โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1696)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ร' จำนวน 68 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 รจน 15
เพศ: ชาย (62) เพศ: หญิง (61) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (61)
Create: 2012-01-11 10:52:55Update: 2018-06-17 13:21:18 cip: 116.68.150.68
2 รจภร 15
เพศ: ชาย (67) เพศ: หญิง (65) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (61)
Create: 2012-04-07 00:36:54Update: 2018-06-15 16:30:17 cip: 27.55.7.7
3 รชฏ 15
เพศ: ชาย (110) เพศ: หญิง (96) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (107)
Create: 2008-10-20 16:11:12Update: 2018-06-20 22:47:27 cip: 64.55.144.3
4 รชฐ 15
เพศ: ชาย (38) เพศ: หญิง (38) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (33)
Create: 2011-12-12 13:51:52Update: 2018-06-11 14:00:11 cip: 125.25.198.24
5 รชตภณ 15
เพศ: ชาย (30) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2015-04-05 10:31:48Update: 2018-06-10 19:54:36 cip: 101.51.205.34
6 รชนะ 15
เพศ: ชาย (74) เพศ: หญิง (72) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (74)
Create: 2006-08-02 09:23:26Update: 2018-06-16 13:33:58 cip:
7 รชภัค 15
เพศ: ชาย (18) เพศ: หญิง (23) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (21)
Create: 2014-04-04 10:37:56Update: 2018-06-11 05:00:10 cip: 125.26.181.238
8 รชยา 15
เพศ: ชาย (62) เพศ: หญิง (68) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (60)
Create: 2007-09-28 23:05:03Update: 2018-06-10 19:54:59 cip:
9 รฌิดา 15
เพศ: ชาย (20) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (23)
Create: 2016-03-06 17:06:27Update: 2018-06-16 21:11:39 cip: 27.55.143.150
10 รฐดา 15
เพศ: ชาย (26) เพศ: หญิง (31) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2012-08-12 20:23:42Update: 2018-06-10 20:49:35 cip: 202.151.170.65
11 รณกฤษ 15
เพศ: ชาย (27) เพศ: หญิง (29) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2012-03-17 11:13:10Update: 2018-06-22 04:48:48 cip: 171.99.26.91
12 รณการ 15
เพศ: ชาย (59) เพศ: หญิง (60) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (56)
Create: 2006-08-02 09:23:57Update: 2018-06-18 15:03:47 cip:
13 รณิดา 15
เพศ: ชาย (54) เพศ: หญิง (61) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (59)
Create: 2007-09-11 11:14:03Update: 2018-06-10 19:55:24 cip:
14 รดาพา 15
เพศ: ชาย (27) เพศ: หญิง (31) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (23)
Create: 2012-12-10 21:30:55Update: 2018-06-15 08:53:34 cip: 118.172.129.226
15 รติตา 15
เพศ: ชาย (47) เพศ: หญิง (46) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (47)
Create: 2009-02-02 13:08:19Update: 2018-06-10 19:55:32 cip: 118.173.146.49
16 รนิดา 15
เพศ: ชาย (25) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2012-07-25 13:04:12Update: 2018-06-17 12:09:45 cip: 124.122.97.90
17 รพต 15
เพศ: ชาย (33) เพศ: หญิง (28) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (28)
Create: 2012-10-14 13:24:05Update: 2018-06-10 19:55:41 cip: 58.8.214.252
18 รพาดา 15
เพศ: ชาย (27) เพศ: หญิง (26) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2012-12-10 21:35:00Update: 2018-06-11 04:02:14 cip: 118.172.129.226
19 รภัทกร 15
เพศ: ชาย (33) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2013-05-12 06:07:07Update: 2018-06-20 11:41:46 cip: 27.55.11.142
20 รมณา 15
เพศ: ชาย (24) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (25)
Create: 2012-07-03 15:27:46Update: 2018-06-10 19:55:55 cip: 202.183.253.178
21 รมล 15
เพศ: ชาย (25) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2012-01-23 13:47:04Update: 2018-06-21 08:47:00 cip: 210.246.156.75
22 รมิกา 15
เพศ: ชาย (53) เพศ: หญิง (57) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (51)
Create: 2009-02-02 12:55:59Update: 2018-06-12 16:24:19 cip: 118.173.146.49
23 รมิดา 15
เพศ: ชาย (53) เพศ: หญิง (57) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (56)
Create: 2006-08-16 09:03:43Update: 2018-06-17 12:11:15 cip:
24 รเมธ 15
เพศ: ชาย (45) เพศ: หญิง (44) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (48)
Create: 2010-06-22 12:19:09Update: 2018-06-10 19:56:15 cip: 58.9.68.140
25 รริชา 15
เพศ: ชาย (27) เพศ: หญิง (29) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2014-07-20 22:35:52Update: 2018-06-10 19:56:20 cip: 171.97.145.116
26 รวม 15
เพศ: ชาย (30) เพศ: หญิง (26) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (34)
Create: 2011-10-03 09:54:17Update: 2018-06-20 23:32:37 cip: 119.42.91.176
27 รวรา 15
เพศ: ชาย (29) เพศ: หญิง (33) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (25)
Create: 2012-04-19 05:43:11Update: 2018-06-19 09:47:29 cip: 171.4.89.106
28 รศิ 15
เพศ: ชาย (21) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (27)
Create: 2012-11-16 21:06:14Update: 2018-06-20 21:17:20 cip: 171.97.155.203
29 รอน 15
เพศ: ชาย (23) เพศ: หญิง (23) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (21)
Create: 2011-12-04 12:09:24Update: 2018-06-10 19:56:34 cip: 103.1.164.17
30 รอม 15
เพศ: ชาย (17) เพศ: หญิง (21) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (16)
Create: 2012-04-04 16:41:30Update: 2018-06-20 14:01:06 cip: 118.173.79.113
31 ระณดา 15
เพศ: ชาย (20) เพศ: หญิง (19) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (20)
Create: 2011-10-31 23:24:41Update: 2018-06-10 19:56:42 cip: 115.67.26.140
32 ระติ 15
เพศ: ชาย (45) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (50)
Create: 2008-10-21 13:50:02Update: 2018-06-11 20:05:13 cip: 222.123.230.245
33 รักเก้า 15
เพศ: ชาย (20) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (18)
Create: 2016-10-14 08:41:34Update: 2018-06-10 19:56:54 cip: 171.100.106.134
34 รักตาภา 15
เพศ: ชาย (61) เพศ: หญิง (61) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (60)
Create: 2006-08-16 09:04:48Update: 2018-06-21 19:22:07 cip:
35 รักเป้ 15
เพศ: ชาย (55) เพศ: หญิง (56) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (51)
Create: 2008-08-08 09:18:56Update: 2018-06-21 02:51:09 cip: 124.121.147.179
36 รัชกร 15
เพศ: ชาย (54) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (59)
Create: 2008-03-30 23:56:49Update: 2018-06-11 09:19:11 cip: 118.173.35.201
37 รัชกฤต 15
เพศ: ชาย (57) เพศ: หญิง (50) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (53)
Create: 2008-01-28 13:08:34Update: 2018-06-12 14:57:23 cip:
38 รัชชต 15
เพศ: ชาย (51) เพศ: หญิง (49) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (51)
Create: 2008-09-26 09:26:54Update: 2018-06-10 19:59:12 cip: 117.47.41.98
39 รัชชาภา 15
เพศ: ชาย (26) เพศ: หญิง (26) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2011-08-27 16:11:58Update: 2018-06-10 19:59:28 cip: 125.25.236.243
40 รัชชุดา 15
เพศ: ชาย (26) เพศ: หญิง (22) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2012-07-06 18:23:38Update: 2018-06-10 19:59:34 cip: 101.109.16.174
41 รัชญา 15
เพศ: ชาย (51) เพศ: หญิง (57) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (45)
Create: 2009-08-24 19:42:02Update: 2018-06-20 10:28:27 cip: 118.173.49.101
42 รัชเดช 15
เพศ: ชาย (45) เพศ: หญิง (49) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (47)
Create: 2009-04-12 13:32:48Update: 2018-06-10 19:59:44 cip: 125.26.49.94
43 รัชภร 15
เพศ: ชาย (29) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (28)
Create: 2013-06-14 16:12:40Update: 2018-06-20 08:48:26 cip: 208.114.116.67
44 รัชษา 15
เพศ: ชาย (26) เพศ: หญิง (23) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (32)
Create: 2012-11-30 09:36:49Update: 2018-06-17 04:57:19 cip: 124.122.232.63
45 รัญชา 15
เพศ: ชาย (25) เพศ: หญิง (26) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (33)
Create: 2013-02-14 16:49:54Update: 2018-06-14 17:53:35 cip: 223.205.68.241
46 รัณดา 15
เพศ: ชาย (15) เพศ: หญิง (19) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (20)
Create: 2012-03-21 13:18:51Update: 2018-06-21 00:19:26 cip: 101.108.147.91
47 รัดเก้า 15
เพศ: ชาย (29) เพศ: หญิง (30) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (22)
Create: 2012-06-21 20:49:54Update: 2018-06-21 06:02:49 cip: 113.53.97.216
48 รัตตา 15
เพศ: ชาย (52) เพศ: หญิง (54) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (54)
Create: 2008-04-24 16:51:24Update: 2018-06-21 10:59:34 cip: 210.4.138.40
49 รัมภา 15
เพศ: ชาย (53) เพศ: หญิง (51) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (50)
Create: 2007-03-07 22:29:18Update: 2018-06-10 20:00:16 cip:
50 ราชัญ 15
เพศ: ชาย (53) เพศ: หญิง (58) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (53)
Create: 2006-06-02 16:37:12Update: 2018-06-22 03:21:34 cip:
51 ราชิตา 15
เพศ: ชาย (30) เพศ: หญิง (21) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (30)
Create: 2012-01-23 16:48:43Update: 2018-06-16 06:42:31 cip: 223.206.46.104
52 ราธาม 15
เพศ: ชาย (25) เพศ: หญิง (21) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (23)
Create: 2017-08-18 22:36:31Update: 2018-06-10 20:00:31 cip: 124.121.197.144
53 ริชญา 15
เพศ: ชาย (25) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (21)
Create: 2015-02-28 10:21:45Update: 2018-06-14 13:03:49 cip: 125.25.54.7
54 ริซ 15
เพศ: ชาย (31) เพศ: หญิง (30) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (23)
Create: 2011-12-22 10:56:25Update: 2018-06-16 23:36:31 cip: 124.121.110.129
55 ริณดา 15
เพศ: ชาย (29) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2013-03-07 21:19:02Update: 2018-06-20 23:00:37 cip: 115.67.39.56
56 ริตตา 15
เพศ: ชาย (23) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (20)
Create: 2014-09-12 11:57:25Update: 2018-06-10 20:00:51 cip: 114.109.168.165
57 ริตะ 15
เพศ: ชาย (23) เพศ: หญิง (23) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2012-09-11 14:35:36Update: 2018-06-11 11:21:11 cip: 182.249.23.236
58 รินดา 15
เพศ: ชาย (57) เพศ: หญิง (55) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (55)
Create: 2008-11-06 14:41:09Update: 2018-06-18 18:24:19 cip: 118.173.239.106
59 ริศ 15
เพศ: ชาย (34) เพศ: หญิง (22) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (21)
Create: 2012-08-07 02:51:40Update: 2018-06-20 03:13:58 cip: 111.84.94.194
60 รุ่งญาดา 15
เพศ: ชาย (56) เพศ: หญิง (56) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (52)
Create: 2008-08-27 14:53:17Update: 2018-06-19 11:53:44 cip: 58.10.167.34
61 รุ่งณดา 15
เพศ: ชาย (46) เพศ: หญิง (49) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (48)
Create: 2009-05-06 16:22:52Update: 2018-06-10 20:01:18 cip: 61.47.18.239
62 รุ่งณภา 15
เพศ: ชาย (29) เพศ: หญิง (28) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2013-04-02 22:06:01Update: 2018-06-10 20:01:21 cip: 118.174.123.16
63 รุ่งนภา 15
เพศ: ชาย (56) เพศ: หญิง (55) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (47)
Create: 2008-07-11 19:36:51Update: 2018-06-21 21:26:48 cip: 125.25.114.17
64 รุ้งรดา 15
เพศ: ชาย (54) เพศ: หญิง (47) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (50)
Create: 2009-09-29 12:50:22Update: 2018-06-17 10:17:52 cip: 203.185.128.131
65 รุจิ 15
เพศ: ชาย (60) เพศ: หญิง (63) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (60)
Create: 2008-01-21 20:48:39Update: 2018-06-21 07:56:22 cip:
66 รุธิดา 15
เพศ: ชาย (54) เพศ: หญิง (58) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (58)
Create: 2007-09-11 10:29:35Update: 2018-06-20 10:58:27 cip:
67 เรยา 15
เพศ: ชาย (35) เพศ: หญิง (35) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (36)
Create: 2011-05-02 20:16:09Update: 2018-06-10 20:01:43 cip: 110.77.165.173
68 โรส 15
เพศ: ชาย (56) เพศ: หญิง (55) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (61)
Create: 2009-02-19 15:00:43Update: 2018-06-10 20:01:51 cip: 76.194.231.30
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin