โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ง' จำนวน 47 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 2
เพศ: ชาย (52) เพศ: หญิง (52) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (48)
Create: 2011-11-07 23:13:59Update: 2018-01-02 05:48:41 cip: 110.49.227.141
2 งง 4
เพศ: ชาย (49) เพศ: หญิง (47) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (46)
Create: 2012-02-11 10:44:19Update: 2018-01-15 15:31:59 cip: 125.26.72.152
3 งงงง 8
เพศ: ชาย (46) เพศ: หญิง (48) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (47)
Create: 2012-08-03 00:51:48Update: 2018-01-17 05:35:24 cip: 180.214.213.164
4 งงงวย 20
เพศ: ชาย (46) เพศ: หญิง (50) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (46)
Create: 2012-08-03 00:52:02Update: 2018-01-12 21:10:59 cip: 180.214.213.164
5 งาน 8
เพศ: ชาย (159) เพศ: หญิง (103) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (103)
Create: 2006-06-08 20:16:31Update: 2018-01-06 04:56:51 cip:
6 งานพิริยะธรรม 57
เพศ: ชาย (32) เพศ: หญิง (31) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2013-06-21 09:45:01Update: 2018-01-15 23:54:37 cip: 110.78.149.148
7 งาม 8
เพศ: ชาย (36) เพศ: หญิง (39) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (37)
Create: 2013-03-22 17:13:44Update: 2018-01-08 10:13:02 cip: 101.109.6.193
8 งามเกษ 15
เพศ: ชาย (59) เพศ: หญิง (62) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (62)
Create: 2012-05-09 08:28:40Update: 2018-01-09 12:23:25 cip: 58.11.142.62
9 งามขำ 11
เพศ: ชาย (36) เพศ: หญิง (40) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (36)
Create: 2013-04-17 14:21:25Update: 2018-01-17 00:52:17 cip: 110.49.233.165
10 งามจรุพรโกศล 49
เพศ: ชาย (46) เพศ: หญิง (40) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (44)
Create: 2011-11-23 15:02:43Update: 2018-01-13 03:47:52 cip: 101.109.28.17
11 งามจารุพรโกศล 50
เพศ: ชาย (47) เพศ: หญิง (43) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (45)
Create: 2011-11-23 14:25:12Update: 2018-01-15 22:57:12 cip: 101.109.28.17
12 งามจิต 21
เพศ: ชาย (40) เพศ: หญิง (41) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (40)
Create: 2013-04-21 12:31:59Update: 2018-01-15 13:32:20 cip: 113.53.26.145
13 งามตระกาญจน์ 45
เพศ: ชาย (38) เพศ: หญิง (40) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (38)
Create: 2012-03-18 21:13:01Update: 2018-01-09 09:00:29 cip: 223.206.104.144
14 งามตะวัน 30
เพศ: ชาย (46) เพศ: หญิง (50) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (46)
Create: 2012-11-19 21:30:49Update: 2018-01-15 18:42:58 cip: 223.205.220.103
15 งามตา 12
เพศ: ชาย (99) เพศ: หญิง (116) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (89)
Create: 2010-10-29 19:18:55Update: 2018-01-05 06:34:29 cip: 125.27.133.3
16 งามเตร 17
เพศ: ชาย (51) เพศ: หญิง (47) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (46)
Create: 2012-08-21 13:06:37Update: 2018-01-17 23:10:29 cip: 49.48.140.4
17 งามนภา 15
เพศ: ชาย (43) เพศ: หญิง (50) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (49)
Create: 2013-04-14 11:48:56Update: 2018-01-18 02:54:30 cip: 115.67.33.72
18 งามนิจ 23
เพศ: ชาย (49) เพศ: หญิง (47) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (44)
Create: 2012-12-11 21:26:10Update: 2018-01-16 16:34:54 cip: 118.172.121.106
19 งามนิตย์ 37
เพศ: ชาย (32) เพศ: หญิง (31) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (32)
Create: 2013-05-08 22:44:39Update: 2018-01-07 03:14:58 cip: 171.4.32.254
20 งามเนตร 22
เพศ: ชาย (97) เพศ: หญิง (93) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (108)
Create: 2008-11-11 10:24:18Update: 2018-01-12 07:24:54 cip: 58.136.131.76
21 งามปาน 16
เพศ: ชาย (47) เพศ: หญิง (46) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (50)
Create: 2012-06-04 09:55:16Update: 2018-01-16 14:37:55 cip: 27.55.15.60
22 งามพงศ์ 34
เพศ: ชาย (85) เพศ: หญิง (80) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (101)
Create: 2009-05-26 18:35:07Update: 2018-01-13 01:56:07 cip: 110.49.66.223
23 งามพรรณ 29
เพศ: ชาย (49) เพศ: หญิง (48) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (47)
Create: 2012-09-06 10:25:38Update: 2018-01-18 06:20:37 cip: 203.130.145.98
24 งามพร้อม 33
เพศ: ชาย (73) เพศ: หญิง (70) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (66)
Create: 2011-03-08 20:40:19Update: 2018-01-09 00:34:20 cip: 125.26.203.103
25 งามพล 22
เพศ: ชาย (98) เพศ: หญิง (123) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (119)
Create: 2008-11-11 10:24:28Update: 2018-01-18 14:38:46 cip: 58.136.131.76
26 งามพิตร 27
เพศ: ชาย (51) เพศ: หญิง (49) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (46)
Create: 2012-07-27 15:31:29Update: 2018-01-11 13:47:48 cip: 203.116.33.71
27 งามพิศ 27
เพศ: ชาย (109) เพศ: หญิง (109) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (94)
Create: 2008-09-11 14:16:01Update: 2018-01-16 19:29:08 cip: 134.102.123.211
28 งามพิษ 24
เพศ: ชาย (98) เพศ: หญิง (132) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (107)
Create: 2009-02-20 15:36:09Update: 2018-01-09 16:43:02 cip: 124.121.48.125
29 งามรวี 25
เพศ: ชาย (95) เพศ: หญิง (123) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (96)
Create: 2008-11-11 10:24:35Update: 2018-01-15 06:08:33 cip: 58.136.131.76
30 งามรัตนกุล 32
เพศ: ชาย (17) เพศ: หญิง (22) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (19)
Create: 2016-12-16 14:42:30Update: 2018-01-15 11:48:52 cip: 118.173.137.254
31 งามลักษณ์ 37
เพศ: ชาย (34) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (32)
Create: 2012-03-29 15:38:34Update: 2018-01-16 16:46:30 cip: 125.26.81.178
32 งามวิภา 20
เพศ: ชาย (89) เพศ: หญิง (77) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (80)
Create: 2008-11-11 10:24:48Update: 2018-01-15 17:19:51 cip: 58.136.131.76
33 งามวิไล 33
เพศ: ชาย (72) เพศ: หญิง (101) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (70)
Create: 2008-11-11 10:24:57Update: 2018-01-18 12:11:44 cip: 58.136.131.76
34 งามวิวาห์ 39
เพศ: ชาย (69) เพศ: หญิง (84) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (69)
Create: 2008-11-13 11:45:18Update: 2018-01-10 17:02:45 cip: 124.120.188.66
35 งามศิริ 27
เพศ: ชาย (24) เพศ: หญิง (26) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2012-10-31 15:07:08Update: 2018-01-09 01:15:07 cip: 110.169.143.101
36 งามสิริ 27
เพศ: ชาย (9) เพศ: หญิง (12) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (9)
Create: 2013-08-27 18:39:50Update: 2017-12-31 04:49:05 cip: 54.244.60.146
37 งามสิรี 30
เพศ: ชาย (23) เพศ: หญิง (23) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (22)
Create: 2012-06-15 23:38:10Update: 2018-01-15 22:57:03 cip: 206.53.148.240
38 งุงิ 9
เพศ: ชาย (30) เพศ: หญิง (28) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (28)
Create: 2012-08-20 13:21:14Update: 2018-01-16 15:58:37 cip: 49.49.212.95
39 เง็น 17
เพศ: ชาย (51) เพศ: หญิง (63) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (62)
Create: 2011-02-26 11:55:27Update: 2018-01-16 01:28:58 cip: 182.93.188.87
40 เงาจันทร์ 34
เพศ: ชาย (60) เพศ: หญิง (57) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (54)
Create: 2009-08-01 12:53:42Update: 2018-01-15 12:30:52 cip: 119.31.80.197
41 เงาทราย 19
เพศ: ชาย (52) เพศ: หญิง (51) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (49)
Create: 2011-02-24 23:56:46Update: 2018-01-15 04:08:41 cip: 115.87.136.135
42 เงิน 13
เพศ: ชาย (22) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (23)
Create: 2012-01-23 11:10:30Update: 2018-01-18 05:47:39 cip: 182.53.155.217
43 เงินทองดี 30
เพศ: ชาย (18) เพศ: หญิง (18) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (14)
Create: 2012-07-22 17:42:27Update: 2018-01-13 06:16:22 cip: 223.205.161.47
44 เงินยวง 29
เพศ: ชาย (8) เพศ: หญิง (7) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (8)
Create: 2014-02-16 12:24:09Update: 2018-01-05 22:34:46 cip: 124.120.176.228
45 แง้เจริญกุล 34
เพศ: ชาย (18) เพศ: หญิง (19) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (19)
Create: 2011-12-08 12:34:31Update: 2018-01-09 00:08:08 cip: 58.8.132.145
46 แงซาย 20
เพศ: ชาย (52) เพศ: หญิง (47) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (50)
Create: 2011-01-28 21:34:58Update: 2018-01-18 13:35:45 cip: 182.53.203.13
47 โงกุน 13
เพศ: ชาย (953) เพศ: หญิง (777) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (888)
Create: 2008-10-11 21:12:42Update: 2018-01-17 06:09:48 cip: 118.174.6.188
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin