โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ฅ' จำนวน 3 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 ฅจร 10
เพศ: ชาย (61) เพศ: หญิง (64) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (60)
Create: 2013-05-23 22:15:03Update: 2018-07-25 17:24:06 cip: 58.9.199.69
2 ฅเฏ 11
เพศ: ชาย (75) เพศ: หญิง (70) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (68)
Create: 2012-06-20 17:18:49Update: 2018-07-31 14:30:13 cip: 203.146.139.174
3 ฅเต 5
เพศ: ชาย (65) เพศ: หญิง (76) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (73)
Create: 2012-05-14 12:48:01Update: 2018-07-25 17:24:20 cip: 203.146.139.174
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin