โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1697)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ญ' จำนวน 24 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 ญช์ 15
เพศ: ชาย (208) เพศ: หญิง (192) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (166)
Create: 2008-03-23 16:14:46Update: 2018-08-15 18:00:53 cip: 58.8.133.169
2 ญณัช 15
เพศ: ชาย (158) เพศ: หญิง (146) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (145)
Create: 2009-04-26 09:27:05Update: 2018-08-15 16:58:20 cip: 118.174.117.60
3 ญเทพ 15
เพศ: ชาย (161) เพศ: หญิง (156) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (149)
Create: 2008-08-17 02:32:14Update: 2018-08-15 18:28:14 cip: 202.91.19.204
4 ญฬิกา 15
เพศ: ชาย (32) เพศ: หญิง (39) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (36)
Create: 2013-09-25 11:26:39Update: 2018-08-15 13:33:26 cip: 203.144.220.246
5 ญาชิตา 15
เพศ: ชาย (109) เพศ: หญิง (94) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (103)
Create: 2010-11-26 09:11:54Update: 2018-08-15 12:55:33 cip: 58.147.0.186
6 ญาญิดา 15
เพศ: ชาย (43) เพศ: หญิง (50) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (48)
Create: 2013-01-14 12:21:03Update: 2018-08-18 03:48:32 cip: 125.26.30.29
7 ญาฏา 15
เพศ: ชาย (41) เพศ: หญิง (36) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (41)
Create: 2013-03-20 08:55:48Update: 2018-08-17 11:35:33 cip: 180.180.54.178
8 ญาณกร 15
เพศ: ชาย (105) เพศ: หญิง (103) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (96)
Create: 2006-03-29 08:56:56Update: 2018-08-15 02:07:30 cip:
9 ญาณเดช 15
เพศ: ชาย (108) เพศ: หญิง (89) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (88)
Create: 2008-05-20 21:09:10Update: 2018-08-15 16:58:44 cip: 125.24.0.169
10 ญาณัท 15
เพศ: ชาย (84) เพศ: หญิง (80) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (77)
Create: 2006-10-14 13:20:55Update: 2018-08-15 15:04:56 cip:
11 ญาณิก 15
เพศ: ชาย (80) เพศ: หญิง (75) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (84)
Create: 2008-10-11 09:12:41Update: 2018-08-15 14:46:45 cip: 202.149.25.236
12 ญาธิกา 15
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (34) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2012-10-23 19:11:05Update: 2018-08-15 05:45:10 cip: 49.49.118.226
13 ญาธิดา 15
เพศ: ชาย (34) เพศ: หญิง (34) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (40)
Create: 2011-06-06 13:45:22Update: 2018-08-15 02:26:16 cip: 202.28.78.72
14 ญาธิป 15
เพศ: ชาย (78) เพศ: หญิง (75) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (73)
Create: 2008-12-16 15:24:09Update: 2018-08-15 07:53:35 cip: 125.27.250.118
15 ญาธิภา 15
เพศ: ชาย (36) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (30)
Create: 2012-10-20 16:29:46Update: 2018-08-15 07:28:56 cip: 115.67.67.166
16 ญานกร 15
เพศ: ชาย (34) เพศ: หญิง (39) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (37)
Create: 2012-05-14 21:13:00Update: 2018-08-18 03:14:45 cip: 125.24.210.163
17 ญานน 15
เพศ: ชาย (124) เพศ: หญิง (84) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (77)
Create: 2008-10-04 08:57:44Update: 2018-08-15 07:12:07 cip: 58.147.18.167
18 ญานัด 15
เพศ: ชาย (77) เพศ: หญิง (74) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (73)
Create: 2009-04-15 12:06:59Update: 2018-08-17 22:46:30 cip: 118.172.244.135
19 ญานิก 15
เพศ: ชาย (73) เพศ: หญิง (80) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (73)
Create: 2008-10-11 09:12:40Update: 2018-08-15 13:33:02 cip: 202.149.25.225
20 ญาภาดี 15
เพศ: ชาย (37) เพศ: หญิง (33) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (39)
Create: 2011-07-29 08:27:41Update: 2018-08-16 10:34:50 cip: 115.87.231.67
21 ญาภาสุ 15
เพศ: ชาย (39) เพศ: หญิง (36) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (37)
Create: 2011-07-29 08:33:52Update: 2018-08-15 16:22:33 cip: 115.87.231.67
22 ญาริดา 15
เพศ: ชาย (36) เพศ: หญิง (34) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (33)
Create: 2012-02-11 09:14:17Update: 2018-08-15 08:13:38 cip: 180.180.47.41
23 ญาษิดา 15
เพศ: ชาย (24) เพศ: หญิง (29) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (22)
Create: 2015-03-22 18:08:52Update: 2018-08-15 19:03:18 cip: 1.179.167.2
24 ญิณดา 15
เพศ: ชาย (26) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2013-07-03 10:13:23Update: 2018-08-15 13:34:23 cip: 182.52.191.133
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin