โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด (1688)
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ญ' จำนวน 24 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 ญช์ 15
เพศ: ชาย (177) เพศ: หญิง (171) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (139)
Create: 2008-03-23 16:14:46Update: 2018-01-17 14:30:10 cip: 58.8.133.169
2 ญณัช 15
เพศ: ชาย (131) เพศ: หญิง (117) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (118)
Create: 2009-04-26 09:27:05Update: 2018-01-17 10:51:17 cip: 118.174.117.60
3 ญเทพ 15
เพศ: ชาย (138) เพศ: หญิง (131) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (125)
Create: 2008-08-17 02:32:14Update: 2018-01-18 08:49:09 cip: 202.91.19.204
4 ญฬิกา 15
เพศ: ชาย (10) เพศ: หญิง (14) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (12)
Create: 2013-09-25 11:26:39Update: 2018-01-16 06:02:21 cip: 203.144.220.246
5 ญาชิตา 15
เพศ: ชาย (94) เพศ: หญิง (76) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (81)
Create: 2010-11-26 09:11:54Update: 2018-01-08 23:14:43 cip: 58.147.0.186
6 ญาญิดา 15
เพศ: ชาย (27) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (28)
Create: 2013-01-14 12:21:03Update: 2018-01-08 01:08:56 cip: 125.26.30.29
7 ญาฏา 15
เพศ: ชาย (17) เพศ: หญิง (16) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (15)
Create: 2013-03-20 08:55:48Update: 2018-01-17 16:20:05 cip: 180.180.54.178
8 ญาณกร 15
เพศ: ชาย (82) เพศ: หญิง (81) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (79)
Create: 2006-03-29 08:56:56Update: 2018-01-17 15:26:44 cip:
9 ญาณเดช 15
เพศ: ชาย (93) เพศ: หญิง (78) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (75)
Create: 2008-05-20 21:09:10Update: 2018-01-17 04:36:48 cip: 125.24.0.169
10 ญาณัท 15
เพศ: ชาย (68) เพศ: หญิง (63) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (69)
Create: 2006-10-14 13:20:55Update: 2018-01-14 02:18:07 cip:
11 ญาณิก 15
เพศ: ชาย (68) เพศ: หญิง (66) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (66)
Create: 2008-10-11 09:12:41Update: 2018-01-17 08:30:34 cip: 202.149.25.236
12 ญาธิกา 15
เพศ: ชาย (19) เพศ: หญิง (21) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (18)
Create: 2012-10-23 19:11:05Update: 2018-01-16 18:22:52 cip: 49.49.118.226
13 ญาธิดา 15
เพศ: ชาย (23) เพศ: หญิง (23) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2011-06-06 13:45:22Update: 2018-01-18 12:50:32 cip: 202.28.78.72
14 ญาธิป 15
เพศ: ชาย (64) เพศ: หญิง (62) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (60)
Create: 2008-12-16 15:24:09Update: 2018-01-13 17:32:51 cip: 125.27.250.118
15 ญาธิภา 15
เพศ: ชาย (19) เพศ: หญิง (19) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (16)
Create: 2012-10-20 16:29:46Update: 2018-01-16 14:55:47 cip: 115.67.67.166
16 ญานกร 15
เพศ: ชาย (18) เพศ: หญิง (18) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (20)
Create: 2012-05-14 21:13:00Update: 2018-01-15 07:24:36 cip: 125.24.210.163
17 ญานน 15
เพศ: ชาย (111) เพศ: หญิง (65) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (66)
Create: 2008-10-04 08:57:44Update: 2018-01-15 12:08:29 cip: 58.147.18.167
18 ญานัด 15
เพศ: ชาย (63) เพศ: หญิง (57) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (57)
Create: 2009-04-15 12:06:59Update: 2018-01-16 22:46:25 cip: 118.172.244.135
19 ญานิก 15
เพศ: ชาย (63) เพศ: หญิง (63) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (62)
Create: 2008-10-11 09:12:40Update: 2018-01-17 15:43:58 cip: 202.149.25.225
20 ญาภาดี 15
เพศ: ชาย (23) เพศ: หญิง (22) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (20)
Create: 2011-07-29 08:27:41Update: 2018-01-17 21:19:05 cip: 115.87.231.67
21 ญาภาสุ 15
เพศ: ชาย (27) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2011-07-29 08:33:52Update: 2018-01-18 12:48:33 cip: 115.87.231.67
22 ญาริดา 15
เพศ: ชาย (23) เพศ: หญิง (20) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (21)
Create: 2012-02-11 09:14:17Update: 2018-01-16 00:43:26 cip: 180.180.47.41
23 ญาษิดา 15
เพศ: ชาย (10) เพศ: หญิง (11) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (10)
Create: 2015-03-22 18:08:52Update: 2018-01-05 09:02:57 cip: 1.179.167.2
24 ญิณดา 15
เพศ: ชาย (13) เพศ: หญิง (15) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (13)
Create: 2013-07-03 10:13:23Update: 2018-01-17 19:43:47 cip: 182.52.191.133
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin