โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1697)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ล' จำนวน 20 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 ลดาภากร 15
เพศ: ชาย (50) เพศ: หญิง (42) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (47)
Create: 2013-06-16 20:13:19Update: 2018-10-23 23:26:03 cip: 49.48.201.216
2 ลตนา 15
เพศ: ชาย (107) เพศ: หญิง (118) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (101)
Create: 2009-08-13 14:34:41Update: 2018-10-23 11:29:49 cip: 75.51.146.114
3 ลภาภิดา 15
เพศ: ชาย (69) เพศ: หญิง (72) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (68)
Create: 2010-10-04 20:06:23Update: 2018-10-24 03:06:45 cip: 1.46.48.212
4 ลักษ 15
เพศ: ชาย (36) เพศ: หญิง (45) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (39)
Create: 2012-06-29 13:50:56Update: 2018-10-23 06:08:42 cip: 110.49.250.49
5 ลัณ 15
เพศ: ชาย (32) เพศ: หญิง (28) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (32)
Create: 2016-05-29 07:21:22Update: 2018-10-24 01:43:10 cip: 223.205.240.175
6 ล้ัดดา 15
เพศ: ชาย (31) เพศ: หญิง (26) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (34)
Create: 2014-08-24 19:21:24Update: 2018-10-23 17:54:46 cip: 1.0.179.169
7 ลัน 15
เพศ: ชาย (37) เพศ: หญิง (45) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (42)
Create: 2011-11-23 16:03:08Update: 2018-10-23 14:49:55 cip: 101.109.148.222
8 ลัม 15
เพศ: ชาย (48) เพศ: หญิง (44) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (47)
Create: 2011-04-28 18:43:52Update: 2018-10-24 01:46:41 cip: 203.144.220.243
9 ลาทิชา 15
เพศ: ชาย (32) เพศ: หญิง (23) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2014-09-12 01:13:33Update: 2018-10-24 01:55:17 cip: 27.55.0.185
10 ลาเว 15
เพศ: ชาย (44) เพศ: หญิง (46) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (41)
Create: 2013-03-04 12:40:57Update: 2018-10-23 13:39:28 cip: 125.26.222.43
11 ลำซำ 15
เพศ: ชาย (87) เพศ: หญิง (103) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (76)
Create: 2008-08-23 18:22:54Update: 2018-10-23 17:00:01 cip: 118.172.122.186
12 ลำนำ้ 15
เพศ: ชาย (43) เพศ: หญิง (35) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (35)
Create: 2013-03-23 20:45:35Update: 2018-10-23 16:09:17 cip: 14.207.62.131
13 ลิน 15
เพศ: ชาย (53) เพศ: หญิง (48) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (39)
Create: 2012-03-06 06:15:32Update: 2018-10-23 15:32:11 cip: 178.174.168.250
14 ลีดา 15
เพศ: ชาย (23) เพศ: หญิง (28) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2013-09-15 17:50:15Update: 2018-10-23 23:48:44 cip: 115.67.200.221
15 ลูกโดด 15
เพศ: ชาย (50) เพศ: หญิง (47) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (50)
Create: 2011-12-10 06:48:13Update: 2018-10-23 16:51:27 cip: 103.1.164.70
16 ลูน่า 15
เพศ: ชาย (48) เพศ: หญิง (43) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (43)
Create: 2012-12-15 17:45:34Update: 2018-10-23 13:18:53 cip: 87.123.84.189
17 เลโก้ 15
เพศ: ชาย (43) เพศ: หญิง (45) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (43)
Create: 2012-07-15 02:34:33Update: 2018-10-24 05:27:14 cip: 58.8.101.43
18 เลปกร 15
เพศ: ชาย (43) เพศ: หญิง (43) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (41)
Create: 2012-02-02 14:58:20Update: 2018-10-23 13:25:27 cip: 118.172.148.2
19 โลกิ 15
เพศ: ชาย (43) เพศ: หญิง (44) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (49)
Create: 2012-04-18 16:41:42Update: 2018-10-23 22:37:39 cip: 124.122.181.6
20 ไล 15
เพศ: ชาย (163) เพศ: หญิง (88) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (96)
Create: 2009-12-01 21:20:29Update: 2018-10-24 11:35:40 cip: 118.174.73.248
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin