โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1692)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ญ' จำนวน 24 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 ญช์ 15
เพศ: ชาย (189) เพศ: หญิง (180) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (148)
Create: 2008-03-23 16:14:46Update: 2018-04-15 13:05:58 cip: 58.8.133.169
2 ญณัช 15
เพศ: ชาย (142) เพศ: หญิง (126) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (128)
Create: 2009-04-26 09:27:05Update: 2018-04-19 22:19:27 cip: 118.174.117.60
3 ญเทพ 15
เพศ: ชาย (148) เพศ: หญิง (140) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (134)
Create: 2008-08-17 02:32:14Update: 2018-04-12 15:08:07 cip: 202.91.19.204
4 ญฬิกา 15
เพศ: ชาย (17) เพศ: หญิง (22) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (22)
Create: 2013-09-25 11:26:39Update: 2018-04-23 04:32:09 cip: 203.144.220.246
5 ญาชิตา 15
เพศ: ชาย (100) เพศ: หญิง (81) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (88)
Create: 2010-11-26 09:11:54Update: 2018-03-29 23:15:31 cip: 58.147.0.186
6 ญาญิดา 15
เพศ: ชาย (33) เพศ: หญิง (35) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (37)
Create: 2013-01-14 12:21:03Update: 2018-04-11 03:54:51 cip: 125.26.30.29
7 ญาฏา 15
เพศ: ชาย (22) เพศ: หญิง (25) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2013-03-20 08:55:48Update: 2018-04-22 05:26:20 cip: 180.180.54.178
8 ญาณกร 15
เพศ: ชาย (92) เพศ: หญิง (91) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (86)
Create: 2006-03-29 08:56:56Update: 2018-04-09 13:23:05 cip:
9 ญาณเดช 15
เพศ: ชาย (100) เพศ: หญิง (81) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (80)
Create: 2008-05-20 21:09:10Update: 2018-03-29 16:57:37 cip: 125.24.0.169
10 ญาณัท 15
เพศ: ชาย (74) เพศ: หญิง (71) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (70)
Create: 2006-10-14 13:20:55Update: 2018-04-14 20:23:14 cip:
11 ญาณิก 15
เพศ: ชาย (71) เพศ: หญิง (69) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (73)
Create: 2008-10-11 09:12:41Update: 2018-04-01 01:29:41 cip: 202.149.25.236
12 ญาธิกา 15
เพศ: ชาย (22) เพศ: หญิง (25) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (22)
Create: 2012-10-23 19:11:05Update: 2018-04-17 03:24:43 cip: 49.49.118.226
13 ญาธิดา 15
เพศ: ชาย (26) เพศ: หญิง (28) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2011-06-06 13:45:22Update: 2018-04-09 04:49:51 cip: 202.28.78.72
14 ญาธิป 15
เพศ: ชาย (70) เพศ: หญิง (65) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (66)
Create: 2008-12-16 15:24:09Update: 2018-04-22 11:44:06 cip: 125.27.250.118
15 ญาธิภา 15
เพศ: ชาย (25) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (21)
Create: 2012-10-20 16:29:46Update: 2018-04-18 04:04:24 cip: 115.67.67.166
16 ญานกร 15
เพศ: ชาย (22) เพศ: หญิง (29) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (25)
Create: 2012-05-14 21:13:00Update: 2018-04-23 01:58:11 cip: 125.24.210.163
17 ญานน 15
เพศ: ชาย (116) เพศ: หญิง (75) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (69)
Create: 2008-10-04 08:57:44Update: 2018-04-08 10:31:07 cip: 58.147.18.167
18 ญานัด 15
เพศ: ชาย (67) เพศ: หญิง (65) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (62)
Create: 2009-04-15 12:06:59Update: 2018-04-06 10:39:01 cip: 118.172.244.135
19 ญานิก 15
เพศ: ชาย (66) เพศ: หญิง (73) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (65)
Create: 2008-10-11 09:12:40Update: 2018-04-23 02:44:30 cip: 202.149.25.225
20 ญาภาดี 15
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (24)
Create: 2011-07-29 08:27:41Update: 2018-04-06 22:58:37 cip: 115.87.231.67
21 ญาภาสุ 15
เพศ: ชาย (34) เพศ: หญิง (29) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2011-07-29 08:33:52Update: 2018-04-15 13:17:55 cip: 115.87.231.67
22 ญาริดา 15
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (26) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (27)
Create: 2012-02-11 09:14:17Update: 2018-04-10 11:48:39 cip: 180.180.47.41
23 ญาษิดา 15
เพศ: ชาย (15) เพศ: หญิง (22) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (15)
Create: 2015-03-22 18:08:52Update: 2018-04-19 19:30:33 cip: 1.179.167.2
24 ญิณดา 15
เพศ: ชาย (17) เพศ: หญิง (20) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (16)
Create: 2013-07-03 10:13:23Update: 2018-03-29 01:22:27 cip: 182.52.191.133
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin