โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1697)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ย' จำนวน 15 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 ยงกร 15
เพศ: ชาย (89) เพศ: หญิง (78) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (88)
Create: 2012-06-15 19:24:08Update: 2018-08-15 12:27:20 cip: 110.49.241.147
2 ยติ 15
เพศ: ชาย (124) เพศ: หญิง (113) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (111)
Create: 2010-10-17 22:00:49Update: 2018-08-15 14:47:33 cip: 27.130.68.213
3 ยวด 15
เพศ: ชาย (54) เพศ: หญิง (60) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (52)
Create: 2011-10-03 09:53:26Update: 2018-08-15 18:02:20 cip: 119.42.91.176
4 ยศ 15
เพศ: ชาย (118) เพศ: หญิง (130) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (86)
Create: 2009-04-06 20:27:45Update: 2018-08-15 12:40:23 cip: 125.25.109.190
5 ยอด 15
เพศ: ชาย (87) เพศ: หญิง (85) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (81)
Create: 2006-03-08 17:37:49Update: 2018-08-17 21:45:24 cip:
6 ยาคู 15
เพศ: ชาย (36) เพศ: หญิง (40) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (45)
Create: 2012-08-02 22:08:22Update: 2018-08-15 18:44:54 cip: 223.207.13.56
7 ยาฎา 15
เพศ: ชาย (76) เพศ: หญิง (72) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (79)
Create: 2009-10-04 14:56:33Update: 2018-08-15 18:52:35 cip: 124.122.198.131
8 ยาณา 15
เพศ: ชาย (31) เพศ: หญิง (34) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (32)
Create: 2013-02-19 09:01:01Update: 2018-08-15 14:15:52 cip: 125.26.193.92
9 ยามา 15
เพศ: ชาย (74) เพศ: หญิง (67) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (75)
Create: 2009-12-01 21:31:58Update: 2018-08-15 14:56:17 cip: 118.174.73.248
10 ยารดา 15
เพศ: ชาย (40) เพศ: หญิง (40) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (49)
Create: 2012-07-06 22:15:25Update: 2018-08-15 15:04:33 cip: 180.183.202.109
11 ยิ่ง 15
เพศ: ชาย (32) เพศ: หญิง (35) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2012-04-10 23:48:46Update: 2018-08-17 13:26:31 cip: 125.24.223.159
12 ยุทธา 15
เพศ: ชาย (70) เพศ: หญิง (68) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (71)
Create: 2009-09-06 16:16:56Update: 2018-08-15 00:45:44 cip: 125.26.87.146
13 ยุรดา 15
เพศ: ชาย (34) เพศ: หญิง (33) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (36)
Create: 2012-06-22 11:25:22Update: 2018-08-14 22:18:42 cip: 115.31.165.203
14 ยูกิ 15
เพศ: ชาย (34) เพศ: หญิง (31) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (32)
Create: 2013-05-29 13:53:20Update: 2018-08-14 22:15:06 cip: 58.9.50.72
15 ยูโด 15
เพศ: ชาย (86) เพศ: หญิง (111) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (79)
Create: 2008-11-09 22:01:33Update: 2018-08-18 03:24:34 cip: 58.8.195.226
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin