โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1688)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ฟ' จำนวน 6 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 ฟานา 15
เพศ: ชาย (78) เพศ: หญิง (39) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (46)
Create: 2011-05-02 20:17:03Update: 2018-01-15 06:26:19 cip: 110.77.165.173
2 ฟารดา 15
เพศ: ชาย (32) เพศ: หญิง (26) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2013-06-03 08:08:51Update: 2018-01-16 20:52:13 cip: 1.4.244.219
3 ฟาร่า 15
เพศ: ชาย (25) เพศ: หญิง (26) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (25)
Create: 2013-03-18 14:27:15Update: 2018-01-17 19:02:15 cip: 119.63.88.132
4 ฟารุด 15
เพศ: ชาย (63) เพศ: หญิง (70) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (70)
Create: 2008-09-22 14:12:31Update: 2018-01-13 07:47:59 cip: 124.157.247.94
5 เฟน 15
เพศ: ชาย (1250) เพศ: หญิง (980) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (1044)
Create: 2009-07-09 17:07:56Update: 2018-01-18 01:37:15 cip: 124.120.242.90
6 เฟม 15
เพศ: ชาย (80) เพศ: หญิง (84) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (64)
Create: 2008-09-14 14:25:53Update: 2018-01-18 03:33:56 cip: 124.120.59.242
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin