โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1692)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ล' จำนวน 20 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 ลดาภากร 15
เพศ: ชาย (34) เพศ: หญิง (23) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (32)
Create: 2013-06-16 20:13:19Update: 2018-04-17 22:39:44 cip: 49.48.201.216
2 ลตนา 15
เพศ: ชาย (95) เพศ: หญิง (100) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (85)
Create: 2009-08-13 14:34:41Update: 2018-04-23 16:56:19 cip: 75.51.146.114
3 ลภาภิดา 15
เพศ: ชาย (57) เพศ: หญิง (61) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (61)
Create: 2010-10-04 20:06:23Update: 2018-04-19 05:36:55 cip: 1.46.48.212
4 ลักษ 15
เพศ: ชาย (24) เพศ: หญิง (30) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2012-06-29 13:50:56Update: 2018-04-14 05:33:56 cip: 110.49.250.49
5 ลัณ 15
เพศ: ชาย (17) เพศ: หญิง (16) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (15)
Create: 2016-05-29 07:21:22Update: 2018-04-19 06:24:01 cip: 223.205.240.175
6 ล้ัดดา 15
เพศ: ชาย (17) เพศ: หญิง (15) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (18)
Create: 2014-08-24 19:21:24Update: 2018-04-15 05:05:29 cip: 1.0.179.169
7 ลัน 15
เพศ: ชาย (26) เพศ: หญิง (31) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (28)
Create: 2011-11-23 16:03:08Update: 2018-04-02 12:15:47 cip: 101.109.148.222
8 ลัม 15
เพศ: ชาย (38) เพศ: หญิง (33) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (35)
Create: 2011-04-28 18:43:52Update: 2018-04-02 18:16:51 cip: 203.144.220.243
9 ลาทิชา 15
เพศ: ชาย (18) เพศ: หญิง (15) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (17)
Create: 2014-09-12 01:13:33Update: 2018-04-07 11:26:43 cip: 27.55.0.185
10 ลาเว 15
เพศ: ชาย (30) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2013-03-04 12:40:57Update: 2018-04-21 05:58:57 cip: 125.26.222.43
11 ลำซำ 15
เพศ: ชาย (73) เพศ: หญิง (89) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (66)
Create: 2008-08-23 18:22:54Update: 2018-04-18 12:55:01 cip: 118.172.122.186
12 ลำนำ้ 15
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (25)
Create: 2013-03-23 20:45:35Update: 2018-04-22 14:31:22 cip: 14.207.62.131
13 ลิน 15
เพศ: ชาย (33) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2012-03-06 06:15:32Update: 2018-04-18 04:49:31 cip: 178.174.168.250
14 ลีดา 15
เพศ: ชาย (15) เพศ: หญิง (15) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (16)
Create: 2013-09-15 17:50:15Update: 2018-04-22 20:53:56 cip: 115.67.200.221
15 ลูกโดด 15
เพศ: ชาย (34) เพศ: หญิง (33) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (34)
Create: 2011-12-10 06:48:13Update: 2018-04-18 07:17:02 cip: 103.1.164.70
16 ลูน่า 15
เพศ: ชาย (32) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2012-12-15 17:45:34Update: 2018-04-07 07:40:26 cip: 87.123.84.189
17 เลโก้ 15
เพศ: ชาย (32) เพศ: หญิง (33) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (33)
Create: 2012-07-15 02:34:33Update: 2018-04-19 10:23:48 cip: 58.8.101.43
18 เลปกร 15
เพศ: ชาย (29) เพศ: หญิง (31) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2012-02-02 14:58:20Update: 2018-04-19 06:16:08 cip: 118.172.148.2
19 โลกิ 15
เพศ: ชาย (29) เพศ: หญิง (31) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (32)
Create: 2012-04-18 16:41:42Update: 2018-04-23 14:21:59 cip: 124.122.181.6
20 ไล 15
เพศ: ชาย (152) เพศ: หญิง (76) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (81)
Create: 2009-12-01 21:20:29Update: 2018-04-14 09:43:45 cip: 118.174.73.248
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin