โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1688)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ณ' จำนวน 71 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 ณกรกฤต 15
เพศ: ชาย (30) เพศ: หญิง (29) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (28)
Create: 2014-08-25 10:45:19Update: 2018-01-17 16:46:29 cip: 223.206.136.176
2 ณกัน 15
เพศ: ชาย (31) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (30)
Create: 2011-12-21 19:37:24Update: 2018-01-13 22:24:13 cip: 118.172.212.36
3 ณคุณ 15
เพศ: ชาย (80) เพศ: หญิง (82) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (71)
Create: 2010-05-24 21:50:55Update: 2018-01-10 16:03:25 cip: 110.49.204.232
4 ณคุน 15
เพศ: ชาย (23) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (21)
Create: 2012-10-28 14:56:05Update: 2018-01-08 21:20:35 cip: 115.67.166.108
5 ณชย 15
เพศ: ชาย (53) เพศ: หญิง (49) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (42)
Create: 2009-06-18 15:31:04Update: 2018-01-17 09:59:15 cip: 202.29.77.2
6 ณชาติ 15
เพศ: ชาย (19) เพศ: หญิง (15) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (16)
Create: 2012-03-04 19:54:04Update: 2018-01-13 05:58:50 cip: 122.155.37.74
7 ณฌกร. 15
เพศ: ชาย (17) เพศ: หญิง (18) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (15)
Create: 2012-12-14 22:51:45Update: 2018-01-14 04:28:00 cip: 223.207.153.149
8 ณฎน 15
เพศ: ชาย (16) เพศ: หญิง (18) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (15)
Create: 2012-12-30 07:57:14Update: 2018-01-17 15:22:32 cip: 115.67.37.184
9 ณฏา 15
เพศ: ชาย (51) เพศ: หญิง (55) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (47)
Create: 2009-02-08 16:34:24Update: 2018-01-15 08:16:00 cip: 117.47.172.27
10 ณฐา 15
เพศ: ชาย (55) เพศ: หญิง (55) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (48)
Create: 2007-09-28 15:02:56Update: 2018-01-14 22:06:54 cip:
11 ณฑัต 15
เพศ: ชาย (17) เพศ: หญิง (18) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (14)
Create: 2012-04-11 15:27:22Update: 2018-01-18 01:07:44 cip: 202.29.22.241
12 ณณณ 15
เพศ: ชาย (60) เพศ: หญิง (49) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (52)
Create: 2009-01-09 15:04:24Update: 2018-01-18 14:50:07 cip: 203.155.231.107
13 ณณน 15
เพศ: ชาย (56) เพศ: หญิง (48) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (53)
Create: 2008-09-11 11:40:31Update: 2018-01-16 06:26:06 cip: 203.121.177.69
14 ณถัชชา 15
เพศ: ชาย (17) เพศ: หญิง (17) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (18)
Create: 2012-06-05 13:33:09Update: 2018-01-11 03:33:39 cip: 58.137.145.248
15 ณทภรร 15
เพศ: ชาย (17) เพศ: หญิง (19) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (17)
Create: 2011-11-10 15:38:17Update: 2018-01-09 09:10:57 cip: 202.90.6.36
16 ณทัณ 15
เพศ: ชาย (43) เพศ: หญิง (44) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (45)
Create: 2009-09-10 15:42:33Update: 2018-01-18 02:41:33 cip: 124.120.173.113
17 ณทัตดา 15
เพศ: ชาย (52) เพศ: หญิง (55) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (46)
Create: 2008-09-10 18:00:35Update: 2018-01-09 03:29:46 cip: 203.144.220.243
18 ณทิญา 15
เพศ: ชาย (13) เพศ: หญิง (17) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (13)
Create: 2013-03-15 22:52:14Update: 2018-01-18 14:13:04 cip: 110.164.126.1
19 ณธัช 15
เพศ: ชาย (23) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (23)
Create: 2011-04-21 17:37:43Update: 2018-01-10 21:50:28 cip: 125.27.247.185
20 ณธาณ 15
เพศ: ชาย (20) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2011-08-18 11:51:33Update: 2018-01-17 12:29:26 cip: 124.121.213.78
21 ณธาน 15
เพศ: ชาย (48) เพศ: หญิง (46) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (44)
Create: 2009-09-10 15:39:49Update: 2018-01-09 02:03:21 cip: 124.120.173.113
22 ณธารา 15
เพศ: ชาย (19) เพศ: หญิง (19) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (21)
Create: 2012-09-29 20:19:45Update: 2018-01-14 16:46:00 cip: 223.205.55.57
23 ณธิดา 15
เพศ: ชาย (55) เพศ: หญิง (55) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (53)
Create: 2006-12-18 20:05:29Update: 2018-01-15 16:40:14 cip:
24 ณธิป 15
เพศ: ชาย (47) เพศ: หญิง (45) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (46)
Create: 2009-07-24 13:46:24Update: 2018-01-16 01:33:24 cip: 58.9.137.189
25 ณธิภา 15
เพศ: ชาย (19) เพศ: หญิง (23) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (17)
Create: 2012-10-19 12:28:58Update: 2018-01-09 19:04:58 cip: 202.183.178.242
26 ณนน 15
เพศ: ชาย (64) เพศ: หญิง (49) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (49)
Create: 2008-09-11 11:39:41Update: 2018-01-18 01:15:44 cip: 203.121.177.69
27 ณบดี 15
เพศ: ชาย (47) เพศ: หญิง (42) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (42)
Create: 2009-07-29 19:04:45Update: 2018-01-10 22:35:01 cip: 124.121.148.174
28 ณปกุล 15
เพศ: ชาย (11) เพศ: หญิง (12) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (14)
Create: 2013-03-05 10:01:50Update: 2018-01-09 23:58:02 cip: 150.61.31.77
29 ณปชนก 15
เพศ: ชาย (0) เพศ: หญิง (0) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (1)
Create: 2018-01-03 08:47:23Update: 2018-01-05 20:37:30 cip: 134.236.17.198
30 ณปัญ 15
เพศ: ชาย (42) เพศ: หญิง (41) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (44)
Create: 2009-06-11 11:15:23Update: 2018-01-05 11:44:13 cip: 203.148.239.202
31 ณพง 15
เพศ: ชาย (18) เพศ: หญิง (16) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (15)
Create: 2012-02-25 16:14:46Update: 2018-01-11 23:46:20 cip: 180.183.117.40
32 ณพช 15
เพศ: ชาย (19) เพศ: หญิง (25) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (20)
Create: 2011-07-04 22:36:24Update: 2018-01-16 19:20:42 cip: 1.46.156.88
33 ณภทัร 15
เพศ: ชาย (18) เพศ: หญิง (17) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (18)
Create: 2012-05-07 13:16:28Update: 2018-01-17 11:40:44 cip: 125.26.38.239
34 ณภัชชา 15
เพศ: ชาย (47) เพศ: หญิง (46) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (39)
Create: 2010-03-19 18:01:25Update: 2018-01-13 20:43:36 cip: 202.149.25.234
35 ณภัชภู 15
เพศ: ชาย (19) เพศ: หญิง (18) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (18)
Create: 2012-05-14 00:36:18Update: 2018-01-12 21:48:40 cip: 115.87.28.201
36 ณภัฎ 15
เพศ: ชาย (55) เพศ: หญิง (46) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (47)
Create: 2008-10-29 10:53:54Update: 2018-01-14 03:35:57 cip: 117.47.155.21
37 ณภัทธ 15
เพศ: ชาย (16) เพศ: หญิง (16) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (19)
Create: 2012-07-17 19:42:11Update: 2018-01-13 06:59:49 cip: 124.121.71.60
38 ณภัทร 15
เพศ: ชาย (60) เพศ: หญิง (58) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (53)
Create: 2006-02-13 18:23:03Update: 2018-01-17 00:45:26 cip:
39 ณภูภัช 15
เพศ: ชาย (13) เพศ: หญิง (9) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (11)
Create: 2013-07-30 13:06:45Update: 2018-01-18 09:14:47 cip: 125.25.164.200
40 ณมณ 15
เพศ: ชาย (48) เพศ: หญิง (49) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (46)
Create: 2009-03-04 20:36:00Update: 2018-01-08 04:24:12 cip: 125.24.145.181
41 ณมน 15
เพศ: ชาย (51) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (49)
Create: 2008-06-11 11:01:24Update: 2018-01-15 21:46:01 cip: 203.172.212.193
42 ณยดา 15
เพศ: ชาย (18) เพศ: หญิง (18) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (17)
Create: 2012-12-20 01:35:08Update: 2018-01-18 01:58:48 cip: 61.7.168.157
43 ณรงค 15
เพศ: ชาย (54) เพศ: หญิง (52) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (47)
Create: 2008-08-27 13:53:42Update: 2018-01-17 21:15:59 cip: 118.172.175.231
44 ณรัช 15
เพศ: ชาย (55) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (51)
Create: 2006-05-05 16:50:25Update: 2018-01-15 05:54:32 cip:
45 ณรากร 15
เพศ: ชาย (16) เพศ: หญิง (16) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (13)
Create: 2011-12-30 09:06:38Update: 2018-01-04 16:53:02 cip: 124.122.158.121
46 ณริดา 15
เพศ: ชาย (17) เพศ: หญิง (16) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (15)
Create: 2011-08-08 14:45:19Update: 2018-01-17 16:42:30 cip: 49.229.55.146
47 ณวร 15
เพศ: ชาย (18) เพศ: หญิง (20) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (19)
Create: 2012-07-21 22:05:00Update: 2018-01-16 10:07:02 cip: 202.91.18.201
48 ณวะ 15
เพศ: ชาย (17) เพศ: หญิง (19) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (15)
Create: 2012-02-07 13:57:42Update: 2018-01-15 19:50:35 cip: 124.122.57.92
49 ณศฆ 15
เพศ: ชาย (49) เพศ: หญิง (45) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (52)
Create: 2008-10-27 06:35:02Update: 2018-01-12 03:55:51 cip: 58.9.200.183
50 ณสุดา 15
เพศ: ชาย (14) เพศ: หญิง (16) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (13)
Create: 2012-02-28 01:06:34Update: 2018-01-17 21:17:55 cip: 49.230.213.147
51 ณสุภา 15
เพศ: ชาย (50) เพศ: หญิง (42) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (43)
Create: 2007-03-07 23:58:40Update: 2018-01-15 11:08:45 cip:
52 ณอร 15
เพศ: ชาย (18) เพศ: หญิง (15) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (16)
Create: 2012-03-22 23:12:07Update: 2018-01-17 22:23:24 cip: 118.172.247.103
53 ณะฌา 15
เพศ: ชาย (10) เพศ: หญิง (10) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (13)
Create: 2013-05-22 15:43:30Update: 2018-01-09 20:47:30 cip: 115.67.71.229
54 ณะฎา 15
เพศ: ชาย (21) เพศ: หญิง (20) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2011-06-12 00:16:40Update: 2018-01-02 11:14:53 cip: 110.169.142.71
55 ณะณา 15
เพศ: ชาย (10) เพศ: หญิง (9) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (7)
Create: 2013-09-05 11:32:45Update: 2018-01-09 21:35:34 cip: 27.145.216.99
56 ณัชทชา 15
เพศ: ชาย (17) เพศ: หญิง (21) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (20)
Create: 2012-09-04 09:29:09Update: 2018-01-17 16:06:52 cip: 118.174.105.100
57 ณัชปภา 15
เพศ: ชาย (13) เพศ: หญิง (15) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (12)
Create: 2013-05-12 23:25:02Update: 2018-01-17 01:57:37 cip: 1.1.194.21
58 ณัชร 15
เพศ: ชาย (13) เพศ: หญิง (8) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (8)
Create: 2014-10-06 15:11:00Update: 2018-01-17 12:22:35 cip: 203.170.246.190
59 ณัฒชา 15
เพศ: ชาย (53) เพศ: หญิง (52) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (52)
Create: 2008-05-16 16:35:00Update: 2018-01-18 05:56:47 cip: 202.28.51.71
60 ณัตชา 15
เพศ: ชาย (20) เพศ: หญิง (19) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (15)
Create: 2012-07-08 16:24:16Update: 2018-01-12 02:50:59 cip: 27.130.207.112
61 ณัทกร 15
เพศ: ชาย (58) เพศ: หญิง (49) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (44)
Create: 2008-01-28 13:07:50Update: 2018-01-17 16:09:42 cip:
62 ณัทญา 15
เพศ: ชาย (9) เพศ: หญิง (7) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (7)
Create: 2014-04-24 07:05:08Update: 2018-01-16 10:33:42 cip: 183.89.70.4
63 ณาฎาชา 15
เพศ: ชาย (17) เพศ: หญิง (21) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (17)
Create: 2012-07-08 15:59:23Update: 2018-01-11 15:24:27 cip: 101.109.62.253
64 ณิชดาภา 15
เพศ: ชาย (16) เพศ: หญิง (16) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (16)
Create: 2012-07-10 21:00:15Update: 2018-01-09 07:43:46 cip: 110.49.241.77
65 ณิชตา 15
เพศ: ชาย (42) เพศ: หญิง (50) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (38)
Create: 2010-01-04 15:13:16Update: 2018-01-15 17:55:11 cip: 203.146.12.196
66 ณิฌา 15
เพศ: ชาย (19) เพศ: หญิง (16) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (16)
Create: 2012-05-24 09:26:40Update: 2018-01-13 04:55:09 cip: 110.77.137.248
67 ณิณา 15
เพศ: ชาย (34) เพศ: หญิง (34) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2011-02-25 00:02:00Update: 2018-01-16 07:29:26 cip: 183.89.233.48
68 ณิรดา 15
เพศ: ชาย (17) เพศ: หญิง (16) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (16)
Create: 2011-12-01 13:45:39Update: 2018-01-10 21:27:09 cip: 180.180.19.241
69 ณิว 15
เพศ: ชาย (16) เพศ: หญิง (16) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (13)
Create: 2012-07-01 08:48:29Update: 2018-01-10 10:00:09 cip: 27.55.5.217
70 ณุชิต 15
เพศ: ชาย (9) เพศ: หญิง (9) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (8)
Create: 2015-04-23 15:14:29Update: 2018-01-17 20:05:31 cip: 125.25.107.206
71 เณโร 15
เพศ: ชาย (14) เพศ: หญิง (15) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (13)
Create: 2012-05-15 22:55:18Update: 2018-01-03 00:29:19 cip: 115.67.160.27
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin