โปรแกรมตั้งชื่อลูก version 2.0 (13/2/2555)
ดูรายชื่อที่มีค่าดวงดาว เท่ากับ วันเกิด
เลือกอักษรนำของชื่อ

มีรายชื่อที่ขึ้นต้นด้วย 'ฅ' จำนวน 3 รายชื่อ
  ชื่อ ความหมาย ค่า เพศของชื่อ    
1 ฅจร 10
เพศ: ชาย (70) เพศ: หญิง (69) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (67)
Create: 2013-05-23 22:15:03Update: 2018-10-23 10:01:53 cip: 58.9.199.69
2 ฅเฏ 11
เพศ: ชาย (83) เพศ: หญิง (76) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (77)
Create: 2012-06-20 17:18:49Update: 2018-10-22 04:43:01 cip: 203.146.139.174
3 ฅเต 5
เพศ: ชาย (74) เพศ: หญิง (80) เพศ: ได้ทั้งชายและหญิง (80)
Create: 2012-05-14 12:48:01Update: 2018-10-23 23:51:24 cip: 203.146.139.174
!!! มีตัวอักษรที่เป็นอัปมงคลสำหรับวันเกิดที่เลือก
หน้าที่ 1

ข้อมูลสถิติโดย Admin