โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1692)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ด' จำนวน 47 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 ดงวัง 15
เพศ: ชาย (101) เพศ: หญิง (94) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (93)
Create: 2009-10-06 09:12:39Update: 2018-04-18 08:06:01 cip: 113.53.105.37
2 ดณยา 15
เพศ: ชาย (57) เพศ: หญิง (62) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (62)
Create: 2011-12-14 15:30:55Update: 2018-04-20 09:09:02 cip: 202.22.11.35
3 ดณฤดี 15
เพศ: ชาย (89) เพศ: หญิง (92) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (88)
Create: 2010-10-12 14:01:37Update: 2018-04-23 13:08:55 cip: 202.28.181.221
4 ดนยา 15
เพศ: ชาย (73) เพศ: หญิง (79) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (75)
Create: 2006-08-15 14:41:55Update: 2018-04-23 10:02:11 cip:
5 ดนัชชา 15
เพศ: ชาย (39) เพศ: หญิง (37) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (34)
Create: 2012-04-29 18:17:27Update: 2018-04-14 15:01:16 cip: 171.99.59.247
6 ดนุนุช 15
เพศ: ชาย (44) เพศ: หญิง (39) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (35)
Create: 2011-06-02 11:28:02Update: 2018-04-20 07:35:28 cip: 110.164.132.208
7 ดนุลดา 15
เพศ: ชาย (27) เพศ: หญิง (25) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (30)
Create: 2011-11-23 21:39:04Update: 2018-04-18 23:36:36 cip: 223.206.175.118
8 ดรัญดา 15
เพศ: ชาย (65) เพศ: หญิง (59) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (61)
Create: 2008-12-17 11:19:17Update: 2018-04-23 13:55:08 cip: 118.174.162.246
9 ดรัล 15
เพศ: ชาย (75) เพศ: หญิง (57) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (55)
Create: 2009-09-22 21:36:10Update: 2018-04-19 08:40:22 cip: 125.25.185.119
10 ดรินา 15
เพศ: ชาย (61) เพศ: หญิง (58) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (57)
Create: 2009-07-21 10:08:02Update: 2018-04-20 08:28:06 cip: 58.136.1.128
11 ดริว 15
เพศ: ชาย (31) เพศ: หญิง (38) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2011-12-10 07:20:09Update: 2018-04-20 03:03:37 cip: 103.1.164.70
12 ดลชนก 15
เพศ: ชาย (62) เพศ: หญิง (73) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (64)
Create: 2006-05-24 22:04:19Update: 2018-04-19 01:50:58 cip:
13 ดลณชา 15
เพศ: ชาย (31) เพศ: หญิง (28) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2012-07-11 20:03:55Update: 2018-04-20 05:18:25 cip: 115.67.128.83
14 ดลธร 15
เพศ: ชาย (59) เพศ: หญิง (60) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (64)
Create: 2009-03-23 16:21:10Update: 2018-04-23 11:34:17 cip: 203.153.181.194
15 ดลธฤต 15
เพศ: ชาย (0) เพศ: หญิง (0) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (0)
Create: 2018-02-15 00:16:53 cip: 184.22.110.23
16 ดลย 15
เพศ: ชาย (22) เพศ: หญิง (22) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2012-08-11 10:40:03Update: 2018-02-25 22:53:19 cip: 118.172.221.68
17 ดลลดา 15
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (28) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (22)
Create: 2012-09-21 06:41:44Update: 2018-04-20 04:11:55 cip: 110.49.249.14
18 ดวิษ 15
เพศ: ชาย (64) เพศ: หญิง (62) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (62)
Create: 2008-06-16 20:03:55Update: 2018-04-18 15:20:17 cip: 58.137.13.219
19 ดอกเกษ 15
เพศ: ชาย (16) เพศ: หญิง (17) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (19)
Create: 2014-09-20 16:14:52Update: 2018-04-18 19:14:35 cip: 110.77.148.173
20 ดอย 15
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2012-02-27 02:36:13Update: 2018-04-17 12:24:19 cip: 171.4.53.247
21 ดะริกา 15
เพศ: ชาย (25) เพศ: หญิง (25) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2013-06-02 11:05:57Update: 2018-04-22 05:09:56 cip: 1.78.33.14
22 ดังชนก 15
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (25) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (28)
Create: 2012-05-09 08:28:00Update: 2018-04-15 08:40:31 cip: 58.11.142.62
23 ดังวาด 15
เพศ: ชาย (66) เพศ: หญิง (62) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (59)
Create: 2007-07-18 08:26:52Update: 2018-04-19 04:07:32 cip:
24 ดามุส 15
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (25)
Create: 2012-05-10 11:58:18Update: 2018-03-24 08:12:28 cip: 110.77.197.145
25 ดารยา 15
เพศ: ชาย (67) เพศ: หญิง (64) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (62)
Create: 2008-07-13 22:38:45Update: 2018-04-15 21:24:10 cip: 125.25.188.230
26 ดารัณ 15
เพศ: ชาย (61) เพศ: หญิง (64) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (62)
Create: 2008-07-11 17:07:11Update: 2018-04-06 18:49:20 cip: 202.149.24.129
27 ดารัน 15
เพศ: ชาย (20) เพศ: หญิง (19) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (18)
Create: 2015-05-24 02:48:13Update: 2018-04-21 23:52:10 cip: 1.46.195.115
28 ดาราธร 15
เพศ: ชาย (31) เพศ: หญิง (36) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (38)
Create: 2011-05-28 14:07:59Update: 2018-04-23 04:10:54 cip: 110.136.181.157
29 ดารานาทถ 15
เพศ: ชาย (16) เพศ: หญิง (18) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (15)
Create: 2015-01-20 08:08:33Update: 2018-04-16 07:59:49 cip: 1.46.109.8
30 ดาริณ 15
เพศ: ชาย (59) เพศ: หญิง (60) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (65)
Create: 2009-09-22 12:57:20Update: 2018-04-15 02:05:19 cip: 124.120.200.227
31 ดาริน 15
เพศ: ชาย (67) เพศ: หญิง (71) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (63)
Create: 2008-08-03 13:12:40Update: 2018-04-22 21:25:49 cip: 124.121.120.54
32 ดาริษา 15
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (28) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (33)
Create: 2012-03-31 12:30:11Update: 2018-04-22 07:39:02 cip: 183.88.35.98
33 ดาเรศ 15
เพศ: ชาย (67) เพศ: หญิง (63) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (60)
Create: 2008-09-05 13:26:19Update: 2018-03-31 23:26:04 cip: 203.156.37.238
34 ดาวนภา 15
เพศ: ชาย (63) เพศ: หญิง (65) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (60)
Create: 2006-12-13 21:25:25Update: 2018-04-23 13:46:42 cip:
35 ดาอี 15
เพศ: ชาย (81) เพศ: หญิง (64) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (61)
Create: 2009-01-09 10:21:42Update: 2018-04-09 04:32:37 cip: 202.149.25.225
36 ดินแดง 15
เพศ: ชาย (45) เพศ: หญิง (42) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (42)
Create: 2011-04-04 02:54:57Update: 2018-03-27 19:42:01 cip: 61.90.10.34
37 ดิษฎา 15
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (25) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (27)
Create: 2012-04-10 17:35:56Update: 2018-04-15 12:48:13 cip: 182.53.103.24
38 ดีนาด 15
เพศ: ชาย (60) เพศ: หญิง (56) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (58)
Create: 2006-08-04 11:40:25Update: 2018-03-16 04:23:55 cip:
39 ดีบุญ 15
เพศ: ชาย (26) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2012-05-14 02:06:29Update: 2018-04-21 01:07:35 cip: 115.87.28.201
40 ดีมาก 15
เพศ: ชาย (58) เพศ: หญิง (55) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (63)
Create: 2008-09-10 20:47:18Update: 2018-04-07 10:05:02 cip: 117.47.172.183
41 ดุสิดา 15
เพศ: ชาย (27) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (32)
Create: 2012-06-05 19:58:07Update: 2018-04-23 14:30:45 cip: 183.88.249.58
42 เดชกล้า 15
เพศ: ชาย (62) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (57)
Create: 2009-04-28 17:26:46Update: 2018-04-20 14:29:34 cip: 124.122.140.223
43 เดณิก่า 15
เพศ: ชาย (52) เพศ: หญิง (52) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (55)
Create: 2009-05-18 13:05:24Update: 2018-04-16 14:47:02 cip: 119.31.32.185
44 เดลต้า 15
เพศ: ชาย (32) เพศ: หญิง (33) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2011-05-04 12:31:19Update: 2018-04-18 17:41:37 cip: 110.164.148.88
45 เดวาน 15
เพศ: ชาย (14) เพศ: หญิง (14) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (14)
Create: 2013-08-09 22:20:42Update: 2018-04-15 11:32:06 cip: 174.93.221.204
46 แดนดล 15
เพศ: ชาย (15) เพศ: หญิง (13) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (19)
Create: 2017-09-24 11:44:26Update: 2018-03-24 08:07:27 cip: 180.183.23.208
47 โดนัท 15
เพศ: ชาย (1134) เพศ: หญิง (811) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (856)
Create: 2009-08-03 22:31:37Update: 2018-04-21 23:36:56 cip: 58.9.109.114
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin