โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ง' จำนวน 47 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 2
เพศ: ชาย (61) เพศ: หญิง (59) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (63)
Create: 2011-11-07 23:13:59Update: 2018-04-23 20:05:36 cip: 110.49.227.141
2 งง 4
เพศ: ชาย (59) เพศ: หญิง (52) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (56)
Create: 2012-02-11 10:44:19Update: 2018-04-22 10:47:33 cip: 125.26.72.152
3 งงงง 8
เพศ: ชาย (54) เพศ: หญิง (58) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (55)
Create: 2012-08-03 00:51:48Update: 2018-04-16 15:05:14 cip: 180.214.213.164
4 งงงวย 20
เพศ: ชาย (58) เพศ: หญิง (58) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (52)
Create: 2012-08-03 00:52:02Update: 2018-04-22 00:15:20 cip: 180.214.213.164
5 งาน 8
เพศ: ชาย (171) เพศ: หญิง (112) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (115)
Create: 2006-06-08 20:16:31Update: 2018-04-22 04:03:05 cip:
6 งานพิริยะธรรม 57
เพศ: ชาย (45) เพศ: หญิง (36) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (39)
Create: 2013-06-21 09:45:01Update: 2018-04-18 21:52:16 cip: 110.78.149.148
7 งาม 8
เพศ: ชาย (42) เพศ: หญิง (47) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (47)
Create: 2013-03-22 17:13:44Update: 2018-04-22 22:34:15 cip: 101.109.6.193
8 งามเกษ 15
เพศ: ชาย (71) เพศ: หญิง (78) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (80)
Create: 2012-05-09 08:28:40Update: 2018-04-21 16:21:13 cip: 58.11.142.62
9 งามขำ 11
เพศ: ชาย (46) เพศ: หญิง (50) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (51)
Create: 2013-04-17 14:21:25Update: 2018-04-23 21:31:27 cip: 110.49.233.165
10 งามจรุพรโกศล 49
เพศ: ชาย (53) เพศ: หญิง (48) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (51)
Create: 2011-11-23 15:02:43Update: 2018-04-19 16:11:15 cip: 101.109.28.17
11 งามจารุพรโกศล 50
เพศ: ชาย (56) เพศ: หญิง (52) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (53)
Create: 2011-11-23 14:25:12Update: 2018-04-20 19:44:44 cip: 101.109.28.17
12 งามจิต 21
เพศ: ชาย (50) เพศ: หญิง (51) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (51)
Create: 2013-04-21 12:31:59Update: 2018-04-22 02:13:41 cip: 113.53.26.145
13 งามตระกาญจน์ 45
เพศ: ชาย (46) เพศ: หญิง (51) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (49)
Create: 2012-03-18 21:13:01Update: 2018-04-22 17:06:09 cip: 223.206.104.144
14 งามตะวัน 30
เพศ: ชาย (53) เพศ: หญิง (56) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (54)
Create: 2012-11-19 21:30:49Update: 2018-04-21 10:33:23 cip: 223.205.220.103
15 งามตา 12
เพศ: ชาย (111) เพศ: หญิง (125) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (102)
Create: 2010-10-29 19:18:55Update: 2018-04-21 03:40:17 cip: 125.27.133.3
16 งามเตร 17
เพศ: ชาย (60) เพศ: หญิง (57) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (54)
Create: 2012-08-21 13:06:37Update: 2018-04-17 13:45:37 cip: 49.48.140.4
17 งามนภา 15
เพศ: ชาย (57) เพศ: หญิง (61) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (64)
Create: 2013-04-14 11:48:56Update: 2018-04-23 02:21:50 cip: 115.67.33.72
18 งามนิจ 23
เพศ: ชาย (59) เพศ: หญิง (54) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (58)
Create: 2012-12-11 21:26:10Update: 2018-04-21 09:14:15 cip: 118.172.121.106
19 งามนิตย์ 37
เพศ: ชาย (38) เพศ: หญิง (36) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (38)
Create: 2013-05-08 22:44:39Update: 2018-04-19 23:54:06 cip: 171.4.32.254
20 งามเนตร 22
เพศ: ชาย (106) เพศ: หญิง (97) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (114)
Create: 2008-11-11 10:24:18Update: 2018-04-19 01:43:22 cip: 58.136.131.76
21 งามปาน 16
เพศ: ชาย (55) เพศ: หญิง (59) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (65)
Create: 2012-06-04 09:55:16Update: 2018-04-20 19:48:54 cip: 27.55.15.60
22 งามพงศ์ 34
เพศ: ชาย (90) เพศ: หญิง (86) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (106)
Create: 2009-05-26 18:35:07Update: 2018-04-20 16:27:09 cip: 110.49.66.223
23 งามพรรณ 29
เพศ: ชาย (60) เพศ: หญิง (58) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (60)
Create: 2012-09-06 10:25:38Update: 2018-04-19 06:49:13 cip: 203.130.145.98
24 งามพร้อม 33
เพศ: ชาย (81) เพศ: หญิง (81) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (70)
Create: 2011-03-08 20:40:19Update: 2018-04-14 15:24:08 cip: 125.26.203.103
25 งามพล 22
เพศ: ชาย (106) เพศ: หญิง (130) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (130)
Create: 2008-11-11 10:24:28Update: 2018-04-22 12:05:59 cip: 58.136.131.76
26 งามพิตร 27
เพศ: ชาย (63) เพศ: หญิง (59) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (57)
Create: 2012-07-27 15:31:29Update: 2018-04-18 04:47:02 cip: 203.116.33.71
27 งามพิศ 27
เพศ: ชาย (119) เพศ: หญิง (115) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (106)
Create: 2008-09-11 14:16:01Update: 2018-04-19 20:11:39 cip: 134.102.123.211
28 งามพิษ 24
เพศ: ชาย (111) เพศ: หญิง (143) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (112)
Create: 2009-02-20 15:36:09Update: 2018-04-20 14:50:09 cip: 124.121.48.125
29 งามรวี 25
เพศ: ชาย (104) เพศ: หญิง (132) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (107)
Create: 2008-11-11 10:24:35Update: 2018-04-22 06:33:37 cip: 58.136.131.76
30 งามรัตนกุล 32
เพศ: ชาย (26) เพศ: หญิง (29) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (29)
Create: 2016-12-16 14:42:30Update: 2018-04-20 13:29:09 cip: 118.173.137.254
31 งามลักษณ์ 37
เพศ: ชาย (37) เพศ: หญิง (37) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (35)
Create: 2012-03-29 15:38:34Update: 2018-03-27 16:09:10 cip: 125.26.81.178
32 งามวิภา 20
เพศ: ชาย (95) เพศ: หญิง (83) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (86)
Create: 2008-11-11 10:24:48Update: 2018-04-22 16:36:55 cip: 58.136.131.76
33 งามวิไล 33
เพศ: ชาย (75) เพศ: หญิง (104) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (75)
Create: 2008-11-11 10:24:57Update: 2018-04-23 08:21:54 cip: 58.136.131.76
34 งามวิวาห์ 39
เพศ: ชาย (74) เพศ: หญิง (89) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (73)
Create: 2008-11-13 11:45:18Update: 2018-04-12 00:52:47 cip: 124.120.188.66
35 งามศิริ 27
เพศ: ชาย (28) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (34)
Create: 2012-10-31 15:07:08Update: 2018-04-19 02:33:14 cip: 110.169.143.101
36 งามสิริ 27
เพศ: ชาย (19) เพศ: หญิง (21) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (19)
Create: 2013-08-27 18:39:50Update: 2018-04-23 15:22:27 cip: 54.244.60.146
37 งามสิรี 30
เพศ: ชาย (30) เพศ: หญิง (26) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (27)
Create: 2012-06-15 23:38:10Update: 2018-04-17 13:28:54 cip: 206.53.148.240
38 งุงิ 9
เพศ: ชาย (39) เพศ: หญิง (35) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (34)
Create: 2012-08-20 13:21:14Update: 2018-04-21 06:51:24 cip: 49.49.212.95
39 เง็น 17
เพศ: ชาย (56) เพศ: หญิง (68) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (69)
Create: 2011-02-26 11:55:27Update: 2018-04-17 04:38:15 cip: 182.93.188.87
40 เงาจันทร์ 34
เพศ: ชาย (64) เพศ: หญิง (63) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (63)
Create: 2009-08-01 12:53:42Update: 2018-04-20 01:17:04 cip: 119.31.80.197
41 เงาทราย 19
เพศ: ชาย (57) เพศ: หญิง (59) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (61)
Create: 2011-02-24 23:56:46Update: 2018-04-22 11:26:01 cip: 115.87.136.135
42 เงิน 13
เพศ: ชาย (31) เพศ: หญิง (32) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (31)
Create: 2012-01-23 11:10:30Update: 2018-04-17 09:19:30 cip: 182.53.155.217
43 เงินทองดี 30
เพศ: ชาย (21) เพศ: หญิง (24) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (18)
Create: 2012-07-22 17:42:27Update: 2018-04-18 01:06:06 cip: 223.205.161.47
44 เงินยวง 29
เพศ: ชาย (12) เพศ: หญิง (10) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (12)
Create: 2014-02-16 12:24:09Update: 2018-04-12 17:55:58 cip: 124.120.176.228
45 แง้เจริญกุล 34
เพศ: ชาย (23) เพศ: หญิง (23) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (22)
Create: 2011-12-08 12:34:31Update: 2018-04-12 16:36:44 cip: 58.8.132.145
46 แงซาย 20
เพศ: ชาย (57) เพศ: หญิง (53) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (56)
Create: 2011-01-28 21:34:58Update: 2018-04-17 03:12:03 cip: 182.53.203.13
47 โงกุน 13
เพศ: ชาย (1016) เพศ: หญิง (811) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (942)
Create: 2008-10-11 21:12:42Update: 2018-04-21 23:36:39 cip: 118.174.6.188
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin