โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1692)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ย' จำนวน 15 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 ยงกร 15
เพศ: ชาย (68) เพศ: หญิง (61) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (69)
Create: 2012-06-15 19:24:08Update: 2018-04-23 05:52:31 cip: 110.49.241.147
2 ยติ 15
เพศ: ชาย (109) เพศ: หญิง (100) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (98)
Create: 2010-10-17 22:00:49Update: 2018-04-18 03:39:50 cip: 27.130.68.213
3 ยวด 15
เพศ: ชาย (40) เพศ: หญิง (50) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (42)
Create: 2011-10-03 09:53:26Update: 2018-04-18 12:33:44 cip: 119.42.91.176
4 ยศ 15
เพศ: ชาย (107) เพศ: หญิง (124) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (79)
Create: 2009-04-06 20:27:45Update: 2018-04-20 11:18:18 cip: 125.25.109.190
5 ยอด 15
เพศ: ชาย (78) เพศ: หญิง (75) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (70)
Create: 2006-03-08 17:37:49Update: 2018-04-12 02:39:58 cip:
6 ยาคู 15
เพศ: ชาย (26) เพศ: หญิง (31) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (33)
Create: 2012-08-02 22:08:22Update: 2018-04-22 08:34:58 cip: 223.207.13.56
7 ยาฎา 15
เพศ: ชาย (68) เพศ: หญิง (65) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (72)
Create: 2009-10-04 14:56:33Update: 2018-04-07 09:32:09 cip: 124.122.198.131
8 ยาณา 15
เพศ: ชาย (26) เพศ: หญิง (26) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2013-02-19 09:01:01Update: 2018-04-22 03:14:45 cip: 125.26.193.92
9 ยามา 15
เพศ: ชาย (67) เพศ: หญิง (57) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (68)
Create: 2009-12-01 21:31:58Update: 2018-03-14 05:41:24 cip: 118.174.73.248
10 ยารดา 15
เพศ: ชาย (30) เพศ: หญิง (30) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (35)
Create: 2012-07-06 22:15:25Update: 2018-04-08 15:02:53 cip: 180.183.202.109
11 ยิ่ง 15
เพศ: ชาย (26) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (23)
Create: 2012-04-10 23:48:46Update: 2018-04-20 02:53:37 cip: 125.24.223.159
12 ยุทธา 15
เพศ: ชาย (65) เพศ: หญิง (60) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (62)
Create: 2009-09-06 16:16:56Update: 2018-04-20 13:14:29 cip: 125.26.87.146
13 ยุรดา 15
เพศ: ชาย (27) เพศ: หญิง (28) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (30)
Create: 2012-06-22 11:25:22Update: 2018-04-21 05:45:24 cip: 115.31.165.203
14 ยูกิ 15
เพศ: ชาย (26) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2013-05-29 13:53:20Update: 2018-04-23 05:39:55 cip: 58.9.50.72
15 ยูโด 15
เพศ: ชาย (77) เพศ: หญิง (103) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (72)
Create: 2008-11-09 22:01:33Update: 2018-04-21 04:36:29 cip: 58.8.195.226
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin