โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1697)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ณ' จำนวน 74 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 ณกรกฤต 15
เพศ: ชาย (78) เพศ: หญิง (56) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (60)
Create: 2014-08-25 10:45:19Update: 2018-08-21 14:17:21 cip: 223.206.136.176
2 ณกัน 15
เพศ: ชาย (53) เพศ: หญิง (50) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (51)
Create: 2011-12-21 19:37:24Update: 2018-08-14 10:42:30 cip: 118.172.212.36
3 ณคุณ 15
เพศ: ชาย (100) เพศ: หญิง (96) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (90)
Create: 2010-05-24 21:50:55Update: 2018-08-14 23:42:49 cip: 110.49.204.232
4 ณคุน 15
เพศ: ชาย (44) เพศ: หญิง (40) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (40)
Create: 2012-10-28 14:56:05Update: 2018-08-15 07:11:53 cip: 115.67.166.108
5 ณชย 15
เพศ: ชาย (77) เพศ: หญิง (66) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (62)
Create: 2009-06-18 15:31:04Update: 2018-08-20 18:02:51 cip: 202.29.77.2
6 ณชาติ 15
เพศ: ชาย (31) เพศ: หญิง (35) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (35)
Create: 2012-03-04 19:54:04Update: 2018-08-18 14:03:21 cip: 122.155.37.74
7 ณฌกร. 15
เพศ: ชาย (30) เพศ: หญิง (36) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (33)
Create: 2012-12-14 22:51:45Update: 2018-08-15 17:49:49 cip: 223.207.153.149
8 ณฎน 15
เพศ: ชาย (40) เพศ: หญิง (30) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (35)
Create: 2012-12-30 07:57:14Update: 2018-08-16 08:42:04 cip: 115.67.37.184
9 ณฏา 15
เพศ: ชาย (74) เพศ: หญิง (73) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (69)
Create: 2009-02-08 16:34:24Update: 2018-08-15 13:54:17 cip: 117.47.172.27
10 ณฐา 15
เพศ: ชาย (71) เพศ: หญิง (69) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (68)
Create: 2007-09-28 15:02:56Update: 2018-08-14 13:06:11 cip:
11 ณฑัต 15
เพศ: ชาย (27) เพศ: หญิง (31) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (30)
Create: 2012-04-11 15:27:22Update: 2018-08-15 00:38:14 cip: 202.29.22.241
12 ณณณ 15
เพศ: ชาย (72) เพศ: หญิง (62) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (68)
Create: 2009-01-09 15:04:24Update: 2018-08-15 01:26:05 cip: 203.155.231.107
13 ณณน 15
เพศ: ชาย (73) เพศ: หญิง (62) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (66)
Create: 2008-09-11 11:40:31Update: 2018-08-15 18:49:23 cip: 203.121.177.69
14 ณถัชชา 15
เพศ: ชาย (31) เพศ: หญิง (31) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (33)
Create: 2012-06-05 13:33:09Update: 2018-08-14 23:09:59 cip: 58.137.145.248
15 ณทภรร 15
เพศ: ชาย (30) เพศ: หญิง (31) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2011-11-10 15:38:17Update: 2018-08-15 02:01:53 cip: 202.90.6.36
16 ณทัณ 15
เพศ: ชาย (58) เพศ: หญิง (63) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (60)
Create: 2009-09-10 15:42:33Update: 2018-08-14 17:17:35 cip: 124.120.173.113
17 ณทัตดา 15
เพศ: ชาย (68) เพศ: หญิง (74) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (65)
Create: 2008-09-10 18:00:35Update: 2018-08-18 04:39:08 cip: 203.144.220.243
18 ณทิญา 15
เพศ: ชาย (30) เพศ: หญิง (34) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2013-03-15 22:52:14Update: 2018-08-15 00:34:42 cip: 110.164.126.1
19 ณธัช 15
เพศ: ชาย (38) เพศ: หญิง (39) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (41)
Create: 2011-04-21 17:37:43Update: 2018-08-15 03:41:11 cip: 125.27.247.185
20 ณธาณ 15
เพศ: ชาย (37) เพศ: หญิง (38) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (40)
Create: 2011-08-18 11:51:33Update: 2018-08-14 18:37:53 cip: 124.121.213.78
21 ณธาน 15
เพศ: ชาย (63) เพศ: หญิง (58) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (57)
Create: 2009-09-10 15:39:49Update: 2018-08-15 15:21:42 cip: 124.120.173.113
22 ณธาม 15
เพศ: ชาย (6) เพศ: หญิง (10) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (10)
Create: 2018-01-29 15:55:37Update: 2018-08-15 17:02:13 cip: 202.28.35.164
23 ณธารา 15
เพศ: ชาย (38) เพศ: หญิง (34) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (38)
Create: 2012-09-29 20:19:45Update: 2018-08-15 05:36:44 cip: 223.205.55.57
24 ณธิช 15
เพศ: ชาย (10) เพศ: หญิง (6) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (6)
Create: 2018-01-29 23:20:00Update: 2018-08-20 03:20:00 cip: 180.183.23.52
25 ณธิดา 15
เพศ: ชาย (68) เพศ: หญิง (76) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (68)
Create: 2006-12-18 20:05:29Update: 2018-08-15 16:37:03 cip:
26 ณธิป 15
เพศ: ชาย (67) เพศ: หญิง (61) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (60)
Create: 2009-07-24 13:46:24Update: 2018-08-14 20:36:13 cip: 58.9.137.189
27 ณธิภา 15
เพศ: ชาย (37) เพศ: หญิง (35) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (35)
Create: 2012-10-19 12:28:58Update: 2018-08-19 08:56:48 cip: 202.183.178.242
28 ณนน 15
เพศ: ชาย (73) เพศ: หญิง (67) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (65)
Create: 2008-09-11 11:39:41Update: 2018-08-17 23:08:07 cip: 203.121.177.69
29 ณนรา 15
เพศ: ชาย (7) เพศ: หญิง (7) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (6)
Create: 2018-01-29 23:21:53Update: 2018-08-15 19:10:48 cip: 180.183.23.52
30 ณบดี 15
เพศ: ชาย (59) เพศ: หญิง (57) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (57)
Create: 2009-07-29 19:04:45Update: 2018-08-15 16:19:28 cip: 124.121.148.174
31 ณปกุล 15
เพศ: ชาย (23) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2013-03-05 10:01:50Update: 2018-08-15 14:06:39 cip: 150.61.31.77
32 ณปชนก 15
เพศ: ชาย (11) เพศ: หญิง (7) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (18)
Create: 2018-01-03 08:47:23Update: 2018-08-20 03:41:24 cip: 134.236.17.198
33 ณปัญ 15
เพศ: ชาย (59) เพศ: หญิง (54) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (57)
Create: 2009-06-11 11:15:23Update: 2018-08-14 17:18:43 cip: 203.148.239.202
34 ณพง 15
เพศ: ชาย (37) เพศ: หญิง (30) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2012-02-25 16:14:46Update: 2018-08-18 13:05:21 cip: 180.183.117.40
35 ณพช 15
เพศ: ชาย (36) เพศ: หญิง (40) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (38)
Create: 2011-07-04 22:36:24Update: 2018-08-21 11:32:51 cip: 1.46.156.88
36 ณภทัร 15
เพศ: ชาย (36) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (33)
Create: 2012-05-07 13:16:28Update: 2018-08-17 13:04:13 cip: 125.26.38.239
37 ณภัชชา 15
เพศ: ชาย (64) เพศ: หญิง (59) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (52)
Create: 2010-03-19 18:01:25Update: 2018-08-14 23:00:32 cip: 202.149.25.234
38 ณภัชภู 15
เพศ: ชาย (34) เพศ: หญิง (30) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (38)
Create: 2012-05-14 00:36:18Update: 2018-08-18 16:58:51 cip: 115.87.28.201
39 ณภัฎ 15
เพศ: ชาย (71) เพศ: หญิง (56) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (65)
Create: 2008-10-29 10:53:54Update: 2018-08-15 04:05:39 cip: 117.47.155.21
40 ณภัทธ 15
เพศ: ชาย (32) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2012-07-17 19:42:11Update: 2018-08-18 21:44:35 cip: 124.121.71.60
41 ณภัทร 15
เพศ: ชาย (68) เพศ: หญิง (68) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (66)
Create: 2006-02-13 18:23:03Update: 2018-08-15 06:26:34 cip:
42 ณภูภัช 15
เพศ: ชาย (34) เพศ: หญิง (34) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2013-07-30 13:06:45Update: 2018-08-17 23:26:14 cip: 125.25.164.200
43 ณมณ 15
เพศ: ชาย (60) เพศ: หญิง (64) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (62)
Create: 2009-03-04 20:36:00Update: 2018-08-15 17:05:56 cip: 125.24.145.181
44 ณมน 15
เพศ: ชาย (68) เพศ: หญิง (72) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (67)
Create: 2008-06-11 11:01:24Update: 2018-08-15 14:24:16 cip: 203.172.212.193
45 ณยดา 15
เพศ: ชาย (40) เพศ: หญิง (33) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (30)
Create: 2012-12-20 01:35:08Update: 2018-08-14 14:35:19 cip: 61.7.168.157
46 ณรงค 15
เพศ: ชาย (68) เพศ: หญิง (65) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (58)
Create: 2008-08-27 13:53:42Update: 2018-08-14 12:46:06 cip: 118.172.175.231
47 ณรัช 15
เพศ: ชาย (71) เพศ: หญิง (71) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (65)
Create: 2006-05-05 16:50:25Update: 2018-08-14 16:16:25 cip:
48 ณรากร 15
เพศ: ชาย (29) เพศ: หญิง (28) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (25)
Create: 2011-12-30 09:06:38Update: 2018-08-15 14:29:14 cip: 124.122.158.121
49 ณริดา 15
เพศ: ชาย (29) เพศ: หญิง (29) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (27)
Create: 2011-08-08 14:45:19Update: 2018-08-20 04:55:41 cip: 49.229.55.146
50 ณวร 15
เพศ: ชาย (41) เพศ: หญิง (31) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (47)
Create: 2012-07-21 22:05:00Update: 2018-08-18 00:23:30 cip: 202.91.18.201
51 ณวะ 15
เพศ: ชาย (30) เพศ: หญิง (35) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2012-02-07 13:57:42Update: 2018-08-14 14:42:03 cip: 124.122.57.92
52 ณศฆ 15
เพศ: ชาย (61) เพศ: หญิง (57) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (65)
Create: 2008-10-27 06:35:02Update: 2018-08-14 20:57:18 cip: 58.9.200.183
53 ณสุดา 15
เพศ: ชาย (29) เพศ: หญิง (25) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2012-02-28 01:06:34Update: 2018-08-15 05:34:40 cip: 49.230.213.147
54 ณสุภา 15
เพศ: ชาย (62) เพศ: หญิง (52) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (59)
Create: 2007-03-07 23:58:40Update: 2018-08-21 03:52:07 cip:
55 ณอร 15
เพศ: ชาย (29) เพศ: หญิง (25) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (27)
Create: 2012-03-22 23:12:07Update: 2018-08-15 08:41:32 cip: 118.172.247.103
56 ณะฌา 15
เพศ: ชาย (21) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (22)
Create: 2013-05-22 15:43:30Update: 2018-08-14 21:39:08 cip: 115.67.71.229
57 ณะฎา 15
เพศ: ชาย (31) เพศ: หญิง (30) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (37)
Create: 2011-06-12 00:16:40Update: 2018-08-14 19:24:52 cip: 110.169.142.71
58 ณะณา 15
เพศ: ชาย (23) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (16)
Create: 2013-09-05 11:32:45Update: 2018-08-15 14:45:34 cip: 27.145.216.99
59 ณัชทชา 15
เพศ: ชาย (38) เพศ: หญิง (34) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (34)
Create: 2012-09-04 09:29:09Update: 2018-08-15 16:03:15 cip: 118.174.105.100
60 ณัชปภา 15
เพศ: ชาย (30) เพศ: หญิง (34) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (28)
Create: 2013-05-12 23:25:02Update: 2018-08-15 06:23:59 cip: 1.1.194.21
61 ณัชร 15
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (23)
Create: 2014-10-06 15:11:00Update: 2018-08-16 13:39:23 cip: 203.170.246.190
62 ณัฒชา 15
เพศ: ชาย (65) เพศ: หญิง (63) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (64)
Create: 2008-05-16 16:35:00Update: 2018-08-14 23:12:21 cip: 202.28.51.71
63 ณัตชา 15
เพศ: ชาย (34) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2012-07-08 16:24:16Update: 2018-08-14 23:29:12 cip: 27.130.207.112
64 ณัทกร 15
เพศ: ชาย (71) เพศ: หญิง (61) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (59)
Create: 2008-01-28 13:07:50Update: 2018-08-15 06:44:46 cip:
65 ณัทญา 15
เพศ: ชาย (27) เพศ: หญิง (18) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (21)
Create: 2014-04-24 07:05:08Update: 2018-08-15 13:25:27 cip: 183.89.70.4
66 ณาฎาชา 15
เพศ: ชาย (33) เพศ: หญิง (44) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (40)
Create: 2012-07-08 15:59:23Update: 2018-08-22 06:04:22 cip: 101.109.62.253
67 ณิชดาภา 15
เพศ: ชาย (39) เพศ: หญิง (29) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (32)
Create: 2012-07-10 21:00:15Update: 2018-08-18 15:23:56 cip: 110.49.241.77
68 ณิชตา 15
เพศ: ชาย (51) เพศ: หญิง (61) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (50)
Create: 2010-01-04 15:13:16Update: 2018-08-15 16:21:23 cip: 203.146.12.196
69 ณิฌา 15
เพศ: ชาย (36) เพศ: หญิง (25) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (32)
Create: 2012-05-24 09:26:40Update: 2018-08-20 05:22:40 cip: 110.77.137.248
70 ณิณา 15
เพศ: ชาย (51) เพศ: หญิง (48) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (41)
Create: 2011-02-25 00:02:00Update: 2018-08-16 03:22:26 cip: 183.89.233.48
71 ณิรดา 15
เพศ: ชาย (30) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (28)
Create: 2011-12-01 13:45:39Update: 2018-08-15 01:03:26 cip: 180.180.19.241
72 ณิว 15
เพศ: ชาย (26) เพศ: หญิง (25) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (27)
Create: 2012-07-01 08:48:29Update: 2018-08-14 22:19:27 cip: 27.55.5.217
73 ณุชิต 15
เพศ: ชาย (23) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (22)
Create: 2015-04-23 15:14:29Update: 2018-08-15 03:22:02 cip: 125.25.107.206
74 เณโร 15
เพศ: ชาย (40) เพศ: หญิง (38) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (34)
Create: 2012-05-15 22:55:18Update: 2018-08-19 19:56:38 cip: 115.67.160.27
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin