เพศ: ชาย (20) เพศ: หญิง (22) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (18)
Create: 2013-03-04 12:40:57Update: 2018-01-15 23:58:58 cip: 125.26.222.43
11 ลำซำ 15
เพศ: ชาย (61) เพศ: หญิง (80) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (62)
Create: 2008-08-23 18:22:54Update: 2018-01-17 22:40:41 cip: 118.172.122.186
12 ลำนำ้ 15
เพศ: ชาย (19) เพศ: หญิง (17) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (16)
Create: 2013-03-23 20:45:35Update: 2018-01-15 21:53:35 cip: 14.207.62.131
13 ลิน 15
เพศ: ชาย (25) เพศ: หญิง (22) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (20)
Create: 2012-03-06 06:15:32Update: 2018-01-15 01:25:47 cip: 178.174.168.250
14 ลีดา 15
เพศ: ชาย (9) เพศ: หญิง (7) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (8)
Create: 2013-09-15 17:50:15Update: 2018-01-15 13:12:52 cip: 115.67.200.221
15 ลูกโดด 15
เพศ: ชาย (24) เพศ: หญิง (25) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2011-12-10 06:48:13Update: 2018-01-17 05:19:20 cip: 103.1.164.70
16 ลูน่า 15
เพศ: ชาย (24) เพศ: หญิง (19) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2012-12-15 17:45:34Update: 2018-01-18 05:46:04 cip: 87.123.84.189
17 เลโก้ 15
เพศ: ชาย (20) เพศ: หญิง (21) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2012-07-15 02:34:33Update: 2018-01-15 21:48:49 cip: 58.8.101.43
18 เลปกร 15
เพศ: ชาย (19) เพศ: หญิง (23) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (21)
Create: 2012-02-02 14:58:20Update: 2018-01-17 21:19:57 cip: 118.172.148.2
19 โลกิ 15
เพศ: ชาย (22) เพศ: หญิง (22) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (19)
Create: 2012-04-18 16:41:42Update: 2018-01-15 03:26:30 cip: 124.122.181.6
20 ไล 15
เพศ: ชาย (146) เพศ: หญิง (71) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (75)
Create: 2009-12-01 21:20:29Update: 2018-01-15 21:35:36 cip: 118.174.73.248
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin