โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1686)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ณ' จำนวน 70 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 ณกรกฤต 15
เพศ: ชาย (14) เพศ: หญิง (13) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (13)
Create: 2014-08-25 10:45:19Update: 2017-10-14 04:38:04 cip: 223.206.136.176
2 ณกัน 15
เพศ: ชาย (20) เพศ: หญิง (20) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (20)
Create: 2011-12-21 19:37:24Update: 2013-08-16 02:18:41 cip: 118.172.212.36
3 ณคุณ 15
เพศ: ชาย (71) เพศ: หญิง (69) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (61)
Create: 2010-05-24 21:50:55Update: 2013-08-15 22:47:48 cip: 110.49.204.232
4 ณคุน 15
เพศ: ชาย (14) เพศ: หญิง (14) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (12)
Create: 2012-10-28 14:56:05Update: 2013-08-11 22:32:41 cip: 115.67.166.108
5 ณชย 15
เพศ: ชาย (44) เพศ: หญิง (39) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (35)
Create: 2009-06-18 15:31:04Update: 2013-08-12 02:06:22 cip: 202.29.77.2
6 ณชาติ 15
เพศ: ชาย (10) เพศ: หญิง (8) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (8)
Create: 2012-03-04 19:54:04Update: 2013-08-16 15:03:23 cip: 122.155.37.74
7 ณฌกร. 15
เพศ: ชาย (8) เพศ: หญิง (10) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (8)
Create: 2012-12-14 22:51:45Update: 2017-09-29 06:53:42 cip: 223.207.153.149
8 ณฎน 15
เพศ: ชาย (9) เพศ: หญิง (8) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (8)
Create: 2012-12-30 07:57:14Update: 2013-08-06 16:06:47 cip: 115.67.37.184
9 ณฏา 15
เพศ: ชาย (41) เพศ: หญิง (45) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (36)
Create: 2009-02-08 16:34:24Update: 2013-08-16 15:47:04 cip: 117.47.172.27
10 ณฐา 15
เพศ: ชาย (47) เพศ: หญิง (46) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (40)
Create: 2007-09-28 15:02:56Update: 2013-08-16 08:38:56 cip:
11 ณฑัต 15
เพศ: ชาย (8) เพศ: หญิง (9) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (8)
Create: 2012-04-11 15:27:22Update: 2013-08-10 22:40:50 cip: 202.29.22.241
12 ณณณ 15
เพศ: ชาย (50) เพศ: หญิง (40) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (42)
Create: 2009-01-09 15:04:24Update: 2013-08-16 16:30:17 cip: 203.155.231.107
13 ณณน 15
เพศ: ชาย (46) เพศ: หญิง (40) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (44)
Create: 2008-09-11 11:40:31Update: 2013-08-11 17:02:43 cip: 203.121.177.69
14 ณถัชชา 15
เพศ: ชาย (9) เพศ: หญิง (9) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (8)
Create: 2012-06-05 13:33:09Update: 2013-08-07 02:32:32 cip: 58.137.145.248
15 ณทภรร 15
เพศ: ชาย (10) เพศ: หญิง (11) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (8)
Create: 2011-11-10 15:38:17Update: 2013-08-05 20:01:43 cip: 202.90.6.36
16 ณทัณ 15
เพศ: ชาย (35) เพศ: หญิง (35) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (37)
Create: 2009-09-10 15:42:33Update: 2013-07-26 17:38:50 cip: 124.120.173.113
17 ณทัตดา 15
เพศ: ชาย (44) เพศ: หญิง (45) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (38)
Create: 2008-09-10 18:00:35Update: 2013-07-31 02:28:45 cip: 203.144.220.243
18 ณทิญา 15
เพศ: ชาย (3) เพศ: หญิง (3) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (3)
Create: 2013-03-15 22:52:14Update: 2013-06-27 03:57:31 cip: 110.164.126.1
19 ณธัช 15
เพศ: ชาย (12) เพศ: หญิง (13) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (12)
Create: 2011-04-21 17:37:43Update: 2013-08-05 19:00:37 cip: 125.27.247.185
20 ณธาณ 15
เพศ: ชาย (8) เพศ: หญิง (10) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (10)
Create: 2011-08-18 11:51:33Update: 2013-08-07 05:59:58 cip: 124.121.213.78
21 ณธาน 15
เพศ: ชาย (38) เพศ: หญิง (36) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (33)
Create: 2009-09-10 15:39:49Update: 2013-08-05 15:45:02 cip: 124.120.173.113
22 ณธารา 15
เพศ: ชาย (8) เพศ: หญิง (9) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (8)
Create: 2012-09-29 20:19:45Update: 2013-08-15 23:29:20 cip: 223.205.55.57
23 ณธิดา 15
เพศ: ชาย (44) เพศ: หญิง (46) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (42)
Create: 2006-12-18 20:05:29Update: 2013-08-06 13:19:18 cip:
24 ณธิป 15
เพศ: ชาย (36) เพศ: หญิง (36) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (36)
Create: 2009-07-24 13:46:24Update: 2013-08-11 22:40:42 cip: 58.9.137.189
25 ณธิภา 15
เพศ: ชาย (8) เพศ: หญิง (8) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (8)
Create: 2012-10-19 12:28:58Update: 2013-07-30 23:26:04 cip: 202.183.178.242
26 ณนน 15
เพศ: ชาย (56) เพศ: หญิง (41) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (41)
Create: 2008-09-11 11:39:41Update: 2013-08-10 15:39:15 cip: 203.121.177.69
27 ณบดี 15
เพศ: ชาย (35) เพศ: หญิง (34) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (33)
Create: 2009-07-29 19:04:45Update: 2013-07-31 14:36:56 cip: 124.121.148.174
28 ณปกุล 15
เพศ: ชาย (3) เพศ: หญิง (3) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (3)
Create: 2013-03-05 10:01:50Update: 2013-06-27 17:33:32 cip: 150.61.31.77
29 ณปัญ 15
เพศ: ชาย (34) เพศ: หญิง (33) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (36)
Create: 2009-06-11 11:15:23Update: 2013-07-31 17:51:53 cip: 203.148.239.202
30 ณพง 15
เพศ: ชาย (9) เพศ: หญิง (9) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (8)
Create: 2012-02-25 16:14:46Update: 2013-08-05 11:50:34 cip: 180.183.117.40
31 ณพช 15
เพศ: ชาย (10) เพศ: หญิง (11) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (12)
Create: 2011-07-04 22:36:24Update: 2013-08-05 12:52:19 cip: 1.46.156.88
32 ณภทัร 15
เพศ: ชาย (9) เพศ: หญิง (8) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (8)
Create: 2012-05-07 13:16:28Update: 2013-08-10 11:17:18 cip: 125.26.38.239
33 ณภัชชา 15
เพศ: ชาย (38) เพศ: หญิง (36) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2010-03-19 18:01:25Update: 2013-08-16 04:19:05 cip: 202.149.25.234
34 ณภัชภู 15
เพศ: ชาย (8) เพศ: หญิง (9) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (8)
Create: 2012-05-14 00:36:18Update: 2013-08-12 08:46:33 cip: 115.87.28.201
35 ณภัฎ 15
เพศ: ชาย (46) เพศ: หญิง (36) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (38)
Create: 2008-10-29 10:53:54Update: 2013-07-30 21:57:31 cip: 117.47.155.21
36 ณภัทธ 15
เพศ: ชาย (9) เพศ: หญิง (7) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (8)
Create: 2012-07-17 19:42:11Update: 2013-07-26 11:36:12 cip: 124.121.71.60
37 ณภัทร 15
เพศ: ชาย (51) เพศ: หญิง (49) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (44)
Create: 2006-02-13 18:23:03Update: 2013-07-31 02:40:17 cip:
38 ณภูภัช 15
เพศ: ชาย (0) เพศ: หญิง (0) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (0)
Create: 2013-07-30 13:06:45 cip: 125.25.164.200
39 ณมณ 15
เพศ: ชาย (40) เพศ: หญิง (39) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (38)
Create: 2009-03-04 20:36:00Update: 2013-08-12 09:11:28 cip: 125.24.145.181
40 ณมน 15
เพศ: ชาย (42) เพศ: หญิง (43) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (39)
Create: 2008-06-11 11:01:24Update: 2013-08-15 01:27:29 cip: 203.172.212.193
41 ณยดา 15
เพศ: ชาย (8) เพศ: หญิง (9) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (5)
Create: 2012-12-20 01:35:08Update: 2013-08-15 13:45:02 cip: 61.7.168.157
42 ณรงค 15
เพศ: ชาย (44) เพศ: หญิง (40) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (40)
Create: 2008-08-27 13:53:42Update: 2013-08-07 06:23:24 cip: 118.172.175.231
43 ณรัช 15
เพศ: ชาย (47) เพศ: หญิง (45) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (42)
Create: 2006-05-05 16:50:25Update: 2013-08-12 04:53:37 cip:
44 ณรากร 15
เพศ: ชาย (7) เพศ: หญิง (9) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (7)
Create: 2011-12-30 09:06:38Update: 2017-09-29 08:35:43 cip: 124.122.158.121
45 ณริดา 15
เพศ: ชาย (12) เพศ: หญิง (10) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (10)
Create: 2011-08-08 14:45:19Update: 2013-08-20 01:43:06 cip: 49.229.55.146
46 ณวร 15
เพศ: ชาย (9) เพศ: หญิง (8) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (9)
Create: 2012-07-21 22:05:00Update: 2013-08-10 20:19:09 cip: 202.91.18.201
47 ณวะ 15
เพศ: ชาย (6) เพศ: หญิง (8) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (6)
Create: 2012-02-07 13:57:42Update: 2013-08-05 19:32:04 cip: 124.122.57.92
48 ณศฆ 15
เพศ: ชาย (42) เพศ: หญิง (40) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (44)
Create: 2008-10-27 06:35:02Update: 2013-08-12 02:55:32 cip: 58.9.200.183
49 ณสุดา 15
เพศ: ชาย (8) เพศ: หญิง (9) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (6)
Create: 2012-02-28 01:06:34Update: 2013-08-07 01:06:50 cip: 49.230.213.147
50 ณสุภา 15
เพศ: ชาย (44) เพศ: หญิง (38) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (38)
Create: 2007-03-07 23:58:40Update: 2013-08-07 02:45:21 cip:
51 ณอร 15
เพศ: ชาย (8) เพศ: หญิง (8) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (6)
Create: 2012-03-22 23:12:07Update: 2013-07-31 20:15:21 cip: 118.172.247.103
52 ณะฌา 15
เพศ: ชาย (3) เพศ: หญิง (3) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (4)
Create: 2013-05-22 15:43:30Update: 2017-09-29 14:39:05 cip: 115.67.71.229
53 ณะฎา 15
เพศ: ชาย (13) เพศ: หญิง (14) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (13)
Create: 2011-06-12 00:16:40Update: 2013-07-31 19:31:10 cip: 110.169.142.71
54 ณะณา 15
เพศ: ชาย (0) เพศ: หญิง (1) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (0)
Create: 2013-09-05 11:32:45Update: 2017-09-29 18:24:50 cip: 27.145.216.99
55 ณัชทชา 15
เพศ: ชาย (8) เพศ: หญิง (9) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (8)
Create: 2012-09-04 09:29:09Update: 2013-08-06 19:03:51 cip: 118.174.105.100
56 ณัชปภา 15
เพศ: ชาย (3) เพศ: หญิง (3) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (3)
Create: 2013-05-12 23:25:02Update: 2013-06-27 17:39:27 cip: 1.1.194.21
57 ณัชร 15
เพศ: ชาย (0) เพศ: หญิง (0) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (0)
Create: 2014-10-06 15:11:00 cip: 203.170.246.190
58 ณัฒชา 15
เพศ: ชาย (45) เพศ: หญิง (44) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (42)
Create: 2008-05-16 16:35:00Update: 2013-08-07 00:00:41 cip: 202.28.51.71
59 ณัตชา 15
เพศ: ชาย (8) เพศ: หญิง (8) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (8)
Create: 2012-07-08 16:24:16Update: 2013-08-06 17:43:53 cip: 27.130.207.112
60 ณัทกร 15
เพศ: ชาย (50) เพศ: หญิง (41) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (36)
Create: 2008-01-28 13:07:50Update: 2013-07-31 02:12:55 cip:
61 ณัทญา 15
เพศ: ชาย (0) เพศ: หญิง (0) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (0)
Create: 2014-04-24 07:05:08 cip: 183.89.70.4
62 ณาฎาชา 15
เพศ: ชาย (8) เพศ: หญิง (9) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (7)
Create: 2012-07-08 15:59:23Update: 2013-08-15 21:20:16 cip: 101.109.62.253
63 ณิชดาภา 15
เพศ: ชาย (9) เพศ: หญิง (8) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (9)
Create: 2012-07-10 21:00:15Update: 2013-08-12 05:25:13 cip: 110.49.241.77
64 ณิชตา 15
เพศ: ชาย (36) เพศ: หญิง (40) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2010-01-04 15:13:16Update: 2013-08-07 10:16:28 cip: 203.146.12.196
65 ณิฌา 15
เพศ: ชาย (9) เพศ: หญิง (8) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (8)
Create: 2012-05-24 09:26:40Update: 2016-11-21 00:02:34 cip: 110.77.137.248
66 ณิณา 15
เพศ: ชาย (26) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2011-02-25 00:02:00Update: 2013-08-20 02:47:27 cip: 183.89.233.48
67 ณิรดา 15
เพศ: ชาย (8) เพศ: หญิง (9) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (8)
Create: 2011-12-01 13:45:39Update: 2013-08-15 02:46:29 cip: 180.180.19.241
68 ณิว 15
เพศ: ชาย (8) เพศ: หญิง (8) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (7)
Create: 2012-07-01 08:48:29Update: 2013-08-01 00:18:55 cip: 27.55.5.217
69 ณุชิต 15
เพศ: ชาย (0) เพศ: หญิง (0) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (0)
Create: 2015-04-23 15:14:29 cip: 125.25.107.206
70 เณโร 15
เพศ: ชาย (9) เพศ: หญิง (9) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (7)
Create: 2012-05-15 22:55:18Update: 2013-08-06 16:15:30 cip: 115.67.160.27
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin