โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ง' จำนวน 47 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 2
เพศ: ชาย (73) เพศ: หญิง (73) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (77)
Create: 2011-11-07 23:13:59Update: 2018-08-10 11:28:40 cip: 110.49.227.141
2 งง 4
เพศ: ชาย (74) เพศ: หญิง (64) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (69)
Create: 2012-02-11 10:44:19Update: 2018-07-25 17:40:42 cip: 125.26.72.152
3 งงงง 8
เพศ: ชาย (68) เพศ: หญิง (71) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (68)
Create: 2012-08-03 00:51:48Update: 2018-08-04 12:05:26 cip: 180.214.213.164
4 งงงวย 20
เพศ: ชาย (76) เพศ: หญิง (67) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (61)
Create: 2012-08-03 00:52:02Update: 2018-08-16 04:04:24 cip: 180.214.213.164
5 งาน 8
เพศ: ชาย (188) เพศ: หญิง (121) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (125)
Create: 2006-06-08 20:16:31Update: 2018-08-18 00:02:36 cip:
6 งานพิริยะธรรม 57
เพศ: ชาย (55) เพศ: หญิง (47) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (50)
Create: 2013-06-21 09:45:01Update: 2018-07-25 17:41:07 cip: 110.78.149.148
7 งาม 8
เพศ: ชาย (54) เพศ: หญิง (57) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (59)
Create: 2013-03-22 17:13:44Update: 2018-07-25 17:41:12 cip: 101.109.6.193
8 งามเกษ 15
เพศ: ชาย (88) เพศ: หญิง (91) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (100)
Create: 2012-05-09 08:28:40Update: 2018-08-14 22:43:09 cip: 58.11.142.62
9 งามขำ 11
เพศ: ชาย (58) เพศ: หญิง (65) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (61)
Create: 2013-04-17 14:21:25Update: 2018-08-04 16:25:50 cip: 110.49.233.165
10 งามจรุพรโกศล 49
เพศ: ชาย (63) เพศ: หญิง (57) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (65)
Create: 2011-11-23 15:02:43Update: 2018-08-14 12:53:39 cip: 101.109.28.17
11 งามจารุพรโกศล 50
เพศ: ชาย (69) เพศ: หญิง (63) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (64)
Create: 2011-11-23 14:25:12Update: 2018-08-04 21:38:54 cip: 101.109.28.17
12 งามจิต 21
เพศ: ชาย (60) เพศ: หญิง (64) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (65)
Create: 2013-04-21 12:31:59Update: 2018-08-17 10:33:51 cip: 113.53.26.145
13 งามตระกาญจน์ 45
เพศ: ชาย (54) เพศ: หญิง (60) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (68)
Create: 2012-03-18 21:13:01Update: 2018-08-17 11:17:40 cip: 223.206.104.144
14 งามตะวัน 30
เพศ: ชาย (63) เพศ: หญิง (64) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (65)
Create: 2012-11-19 21:30:49Update: 2018-08-14 16:28:06 cip: 223.205.220.103
15 งามตา 12
เพศ: ชาย (121) เพศ: หญิง (135) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (116)
Create: 2010-10-29 19:18:55Update: 2018-08-07 02:35:47 cip: 125.27.133.3
16 งามเตร 17
เพศ: ชาย (72) เพศ: หญิง (71) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (62)
Create: 2012-08-21 13:06:37Update: 2018-08-11 10:56:48 cip: 49.48.140.4
17 งามนภา 15
เพศ: ชาย (82) เพศ: หญิง (80) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (81)
Create: 2013-04-14 11:48:56Update: 2018-08-15 07:02:00 cip: 115.67.33.72
18 งามนิจ 23
เพศ: ชาย (72) เพศ: หญิง (73) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (72)
Create: 2012-12-11 21:26:10Update: 2018-08-17 22:08:51 cip: 118.172.121.106
19 งามนิตย์ 37
เพศ: ชาย (49) เพศ: หญิง (44) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (48)
Create: 2013-05-08 22:44:39Update: 2018-07-28 22:04:42 cip: 171.4.32.254
20 งามเนตร 22
เพศ: ชาย (119) เพศ: หญิง (113) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (127)
Create: 2008-11-11 10:24:18Update: 2018-08-11 09:34:11 cip: 58.136.131.76
21 งามปาน 16
เพศ: ชาย (65) เพศ: หญิง (75) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (77)
Create: 2012-06-04 09:55:16Update: 2018-08-18 02:14:26 cip: 27.55.15.60
22 งามพงศ์ 34
เพศ: ชาย (104) เพศ: หญิง (105) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (116)
Create: 2009-05-26 18:35:07Update: 2018-08-15 03:30:20 cip: 110.49.66.223
23 งามพรรณ 29
เพศ: ชาย (75) เพศ: หญิง (75) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (79)
Create: 2012-09-06 10:25:38Update: 2018-08-18 01:11:17 cip: 203.130.145.98
24 งามพร้อม 33
เพศ: ชาย (90) เพศ: หญิง (94) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (77)
Create: 2011-03-08 20:40:19Update: 2018-07-25 17:45:03 cip: 125.26.203.103
25 งามพล 22
เพศ: ชาย (119) เพศ: หญิง (145) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (141)
Create: 2008-11-11 10:24:28Update: 2018-08-15 23:51:38 cip: 58.136.131.76
26 งามพิตร 27
เพศ: ชาย (79) เพศ: หญิง (71) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (80)
Create: 2012-07-27 15:31:29Update: 2018-08-18 02:40:37 cip: 203.116.33.71
27 งามพิศ 27
เพศ: ชาย (132) เพศ: หญิง (127) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (120)
Create: 2008-09-11 14:16:01Update: 2018-08-01 04:09:17 cip: 134.102.123.211
28 งามพิษ 24
เพศ: ชาย (123) เพศ: หญิง (155) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (123)
Create: 2009-02-20 15:36:09Update: 2018-08-11 05:21:15 cip: 124.121.48.125
29 งามรวี 25
เพศ: ชาย (115) เพศ: หญิง (147) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (123)
Create: 2008-11-11 10:24:35Update: 2018-08-17 11:23:44 cip: 58.136.131.76
30 งามรัตนกุล 32
เพศ: ชาย (44) เพศ: หญิง (39) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (42)
Create: 2016-12-16 14:42:30Update: 2018-08-16 02:33:07 cip: 118.173.137.254
31 งามลักษณ์ 37
เพศ: ชาย (41) เพศ: หญิง (45) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (39)
Create: 2012-03-29 15:38:34Update: 2018-08-02 18:26:05 cip: 125.26.81.178
32 งามวิภา 20
เพศ: ชาย (103) เพศ: หญิง (89) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (95)
Create: 2008-11-11 10:24:48Update: 2018-08-10 14:37:12 cip: 58.136.131.76
33 งามวิไล 33
เพศ: ชาย (79) เพศ: หญิง (107) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (80)
Create: 2008-11-11 10:24:57Update: 2018-07-25 17:46:06 cip: 58.136.131.76
34 งามวิวาห์ 39
เพศ: ชาย (78) เพศ: หญิง (96) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (78)
Create: 2008-11-13 11:45:18Update: 2018-07-29 11:22:48 cip: 124.120.188.66
35 งามศิริ 27
เพศ: ชาย (34) เพศ: หญิง (45) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (40)
Create: 2012-10-31 15:07:08Update: 2018-08-14 15:15:43 cip: 110.169.143.101
36 งามสิริ 27
เพศ: ชาย (27) เพศ: หญิง (27) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (25)
Create: 2013-08-27 18:39:50Update: 2018-08-16 08:30:37 cip: 54.244.60.146
37 งามสิรี 30
เพศ: ชาย (38) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (32)
Create: 2012-06-15 23:38:10Update: 2018-07-25 17:46:31 cip: 206.53.148.240
38 งุงิ 9
เพศ: ชาย (48) เพศ: หญิง (44) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (41)
Create: 2012-08-20 13:21:14Update: 2018-07-29 07:08:59 cip: 49.49.212.95
39 เง็น 17
เพศ: ชาย (69) เพศ: หญิง (76) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (76)
Create: 2011-02-26 11:55:27Update: 2018-08-11 13:06:59 cip: 182.93.188.87
40 เงาจันทร์ 34
เพศ: ชาย (70) เพศ: หญิง (68) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (70)
Create: 2009-08-01 12:53:42Update: 2018-07-25 17:47:30 cip: 119.31.80.197
41 เงาทราย 19
เพศ: ชาย (64) เพศ: หญิง (84) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (110)
Create: 2011-02-24 23:56:46Update: 2018-08-15 18:46:21 cip: 115.87.136.135
42 เงิน 13
เพศ: ชาย (37) เพศ: หญิง (42) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (47)
Create: 2012-01-23 11:10:30Update: 2018-08-16 10:17:28 cip: 182.53.155.217
43 เงินทองดี 30
เพศ: ชาย (24) เพศ: หญิง (30) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (23)
Create: 2012-07-22 17:42:27Update: 2018-07-25 17:47:48 cip: 223.205.161.47
44 เงินยวง 29
เพศ: ชาย (17) เพศ: หญิง (16) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (17)
Create: 2014-02-16 12:24:09Update: 2018-07-25 17:47:56 cip: 124.120.176.228
45 แง้เจริญกุล 34
เพศ: ชาย (27) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (26)
Create: 2011-12-08 12:34:31Update: 2018-08-09 11:02:36 cip: 58.8.132.145
46 แงซาย 20
เพศ: ชาย (71) เพศ: หญิง (60) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (61)
Create: 2011-01-28 21:34:58Update: 2018-08-11 12:15:45 cip: 182.53.203.13
47 โงกุน 13
เพศ: ชาย (1081) เพศ: หญิง (848) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (1007)
Create: 2008-10-11 21:12:42Update: 2018-08-17 10:13:40 cip: 118.174.6.188
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin