โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1696)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ญ' จำนวน 24 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 ญช์ 15
เพศ: ชาย (201) เพศ: หญิง (188) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (158)
Create: 2008-03-23 16:14:46Update: 2018-06-20 07:04:28 cip: 58.8.133.169
2 ญณัช 15
เพศ: ชาย (151) เพศ: หญิง (138) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (137)
Create: 2009-04-26 09:27:05Update: 2018-06-21 06:55:57 cip: 118.174.117.60
3 ญเทพ 15
เพศ: ชาย (157) เพศ: หญิง (147) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (142)
Create: 2008-08-17 02:32:14Update: 2018-06-18 16:49:47 cip: 202.91.19.204
4 ญฬิกา 15
เพศ: ชาย (27) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2013-09-25 11:26:39Update: 2018-06-10 19:12:47 cip: 203.144.220.246
5 ญาชิตา 15
เพศ: ชาย (106) เพศ: หญิง (87) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (99)
Create: 2010-11-26 09:11:54Update: 2018-06-21 01:53:59 cip: 58.147.0.186
6 ญาญิดา 15
เพศ: ชาย (39) เพศ: หญิง (42) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (45)
Create: 2013-01-14 12:21:03Update: 2018-06-10 18:21:57 cip: 125.26.30.29
7 ญาฏา 15
เพศ: ชาย (31) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (32)
Create: 2013-03-20 08:55:48Update: 2018-06-10 18:22:01 cip: 180.180.54.178
8 ญาณกร 15
เพศ: ชาย (100) เพศ: หญิง (96) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (93)
Create: 2006-03-29 08:56:56Update: 2018-06-20 19:33:25 cip:
9 ญาณเดช 15
เพศ: ชาย (105) เพศ: หญิง (85) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (86)
Create: 2008-05-20 21:09:10Update: 2018-06-21 04:55:02 cip: 125.24.0.169
10 ญาณัท 15
เพศ: ชาย (80) เพศ: หญิง (77) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (74)
Create: 2006-10-14 13:20:55Update: 2018-06-11 21:03:52 cip:
11 ญาณิก 15
เพศ: ชาย (75) เพศ: หญิง (72) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (78)
Create: 2008-10-11 09:12:41Update: 2018-06-10 18:22:20 cip: 202.149.25.236
12 ญาธิกา 15
เพศ: ชาย (24) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (25)
Create: 2012-10-23 19:11:05Update: 2018-06-20 02:01:15 cip: 49.49.118.226
13 ญาธิดา 15
เพศ: ชาย (31) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (33)
Create: 2011-06-06 13:45:22Update: 2018-06-20 01:43:32 cip: 202.28.78.72
14 ญาธิป 15
เพศ: ชาย (73) เพศ: หญิง (69) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (69)
Create: 2008-12-16 15:24:09Update: 2018-06-10 18:22:33 cip: 125.27.250.118
15 ญาธิภา 15
เพศ: ชาย (33) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2012-10-20 16:29:46Update: 2018-06-22 07:26:58 cip: 115.67.67.166
16 ญานกร 15
เพศ: ชาย (27) เพศ: หญิง (33) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (32)
Create: 2012-05-14 21:13:00Update: 2018-06-10 18:22:42 cip: 125.24.210.163
17 ญานน 15
เพศ: ชาย (120) เพศ: หญิง (81) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (72)
Create: 2008-10-04 08:57:44Update: 2018-06-14 15:26:30 cip: 58.147.18.167
18 ญานัด 15
เพศ: ชาย (74) เพศ: หญิง (69) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (69)
Create: 2009-04-15 12:06:59Update: 2018-06-20 07:50:02 cip: 118.172.244.135
19 ญานิก 15
เพศ: ชาย (69) เพศ: หญิง (76) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (68)
Create: 2008-10-11 09:12:40Update: 2018-06-17 15:29:54 cip: 202.149.25.225
20 ญาภาดี 15
เพศ: ชาย (33) เพศ: หญิง (30) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2011-07-29 08:27:41Update: 2018-06-10 18:23:01 cip: 115.87.231.67
21 ญาภาสุ 15
เพศ: ชาย (37) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (35)
Create: 2011-07-29 08:33:52Update: 2018-06-22 02:47:07 cip: 115.87.231.67
22 ญาริดา 15
เพศ: ชาย (32) เพศ: หญิง (29) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2012-02-11 09:14:17Update: 2018-06-10 18:23:10 cip: 180.180.47.41
23 ญาษิดา 15
เพศ: ชาย (20) เพศ: หญิง (26) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (18)
Create: 2015-03-22 18:08:52Update: 2018-06-10 18:23:14 cip: 1.179.167.2
24 ญิณดา 15
เพศ: ชาย (23) เพศ: หญิง (23) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (20)
Create: 2013-07-03 10:13:23Update: 2018-06-18 14:32:50 cip: 182.52.191.133
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin