โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1696)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ฟ' จำนวน 6 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 ฟานา 15
เพศ: ชาย (90) เพศ: หญิง (56) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (59)
Create: 2011-05-02 20:17:03Update: 2018-06-22 06:33:39 cip: 110.77.165.173
2 ฟารดา 15
เพศ: ชาย (49) เพศ: หญิง (44) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (40)
Create: 2013-06-03 08:08:51Update: 2018-06-10 19:40:50 cip: 1.4.244.219
3 ฟาร่า 15
เพศ: ชาย (38) เพศ: หญิง (40) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (39)
Create: 2013-03-18 14:27:15Update: 2018-06-10 19:40:54 cip: 119.63.88.132
4 ฟารุด 15
เพศ: ชาย (83) เพศ: หญิง (91) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (86)
Create: 2008-09-22 14:12:31Update: 2018-06-16 23:34:43 cip: 124.157.247.94
5 เฟน 15
เพศ: ชาย (1357) เพศ: หญิง (1080) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (1130)
Create: 2009-07-09 17:07:56Update: 2018-06-21 12:38:26 cip: 124.120.242.90
6 เฟม 15
เพศ: ชาย (93) เพศ: หญิง (94) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (79)
Create: 2008-09-14 14:25:53Update: 2018-06-19 07:54:32 cip: 124.120.59.242
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin