โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1697)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ฟ' จำนวน 6 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 ฟานา 15
เพศ: ชาย (98) เพศ: หญิง (64) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (73)
Create: 2011-05-02 20:17:03Update: 2018-10-24 09:04:12 cip: 110.77.165.173
2 ฟารดา 15
เพศ: ชาย (59) เพศ: หญิง (52) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (74)
Create: 2013-06-03 08:08:51Update: 2018-10-24 01:28:30 cip: 1.4.244.219
3 ฟาร่า 15
เพศ: ชาย (52) เพศ: หญิง (48) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (139)
Create: 2013-03-18 14:27:15Update: 2018-10-23 20:51:39 cip: 119.63.88.132
4 ฟารุด 15
เพศ: ชาย (94) เพศ: หญิง (101) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (96)
Create: 2008-09-22 14:12:31Update: 2018-10-24 01:24:06 cip: 124.157.247.94
5 เฟน 15
เพศ: ชาย (1455) เพศ: หญิง (1161) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (1203)
Create: 2009-07-09 17:07:56Update: 2018-10-24 12:33:06 cip: 124.120.242.90
6 เฟม 15
เพศ: ชาย (101) เพศ: หญิง (103) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (88)
Create: 2008-09-14 14:25:53Update: 2018-10-23 19:19:14 cip: 124.120.59.242
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin