โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1697)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ฟ' จำนวน 6 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 ฟานา 15
เพศ: ชาย (95) เพศ: หญิง (59) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (66)
Create: 2011-05-02 20:17:03Update: 2018-08-17 21:09:49 cip: 110.77.165.173
2 ฟารดา 15
เพศ: ชาย (54) เพศ: หญิง (49) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (50)
Create: 2013-06-03 08:08:51Update: 2018-08-17 09:01:13 cip: 1.4.244.219
3 ฟาร่า 15
เพศ: ชาย (45) เพศ: หญิง (43) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (104)
Create: 2013-03-18 14:27:15Update: 2018-08-18 03:10:12 cip: 119.63.88.132
4 ฟารุด 15
เพศ: ชาย (86) เพศ: หญิง (94) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (88)
Create: 2008-09-22 14:12:31Update: 2018-08-15 07:07:24 cip: 124.157.247.94
5 เฟน 15
เพศ: ชาย (1398) เพศ: หญิง (1118) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (1161)
Create: 2009-07-09 17:07:56Update: 2018-08-18 05:05:25 cip: 124.120.242.90
6 เฟม 15
เพศ: ชาย (97) เพศ: หญิง (98) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (84)
Create: 2008-09-14 14:25:53Update: 2018-08-15 01:26:28 cip: 124.120.59.242
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin