โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1697)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ย' จำนวน 15 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 ยงกร 15
เพศ: ชาย (100) เพศ: หญิง (91) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (99)
Create: 2012-06-15 19:24:08Update: 2018-10-23 23:45:24 cip: 110.49.241.147
2 ยติ 15
เพศ: ชาย (130) เพศ: หญิง (123) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (116)
Create: 2010-10-17 22:00:49Update: 2018-10-24 07:40:13 cip: 27.130.68.213
3 ยวด 15
เพศ: ชาย (62) เพศ: หญิง (70) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (57)
Create: 2011-10-03 09:53:26Update: 2018-10-23 20:59:46 cip: 119.42.91.176
4 ยศ 15
เพศ: ชาย (125) เพศ: หญิง (142) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (100)
Create: 2009-04-06 20:27:45Update: 2018-10-23 21:33:41 cip: 125.25.109.190
5 ยอด 15
เพศ: ชาย (90) เพศ: หญิง (92) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (90)
Create: 2006-03-08 17:37:49Update: 2018-10-24 09:13:26 cip:
6 ยาคู 15
เพศ: ชาย (44) เพศ: หญิง (46) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (53)
Create: 2012-08-02 22:08:22Update: 2018-10-23 21:16:33 cip: 223.207.13.56
7 ยาฎา 15
เพศ: ชาย (84) เพศ: หญิง (77) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (83)
Create: 2009-10-04 14:56:33Update: 2018-10-23 08:54:10 cip: 124.122.198.131
8 ยาณา 15
เพศ: ชาย (33) เพศ: หญิง (47) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (38)
Create: 2013-02-19 09:01:01Update: 2018-10-23 15:20:26 cip: 125.26.193.92
9 ยามา 15
เพศ: ชาย (78) เพศ: หญิง (72) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (81)
Create: 2009-12-01 21:31:58Update: 2018-10-24 00:39:10 cip: 118.174.73.248
10 ยารดา 15
เพศ: ชาย (48) เพศ: หญิง (46) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (73)
Create: 2012-07-06 22:15:25Update: 2018-10-24 10:54:32 cip: 180.183.202.109
11 ยิ่ง 15
เพศ: ชาย (35) เพศ: หญิง (45) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (40)
Create: 2012-04-10 23:48:46Update: 2018-10-23 16:15:01 cip: 125.24.223.159
12 ยุทธา 15
เพศ: ชาย (73) เพศ: หญิง (73) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (75)
Create: 2009-09-06 16:16:56Update: 2018-10-23 21:13:58 cip: 125.26.87.146
13 ยุรดา 15
เพศ: ชาย (40) เพศ: หญิง (34) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (41)
Create: 2012-06-22 11:25:22Update: 2018-10-24 11:44:08 cip: 115.31.165.203
14 ยูกิ 15
เพศ: ชาย (38) เพศ: หญิง (34) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (37)
Create: 2013-05-29 13:53:20Update: 2018-10-24 08:25:57 cip: 58.9.50.72
15 ยูโด 15
เพศ: ชาย (88) เพศ: หญิง (116) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (84)
Create: 2008-11-09 22:01:33Update: 2018-10-23 21:39:28 cip: 58.8.195.226
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin