โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1688)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ย' จำนวน 15 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 ยงกร 15
เพศ: ชาย (54) เพศ: หญิง (50) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (51)
Create: 2012-06-15 19:24:08Update: 2018-01-15 20:04:58 cip: 110.49.241.147
2 ยติ 15
เพศ: ชาย (101) เพศ: หญิง (90) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (91)
Create: 2010-10-17 22:00:49Update: 2018-01-16 18:02:42 cip: 27.130.68.213
3 ยวด 15
เพศ: ชาย (36) เพศ: หญิง (37) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (33)
Create: 2011-10-03 09:53:26Update: 2018-01-12 21:30:38 cip: 119.42.91.176
4 ยศ 15
เพศ: ชาย (99) เพศ: หญิง (118) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (75)
Create: 2009-04-06 20:27:45Update: 2018-01-17 09:15:03 cip: 125.25.109.190
5 ยอด 15
เพศ: ชาย (69) เพศ: หญิง (68) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (60)
Create: 2006-03-08 17:37:49Update: 2018-01-16 07:07:09 cip:
6 ยาคู 15
เพศ: ชาย (21) เพศ: หญิง (23) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (25)
Create: 2012-08-02 22:08:22Update: 2018-01-17 19:22:57 cip: 223.207.13.56
7 ยาฎา 15
เพศ: ชาย (63) เพศ: หญิง (62) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (65)
Create: 2009-10-04 14:56:33Update: 2018-01-18 07:54:49 cip: 124.122.198.131
8 ยาณา 15
เพศ: ชาย (20) เพศ: หญิง (19) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (20)
Create: 2013-02-19 09:01:01Update: 2018-01-18 13:50:36 cip: 125.26.193.92
9 ยามา 15
เพศ: ชาย (64) เพศ: หญิง (54) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (63)
Create: 2009-12-01 21:31:58Update: 2018-01-11 23:33:31 cip: 118.174.73.248
10 ยารดา 15
เพศ: ชาย (24) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2012-07-06 22:15:25Update: 2018-01-09 15:55:33 cip: 180.183.202.109
11 ยิ่ง 15
เพศ: ชาย (20) เพศ: หญิง (19) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (16)
Create: 2012-04-10 23:48:46Update: 2018-01-06 20:42:33 cip: 125.24.223.159
12 ยุทธา 15
เพศ: ชาย (61) เพศ: หญิง (50) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (55)
Create: 2009-09-06 16:16:56Update: 2018-01-14 09:50:47 cip: 125.26.87.146
13 ยุรดา 15
เพศ: ชาย (18) เพศ: หญิง (22) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (20)
Create: 2012-06-22 11:25:22Update: 2018-01-11 08:42:25 cip: 115.31.165.203
14 ยูกิ 15
เพศ: ชาย (17) เพศ: หญิง (17) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (15)
Create: 2013-05-29 13:53:20Update: 2018-01-18 12:08:05 cip: 58.9.50.72
15 ยูโด 15
เพศ: ชาย (68) เพศ: หญิง (99) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (63)
Create: 2008-11-09 22:01:33Update: 2018-01-17 13:43:31 cip: 58.8.195.226
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin