โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ง' จำนวน 47 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 2
เพศ: ชาย (82) เพศ: หญิง (82) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (87)
Create: 2011-11-07 23:13:59Update: 2018-10-23 05:51:17 cip: 110.49.227.141
2 งง 4
เพศ: ชาย (81) เพศ: หญิง (72) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (77)
Create: 2012-02-11 10:44:19Update: 2018-10-13 06:59:51 cip: 125.26.72.152
3 งงงง 8
เพศ: ชาย (84) เพศ: หญิง (79) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (74)
Create: 2012-08-03 00:51:48Update: 2018-10-08 19:51:10 cip: 180.214.213.164
4 งงงวย 20
เพศ: ชาย (89) เพศ: หญิง (75) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (76)
Create: 2012-08-03 00:52:02Update: 2018-10-23 13:48:06 cip: 180.214.213.164
5 งาน 8
เพศ: ชาย (197) เพศ: หญิง (126) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (133)
Create: 2006-06-08 20:16:31Update: 2018-10-11 21:05:17 cip:
6 งานพิริยะธรรม 57
เพศ: ชาย (64) เพศ: หญิง (55) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (56)
Create: 2013-06-21 09:45:01Update: 2018-10-07 02:18:50 cip: 110.78.149.148
7 งาม 8
เพศ: ชาย (59) เพศ: หญิง (67) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (65)
Create: 2013-03-22 17:13:44Update: 2018-10-09 19:49:14 cip: 101.109.6.193
8 งามเกษ 15
เพศ: ชาย (98) เพศ: หญิง (103) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (112)
Create: 2012-05-09 08:28:40Update: 2018-10-15 03:40:55 cip: 58.11.142.62
9 งามขำ 11
เพศ: ชาย (84) เพศ: หญิง (72) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (70)
Create: 2013-04-17 14:21:25Update: 2018-10-14 07:39:00 cip: 110.49.233.165
10 งามจรุพรโกศล 49
เพศ: ชาย (68) เพศ: หญิง (63) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (71)
Create: 2011-11-23 15:02:43Update: 2018-10-11 10:29:41 cip: 101.109.28.17
11 งามจารุพรโกศล 50
เพศ: ชาย (75) เพศ: หญิง (68) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (69)
Create: 2011-11-23 14:25:12Update: 2018-10-23 13:45:04 cip: 101.109.28.17
12 งามจิต 21
เพศ: ชาย (66) เพศ: หญิง (79) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (71)
Create: 2013-04-21 12:31:59Update: 2018-10-13 12:39:53 cip: 113.53.26.145
13 งามตระกาญจน์ 45
เพศ: ชาย (58) เพศ: หญิง (67) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (84)
Create: 2012-03-18 21:13:01Update: 2018-10-14 04:17:04 cip: 223.206.104.144
14 งามตะวัน 30
เพศ: ชาย (71) เพศ: หญิง (68) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (71)
Create: 2012-11-19 21:30:49Update: 2018-10-06 21:33:00 cip: 223.205.220.103
15 งามตา 12
เพศ: ชาย (128) เพศ: หญิง (141) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (131)
Create: 2010-10-29 19:18:55Update: 2018-10-13 20:12:45 cip: 125.27.133.3
16 งามเตร 17
เพศ: ชาย (78) เพศ: หญิง (81) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (71)
Create: 2012-08-21 13:06:37Update: 2018-10-16 20:22:33 cip: 49.48.140.4
17 งามนภา 15
เพศ: ชาย (90) เพศ: หญิง (91) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (91)
Create: 2013-04-14 11:48:56Update: 2018-10-20 03:04:09 cip: 115.67.33.72
18 งามนิจ 23
เพศ: ชาย (85) เพศ: หญิง (85) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (85)
Create: 2012-12-11 21:26:10Update: 2018-10-15 08:51:30 cip: 118.172.121.106
19 งามนิตย์ 37
เพศ: ชาย (54) เพศ: หญิง (49) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (54)
Create: 2013-05-08 22:44:39Update: 2018-10-14 15:14:36 cip: 171.4.32.254
20 งามเนตร 22
เพศ: ชาย (135) เพศ: หญิง (123) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (137)
Create: 2008-11-11 10:24:18Update: 2018-10-10 22:03:55 cip: 58.136.131.76
21 งามปาน 16
เพศ: ชาย (75) เพศ: หญิง (90) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (90)
Create: 2012-06-04 09:55:16Update: 2018-10-15 06:40:35 cip: 27.55.15.60
22 งามพงศ์ 34
เพศ: ชาย (109) เพศ: หญิง (110) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (121)
Create: 2009-05-26 18:35:07Update: 2018-10-02 22:48:46 cip: 110.49.66.223
23 งามพรรณ 29
เพศ: ชาย (87) เพศ: หญิง (86) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (97)
Create: 2012-09-06 10:25:38Update: 2018-10-23 09:38:55 cip: 203.130.145.98
24 งามพร้อม 33
เพศ: ชาย (96) เพศ: หญิง (99) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (84)
Create: 2011-03-08 20:40:19Update: 2018-10-14 02:40:37 cip: 125.26.203.103
25 งามพล 22
เพศ: ชาย (130) เพศ: หญิง (153) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (149)
Create: 2008-11-11 10:24:28Update: 2018-10-11 06:01:36 cip: 58.136.131.76
26 งามพิตร 27
เพศ: ชาย (86) เพศ: หญิง (83) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (90)
Create: 2012-07-27 15:31:29Update: 2018-10-14 15:32:46 cip: 203.116.33.71
27 งามพิศ 27
เพศ: ชาย (148) เพศ: หญิง (135) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (127)
Create: 2008-09-11 14:16:01Update: 2018-10-06 11:03:17 cip: 134.102.123.211
28 งามพิษ 24
เพศ: ชาย (161) เพศ: หญิง (169) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (141)
Create: 2009-02-20 15:36:09Update: 2018-10-22 09:38:08 cip: 124.121.48.125
29 งามรวี 25
เพศ: ชาย (122) เพศ: หญิง (160) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (140)
Create: 2008-11-11 10:24:35Update: 2018-10-05 00:29:34 cip: 58.136.131.76
30 งามรัตนกุล 32
เพศ: ชาย (64) เพศ: หญิง (44) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (46)
Create: 2016-12-16 14:42:30Update: 2018-10-02 00:38:08 cip: 118.173.137.254
31 งามลักษณ์ 37
เพศ: ชาย (44) เพศ: หญิง (46) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (42)
Create: 2012-03-29 15:38:34Update: 2018-10-13 11:46:10 cip: 125.26.81.178
32 งามวิภา 20
เพศ: ชาย (120) เพศ: หญิง (94) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (98)
Create: 2008-11-11 10:24:48Update: 2018-10-22 17:23:44 cip: 58.136.131.76
33 งามวิไล 33
เพศ: ชาย (81) เพศ: หญิง (108) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (84)
Create: 2008-11-11 10:24:57Update: 2018-09-29 12:39:42 cip: 58.136.131.76
34 งามวิวาห์ 39
เพศ: ชาย (82) เพศ: หญิง (97) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (79)
Create: 2008-11-13 11:45:18Update: 2018-10-15 14:00:17 cip: 124.120.188.66
35 งามศิริ 27
เพศ: ชาย (41) เพศ: หญิง (55) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (44)
Create: 2012-10-31 15:07:08Update: 2018-10-13 03:42:32 cip: 110.169.143.101
36 งามสิริ 27
เพศ: ชาย (30) เพศ: หญิง (31) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (28)
Create: 2013-08-27 18:39:50Update: 2018-10-21 15:25:07 cip: 54.244.60.146
37 งามสิรี 30
เพศ: ชาย (42) เพศ: หญิง (34) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (35)
Create: 2012-06-15 23:38:10Update: 2018-10-07 13:13:30 cip: 206.53.148.240
38 งุงิ 9
เพศ: ชาย (53) เพศ: หญิง (47) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (44)
Create: 2012-08-20 13:21:14Update: 2018-10-21 04:40:18 cip: 49.49.212.95
39 เง็น 17
เพศ: ชาย (78) เพศ: หญิง (81) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (81)
Create: 2011-02-26 11:55:27Update: 2018-10-24 10:50:55 cip: 182.93.188.87
40 เงาจันทร์ 34
เพศ: ชาย (72) เพศ: หญิง (71) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (74)
Create: 2009-08-01 12:53:42Update: 2018-10-23 03:51:59 cip: 119.31.80.197
41 เงาทราย 19
เพศ: ชาย (72) เพศ: หญิง (87) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (118)
Create: 2011-02-24 23:56:46Update: 2018-10-23 15:44:39 cip: 115.87.136.135
42 เงิน 13
เพศ: ชาย (41) เพศ: หญิง (49) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (51)
Create: 2012-01-23 11:10:30Update: 2018-10-22 10:12:45 cip: 182.53.155.217
43 เงินทองดี 30
เพศ: ชาย (26) เพศ: หญิง (33) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (25)
Create: 2012-07-22 17:42:27Update: 2018-10-21 21:39:31 cip: 223.205.161.47
44 เงินยวง 29
เพศ: ชาย (20) เพศ: หญิง (22) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (19)
Create: 2014-02-16 12:24:09Update: 2018-10-07 08:59:59 cip: 124.120.176.228
45 แง้เจริญกุล 34
เพศ: ชาย (30) เพศ: หญิง (33) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (33)
Create: 2011-12-08 12:34:31Update: 2018-10-14 14:26:49 cip: 58.8.132.145
46 แงซาย 20
เพศ: ชาย (82) เพศ: หญิง (66) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (70)
Create: 2011-01-28 21:34:58Update: 2018-10-20 23:24:38 cip: 182.53.203.13
47 โงกุน 13
เพศ: ชาย (1147) เพศ: หญิง (867) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (1045)
Create: 2008-10-11 21:12:42Update: 2018-10-23 18:59:53 cip: 118.174.6.188
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin