โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1697)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ญ' จำนวน 24 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 ญช์ 15
เพศ: ชาย (220) เพศ: หญิง (198) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (178)
Create: 2008-03-23 16:14:46Update: 2018-10-23 03:23:40 cip: 58.8.133.169
2 ญณัช 15
เพศ: ชาย (165) เพศ: หญิง (152) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (153)
Create: 2009-04-26 09:27:05Update: 2018-10-24 05:49:46 cip: 118.174.117.60
3 ญเทพ 15
เพศ: ชาย (170) เพศ: หญิง (167) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (158)
Create: 2008-08-17 02:32:14Update: 2018-10-24 08:10:41 cip: 202.91.19.204
4 ญฬิกา 15
เพศ: ชาย (40) เพศ: หญิง (46) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (44)
Create: 2013-09-25 11:26:39Update: 2018-10-14 19:59:32 cip: 203.144.220.246
5 ญาชิตา 15
เพศ: ชาย (114) เพศ: หญิง (100) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (106)
Create: 2010-11-26 09:11:54Update: 2018-10-24 09:48:04 cip: 58.147.0.186
6 ญาญิดา 15
เพศ: ชาย (46) เพศ: หญิง (60) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (52)
Create: 2013-01-14 12:21:03Update: 2018-10-24 10:47:52 cip: 125.26.30.29
7 ญาฏา 15
เพศ: ชาย (60) เพศ: หญิง (42) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (48)
Create: 2013-03-20 08:55:48Update: 2018-10-24 03:50:38 cip: 180.180.54.178
8 ญาณกร 15
เพศ: ชาย (115) เพศ: หญิง (106) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (101)
Create: 2006-03-29 08:56:56Update: 2018-10-24 05:00:23 cip:
9 ญาณเดช 15
เพศ: ชาย (113) เพศ: หญิง (99) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (89)
Create: 2008-05-20 21:09:10Update: 2018-10-24 08:00:20 cip: 125.24.0.169
10 ญาณัท 15
เพศ: ชาย (93) เพศ: หญิง (86) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (82)
Create: 2006-10-14 13:20:55Update: 2018-10-21 23:47:29 cip:
11 ญาณิก 15
เพศ: ชาย (84) เพศ: หญิง (81) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (89)
Create: 2008-10-11 09:12:41Update: 2018-10-24 06:46:11 cip: 202.149.25.236
12 ญาธิกา 15
เพศ: ชาย (32) เพศ: หญิง (36) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2012-10-23 19:11:05Update: 2018-10-10 13:38:34 cip: 49.49.118.226
13 ญาธิดา 15
เพศ: ชาย (40) เพศ: หญิง (37) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (48)
Create: 2011-06-06 13:45:22Update: 2018-10-15 02:48:37 cip: 202.28.78.72
14 ญาธิป 15
เพศ: ชาย (81) เพศ: หญิง (77) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (77)
Create: 2008-12-16 15:24:09Update: 2018-10-21 22:22:38 cip: 125.27.250.118
15 ญาธิภา 15
เพศ: ชาย (42) เพศ: หญิง (35) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (41)
Create: 2012-10-20 16:29:46Update: 2018-10-19 23:44:13 cip: 115.67.67.166
16 ญานกร 15
เพศ: ชาย (41) เพศ: หญิง (43) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (40)
Create: 2012-05-14 21:13:00Update: 2018-10-24 05:40:17 cip: 125.24.210.163
17 ญานน 15
เพศ: ชาย (129) เพศ: หญิง (91) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (85)
Create: 2008-10-04 08:57:44Update: 2018-10-24 01:01:24 cip: 58.147.18.167
18 ญานัด 15
เพศ: ชาย (82) เพศ: หญิง (82) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (83)
Create: 2009-04-15 12:06:59Update: 2018-10-20 00:55:03 cip: 118.172.244.135
19 ญานิก 15
เพศ: ชาย (80) เพศ: หญิง (85) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (80)
Create: 2008-10-11 09:12:40Update: 2018-10-24 06:14:03 cip: 202.149.25.225
20 ญาภาดี 15
เพศ: ชาย (38) เพศ: หญิง (42) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (44)
Create: 2011-07-29 08:27:41Update: 2018-10-24 09:28:09 cip: 115.87.231.67
21 ญาภาสุ 15
เพศ: ชาย (40) เพศ: หญิง (43) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (44)
Create: 2011-07-29 08:33:52Update: 2018-10-07 04:39:48 cip: 115.87.231.67
22 ญาริดา 15
เพศ: ชาย (42) เพศ: หญิง (43) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (35)
Create: 2012-02-11 09:14:17Update: 2018-10-13 15:37:09 cip: 180.180.47.41
23 ญาษิดา 15
เพศ: ชาย (30) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2015-03-22 18:08:52Update: 2018-10-24 08:50:34 cip: 1.179.167.2
24 ญิณดา 15
เพศ: ชาย (46) เพศ: หญิง (30) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (27)
Create: 2013-07-03 10:13:23Update: 2018-10-24 06:15:05 cip: 182.52.191.133
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin